Yearly Archives - 2017

5 strategieën voor meer geluk

Gelukkig, dit werkt wel...

Wat kun je doen om je gelukkiger te voelen? Hier volgen vijf strategieën:
 • Investeer in intieme relaties, zegt emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit. Niet alleen de relatie met je partner, maar ook in die met familie en vrienden.
 • Zet elke dag op een rij wat je gisteren hebt gedaan en hoe gelukkig je je daarbij voelde. Dit zit vaak in kleine dingen zoals de glimlach van een kind of een compliment die je kreeg. Zet dit op een papiertje en doe dit in een geluks-/dankbaarheidsdoos. Dank God en vraag hem voor het eerst of opnieuw dat je mag leren wat het betekent dat de vreugde in Christus jouw kracht is.
 • Stel een realistisch, maar voor jezelf belangrijk doel. Stel je voor hoe je je zou voelen bij het behalen van je doel. Denk na over mogelijke obstakels en maak een gedetailleerd plan waarin je beschrijft hoe je die obstakels gaat overwinnen. Aan de slag! Je wilt bijvoorbeeld tien kilo afvallen. Neem eerst vijf minuten de tijd om te fantaseren over je slanke, gezonde uiterlijk. Bedenk vervolgens wat er mis kan gaan: je komt bijvoorbeeld moe thuis van je werk en in plaats van gezond te koken, bestel je een pizza. Vervolgens plan je om die situatie te voorkomen een weekmenu. En je doet in het weekend alle boodschappen.
 • Probeer obsessieve gedachten over negatieve gebeurtenissen niet weg te stoppen. Probeer je wel af te vragen in hoeverre ze gerechtvaardigd zijn. Goed, je hebt die fantastische baan niet gekregen, maar maakt je dat gelijk een incompetente sukkel? Vraag je af welk advies je aan een goede vriend zou geven en volg dat advies vervolgens zelf op.
 • Richt je niet alleen op individueel en emotioneel welbevinden, maar ook op sociaal welbevinden. Dat is het advies van hoogleraar Gerben Westerhof van de Universiteit Twente. Probeer een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, door deel te worden van de gemeenschap en door andere mensen te accepteren zoals ze zijn.
Deze tekst is grotendeels ontleend aan Quest Psychologie, nummer 2/2017. Boekentip: Zet een geranium op je hoed en wees blij - B. Johnson "Pijn is onvermijdelijk, maar je hoeft er niet onderdoor te gaan. Je kunt de bloemen plukken of het onkruid. Met kriebelende, aanstekelijke humor leert ze u hoe er blijdschap kan opborrelen in uw hart".  
Read more...
Tips jongvolwassenen

Tips opvoeden jongvolwassen kinderen

De jaren gaan snel voorbij: het leven lijkt wel één vage vlek tussen school, activiteiten buiten school en werk, en de familie in. Hopelijk blijf je dicht bij elkaar, geniet je van de drukke jaren en creëer je met het gezin veel gelukkige herinneringen. Vóór je het weet, zijn je kinderen van de basisschool af en zitten ze in de puberteit. Veranderingen in de ontwikkeling brengen automatisch nieuwe uitdagingen en een verschuivende dynamiek in het gezinsleven met zich mee. De adolescentie is typisch het startsein voor enige aanpassingen in de opvoedpraktijk: geleidelijk doe je afstand van de volledige controlefunctie en bied je steeds meer verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid aan je tiener. Deskundigen zijn het erover eens dat er voor het opvoeden van adolescenten een balans nodig is tussen twee zaken: het bieden van voldoende structuur om ze te helpen bij hun geworstel naar autonomie aan de ene kant, terwijl aan de andere kant de gezinsbanden in stand blijven die zo belangrijk zijn voor hun ontwikkeling en aanpassing. In deze periode kunnen de verschillen in opvoedstijl ten aanzien van grenzen en toegeeflijkheid worden geaccentueerd, waarbij verschillen in inzicht naar boven kunnen komen. In nieuw onderzoek komt echter naar voren dat, als de ouders goed samenwerkten bij het nemen van beslissingen en samen meedoen aan activiteiten met hun kinderen, hun tieners minder gauw aan riskant gedrag zullen gaan doen of tekenen van depressiviteit zullen vertonen. Deze uitkomst herinnert ons eraan hoe belangrijk het is betrokken te blijven en één front te blijven vormen om de ontwikkeling van je pubers te steunen, en zo te voorkomen dat er ongezonde vijandschappen en bondgenootschappen in het gezin kunnen ontstaan. Een veelvoorkomend voorbeeld is dat de toegeeflijke ouder de favoriet wordt en de minder toegeeflijke ouder wordt buitengesloten. Als jullie als ouders niet één lijn trekken en problemen dus inconsequent aanpakken, kunnen er allerlei weinig productieve dynamiekvormen ontstaan, met als gevolg dat een van jullie of jullie allebei je in de opvoedende rol ondergewaardeerd, ondermijnd of overbelast voelen. Je pubers pikken de tegenstrijdige boodschappen op en dat maakt het nog moeilijker voor hen om hun eigen weg in het leven te vinden. Adolescenten zitten zo'n beetje tussen kind en volledig volwassene in: hun thuis moet een veilige plaats vol liefde zijn om zich terug te kunnen trekken als ze steun en een stevige basis nodig hebben van waaruit ze de spannende sprong de wijde wereld in kunnen maken.

