Monthly Archives - november 2017

Herstelfasen na vreemdgaan

herstel na vreemdgaanWat zijn de herstelfasen na vreemdgaan? Lees verder om hierop antwoord te krijgen. Relatietherapeut Ferdinand Bijzet van Relatie-herstel heeft honderden stellen geholpen in herstel van hun relatie na vreemdgaan. Hij heeft het online programma S.A.M.E.N. ontworpen. S.A.M.E.N. staat voor de verschillende fasen op weg naar herstel. Deze fasen (opgedeeld in modules) zijn ook (grotendeels) herkenbaar in andere soorten van crisis in de relatie. Maar wat zijn die fasen eigenlijk?

Herstelfasen Na Vreemdgaan

Module Stilstaan: Het vreemdgaan is net uitgekomen, of nog niet gestopt. Welke keuzes moet je maken om tot herstel te komen. Stilstaan bij de vragen (wie betrek je erbij?, Wat vertel ik aan de kinderen? Hoe zoek ik een buddy?), te snel willen vergeven. Module Amputeren: De keuze om met elkaar door te gaan is een tijdje geleden gemaakt. oude patronen zijn nog niet doorbroken. De breuk met de ander en met destructief relatiegedrag is nog niet gemaakt (voor beide partners vraagt herstel een breuk met niet helpende gedragingen). Er is strijd. Dat gaat over: Kies je wel? Je hebt nog steeds contact. Je zegt wel dat je gekozen hebt, maar… wel gemaakt, maar ….. Module Meeleven: Jullie hebben goede stappen in herstel gezet, maar het praten over de pijn leidt tot verwijdering. Dit kan er toe leiden dat je er niet meer over praat, of dat gesprekken tot verwijten en verdediging leidt. Degene die bedrogen is, kan het niet loslaten. Degene die bedrogen heeft zegt: Wannéér laat je het nou eens los?! Het moet nu maar eens over zijn! Jullie praten over details, maar niet de gevoelens en behoeften die eronder liggen. Elkaar begrijpen lukt niet. Module Evalueren: Jullie zijn al een heel eind in het proces, maar je wilt nog lessen trekken uit wat er gebeurd is. Vreemdgaan legt altijd niet werkende elementen in een relatie bloot. In deze module gaan jullie aan de slag met deze niet werkende elementen. Meeleven lukt wel. Jullie kijken terug: Wat kunnen we hiervan leren? Hoe voorkomen we dit in de toekomst? Welke grenzen moeten we stellen? Module Nieuwe kans/naweeën: De crisis ligt achter jullie, hoe laat je de pijn achter je? Hoe zet je de stap naar vergeving? Hoe geef je seksualiteit vorm als er misschien nog angst en pijn bij komt kijken? Hoe ga je om met de onvermijdelijke momenten dat de pijn weer oplaait en ik me toch weer rot voel?  
Read more...

Herstel na vreemdgaan met online programma

Herstel na vreemdgaanProgramma S.A.M.E.N. - Herstel Na Vreemdgaan

Jij of jouw partner bent(wel of niet virtueel) vreemdgegaan en jullie willen samen werken aan herstel. Je weet niet hoe.

Herstel  Na Vreemdgaan Is Mogelijk

Het doel waar jullie naar streven is dat jullie relatie weer leuk wordt. Dat jullie de pijn en de woede achter jullie kunnen laten. Dat je weer samen kunt lachen en lol hebben en niet meer bij alles denkt: “Het zal toch niet…” Dat wantrouwen plaats maakt voor voorzichtig vertrouwen. Dat wanhoop plaatsmaakt voor hoop. Woede plaats maakt voor vergeving. Angst voor koestering. En dat kan! Met het online programma S.A.M.E.N. kun je verder komen. Dit kan ook onder begeleiding van een therapeut. Als je niet de gehele bundel wilt kopen, dan kun je ook losse modules kopen. Kijk snel, want het is nu nog in de aanbieding. Klik hier voor meer info en/of het gratis e-book en proeflessen.
Read more...

Hoe help ik mensen op Second Love?

Herstel relatie vreemdgaan Er kwam wéér een reclame voorbij van een site waar je lid van kunt worden om vreemd te gaan. Maar dan als stel. Ik zei: “Wéér een site”! Hoe kun je in deze geheime datingwereld een boodschap brengen dat je zo je relatie naar de knoppen helpt?!. En ook een boodschap van hoop?! Bij de gratie van geheimen, kunnen deze sites bestaan. Want als ik met mijn profiel erop ga staan en iemand anders die mij kent, staat er ook op. Tja, dan blijft dat geheim. Die ander zal nooit tegen mij zeggen dat hij/zij mij heeft gezien. Want ja, dán wordt het geheim bekend. Maar waarom zou ik erop willen staan? Om met anderen die zich hebben ingeschreven te praten. En als het kan liefdevol te confronteren met hun verwoestende gedrag. Ik of iemand anders zou een club op kunnen richten dat zich inschrijft met een symbool in het profiel dat staat voor hoop of herstel van de relatie. Zodat we van elkaar weten wie bij deze club zit. Of ik ga erop staan en zeg in mijn profiel openlijk waar ik voor sta. En ik probeer met een prikkelende tekst de ander te verleiden naar een site te gaan waar gesproken wordt over mogelijkheid tot herstel.  Ik weet niet of ik het zou doen, maar deze ideeën poppen zo in mij op en wil ik graag met jou delen. Ik ben érg benieuwd wat jij ervan vindt. Wil je reageren op mijn blog? Graag!
Read more...

“En Nu Is Het Genoeg!”: Grenzen Stellen

Grenzen stellenIk volgde een training voor het programma S.A.M.E.N. (een online-cursus voor herstel van vertrouwen na vreemdgaan van Relatie-herstel). Naar aanleiding daarvan en ook naar aanleiding van gesprekken uit mijn eigen praktijk, kwam ik op het onderwerp “grenzen stellen”.

Waarover kun jij grenzen stellen?

Wat zijn goede grenzen?Stel je hebt twee huizen. De een is van buur A en de ander van buur B. Allebei hebben ze een tuin die afgeschermd is door een schutting. Die schutting is een grens. In de partnerrelatie is er vaak grensverwarring. De schutting zegt wat van A is en wat van B. Buur A. gaat niet zeggen tegen buur B. hoeveel bloemen er in zijn tuin moeten of dat hij het onkruid weg moet doen. Dat is niet het gebied waar buur A. over gaat. De volgende voorbeelden zijn een illustratie uit de praktijk: A. zegt: “Jij zou haar niet meer mogen zien” of “Je moet beloven dat je niet meer gaat dreigen met een advocaat”. Wat ben je dan aan het doen? Je trekt onkruid uit de tuin van de ander. Met deze grens probeer je de ander te veranderen en te manipuleren. Dit is een valkuil van grenzen. Jóuw grens wordt een manipulatiemiddel, zodat de ánder iets gaat doen. En dat is nou nét iets wat niet gaat werken. Bij een grens stellen gaat het om wat jíj nodig hebt om veilig te zijn en niet iets wat jij nodig hebt zodat jouw partner verandert. Als je dat op deze manier doet, dan voelt jouw partner feilloos aan dat je hem wilt veranderen. En wat gebeurt er dan? Jouw partner voelt zich machteloos. Hij wordt b.v. boos. Gaat in de verdediging. Zet de hakken in het zand. Of hij zegt “ja”, maar doet “nee”. Het is nl. niet zíjn grens. Jij denkt misschien dat je op een goede manier voor jezelf bent opgekomen en assertief bent geweest. Je denkt dat je goede afspraken hebt gemaakt. En misschien denk je: “Híj neemt zíjn verantwoordelijkheid niet”. Jij werkt heel hard, maar op het verkeerde terrein. Of je bemoederd hem. Het is echt goed om te beseffen dat jij geen zeggenschap hebt over zíjn tuin. Jij bent alléén verantwoordelijk voor jouw éigen tuin. Vraag: Hoe stel jij grenzen? Wil je de ander veranderen? Stel je grenzen over de tuin van jouw partner of over jouw éigen tuin? Hoe constructief is jouw manier van grenzen stellen? Welk effect heeft het?

Hoe stel je grenzen?

Grenzen stellen doe je door vanuit je zelf te praten. Dus met een ik-boodschap. B.v.: "Als jíj met mij verder wilt, dan wil ik dat je hem niet meer tegen komt. Ik kan dat niet verdragen. Ik voel dan zo’n angst en wantrouwen." Zie je het verschil met: “Als je nóg een keer naar haar toe gaat, dan ga ik het komende half jaar ergens anders wonen” (je hoopt dat de ander verandert). Wat je dus niet doet, is: jij-boodschap, op een agressieve manier vingerwijzend een ander beschuldigen, je heel erg ergeren en er niets van zeggen. Stel dat je een vriendin hebt die een paar keer in de week bij jou komt klagen over haar vriend en haar relatie. Ze brengt drama met zich mee, huilt of is boos en negeert vervolgens jouw advies. Dat is natuurlijk enorm frustrerend. Ik kan me voorstellen dat je daar helemaal gek van wordt. Natuurlijk is dat enorm frustrerend. En op het moment dat je besluit dat dit genoeg is, zeg je: “Hé, het is mooi geweest. Ik wil dat je stopt bij mij te klagen over hoe het gaat tussen jou en je vriendje. Ik ben niet je psycholoog en je luistert toch niet naar mijn advies. Ik wil dat je stopt met het praten over je relatie in mijn bijzijn.” Dan zal je vriendin ongetwijfeld geneigd zijn om daarover te onderhandelen. Ze zal haar best doen om jou op andere gedachten te brengen. Blijf herhalen “dat je niet meer wilt dat ze klaagt over haar vriend.” Je kunt het ook simpel houden. Dan zeg je: “Ik begrijp het helemaal. Maar ik trek dit niet en ik wil dat je ermee stopt.” Dan is aan haar de keus te beslissen of ze zich aan jouw grenzen wil houden of dat ze het contact een andere vorm wil geven of wil verbreken.  
Read more...