Tips voor opvoeden adolescent

 • Praat er samen met je partner open over, vertel over je angsten en zorgen, werk samen aan nieuwe strategieën en oplossingen.
 • Nodig je zoon of dochter ook uit tot een open gesprek, en luister eerst naar zijn of haar perspectief en gevoelens zonder te proberen een standpunt van jou door te drijven.
 • Ga ervan uit dat je je opvoedmethoden moet herzien en dat je met je partner tot een gezamenlijk standpunt als ouders moet komen en reageer ook op de veranderende behoeften van je tiener. Reken erop dat je flexibel moet zijn, moet meebewegen en tot compromissen moet komen.
 • Natuurlijk moet er aan bepaalde grenzen stevig doch vol liefde worden vastgehouden. Als je eerst met je tieners meedoet en je met hen verbindt, kunnen zij makkelijker jouw grenzen accepteren als je daar resoluut in moet zijn. Vergeet niet dat je ook aan hun gevoelens over jouw grenzen aandacht moet geven.
 • Als jullie op één lijn staan en je als gezin sterk voelen, zal dat een solide, veilige basis en rustige emotionele toon voor jullie kinderen bieden. Kinderen, vooral pubers, kunnen dan hun energie richten op het ontdekken en definiëren van zichzelf in de wereld.
Overgenomen uit: EFT - Werkboek voor echtparen Boekentip: Nou en? Communicatie tussen ouder en puber. Adele Faber
Read more...

Begrijpt de ander jou niet? Lees de 7 tips

Meer genieten van relaties door net iets anders te communiceren. Het kan écht! Ik betrap mezelf erop dat ik in een gesprek de neiging heb niet bij het onderwerp te blijven. Ik kan nog wel eens enigszins van de hak op de tak springen. Nou hoeft dit op zich niet een probleem te zijn. Wél wordt het een probleem als ik me daarvan niet bewust zou zijn. Ik zie het vaak bij echtparen die in een patroon terecht zijn gekomen. Helaas weten ze elkaar dan niet meer te bereiken. Misschien herken jij je in het volgende voorbeeld? Joke baalt ervan dat Piet best vaak laat thuis is. Hij heeft een drukke baan en het lukt hem niet om iedere dag rond etenstijd thuis te zijn. Joke zegt daar wat van: "Je bent ook altijd laat thuis". Piet is het gezeur van haar zat en zegt: "Altijd? Ik ben twee van de vijf keer in de week op tijd thuis. En bovendien: als ik niet werk, dan komt er geen brood op de plank. Het is ook nooit goed. Alles wat ik doe, is nooit goed genoeg". Joke: "Nou, dat kan ik ook zeggen. Gisteren heb ik de tuin gedaan. Ik heb helemaal geen compliment gehoord. En dat terwijl dat jouw taak eigenlijk is. Ik deed het speciaal voor jou".............. Je ziet, dat Joke en Piet langs elkaar heen communiceren. Hoe kan dit anders? Hier volgt een aantal tips:
 1. Gebruik niet zoals Joke woorden als: altijd, vaak, nooit, meestal. Het leidt af en meestal gaat de ander op deze woorden in plaats van op het onderwerp.
 2. Zorg dat je bij het onderwerp blijft. Joke begint met het te laat komen van Piet en verderop gaat het erover dat gisteren Joke de tuin heeft gedaan en geen compliment hierover heeft gehad. Het onderwerp was: Het niet op tijd komen van Piet en dat ze hem mist. Heeft Joke een reactie op wat ze heeft gezegd?
 3. Gebruik een "ik" boodschap als:  a. een ander voor jou onacceptabel gedrag vertoont b. dat jou verhindert aan je behoeften/waarden tegemoet te komen c. je wilt dat hij/zij dat voortaan niet meer (zo) doet. Dit doe je door jouw boodschap op te delen in drie delen 1) het gedrag 2) je gevoel erbij 3) het gevolg ervan. Dit hoeft niet persé in deze volgorde.
 4. Zeg wat je wilt, wat jouw behoefte is en niet wat je niet wilt. Dus geen verwijten.
 5. Gebruik geen "maar". Dat ontkracht het eerste wat je hebt gezegd. Zet er liever een "en" tussen of zet een punt.
 6. Wacht met reageren als de ander iets heeft gezegd. Ga na wat je denkt en voelt.
 7. Check of jouw interpretatie van wat de ander zegt, ook klopt.
Als Joke handiger communiceert, dan kan het er als volgt uit zien: "Ik baal ervan, als je maar twee keer in de week op tijd bent voor het avondeten. Ik zit dan alleen met de kinderen aan tafel en ik mis jou dan". Als Piet hierop reageert met: "Ja, er moet toch brood op de plank komen?", dan is het aan Joke om te blijven bij haar eerste boodschap, nl. dat ze Jan mist. En als ze hierop kunnen doorgaan in het gesprek, en Piet doorvraagt wat ze daarmee bedoelt, dan kan er een goed gesprek ontstaan.  
Read more...