Monthly Archives - mei 2018

Video: Coachen Met Playmobil – impact van verleden op heden

Impact van verleden op hedenEr zijn verschillende manieren waarop mensen leren. Daar probeer ik op aan te sluiten. Dat kan o.a. door middel van playmobil. In deze video laat ik kort zien hoe ik playmobil inzet in de coaching. Ik illustreer aan de hand van een casus over een getrouwd stel hoe het verleden impact kan hebben op het heden. Deze methodiek is een sterk visuele taal en daardoor een onmisbare aanvulling op het gesproken woord en het lezen van lichaamstaal. Ik kan het inzetten in allerlei situaties. Wat ik nog wil toevoegen aan deze video is het volgende: als je heftig op een situatie reageert en jouw reactie over the top is, dan heb je mogelijk te maken met iets dat jou vanuit het verleden triggert. Als je je daarvan bewust bent, voorkomt dat dat je de ander helemaal de schuld geeft. En dat voorkomt misverstanden. Wil je groeien in je relatie met je partner of met anderen? Of wil je meer inzicht krijgen in jezelf? Aarzel dan niet om een vrijblijvende afspraak te maken en neem contact met mij op.
Read more...

Tips in omgang narcistische baas

Tips in de omgang met narcistische baas?Tips in de omgang met narcistische baas

Bedrijven hebben veel aan narcistische bazen als er gesaneerd moet worden. Dan heb je leidinggevenden nodig die over lijken durven te gaan. Narcisten staan bekend als gevoelloos. Maar zijn ze dat ten diepste wel? En als je een narcistische baas hebt, hoe ga je daar dan mee om? Klik hier voor een aantal videotips. Succes!
Read more...

Je positie als nieuwe partner in samengesteld gezin

je positie als nieuwe partner in samengesteld gezinSamengesteld en overleden partner

Als je trouwt met iemand wiens partner overleden is én er kinderen zijn, al dan niet in huis, dan kom je veel dilemma’s tegen. In dit blog zoom ik in op één van de dilemma’s die ik zelf tegen kwam.

Je plek als nieuwe partner in samengesteld gezin door overlijden

Je pappa of mamma laten noemen ligt uiteraard gevoelig. Ik heb dat niet geambieerd. En nu was mijn situatie ook nog anders. De moeder was overleden. Een positie krijgen in het gezin is moeilijk en heeft o.a. te maken met hoe je je opstelt. Belangrijk is je bescheiden en op de achtergrond opstellen. Heel moeilijk. Vooral als dat niet bij je karakter past :-) Een belangrijke tip die ik wil geven: wacht een tijd met het aanpassen van de inrichting van het huis of het verhuizen. En laat foto's staan. En áls je het e.e.a. gaat aanpassen, zorg dat je een plek creëert waar de foto's van het gezin staan en dus ook van de overleden moeder met jouw partner. De overleden ouder moet een plek hebben. De nieuwe partner moet hier met respect mee omgaan. En dan nog een ander aspect van positie: het "omaschap" Het oma zijn heb ik niet geambieerd. Ik vond het ook niet belangrijk dat ik wel of niet zo genoemd werd. Inmiddels zijn er twee kleinkinderen bij gekomen die de overleden partner van mijn man niet hebben gekend. Er waren ook al twee kleinkinderen. Ik was hierin zoekende naar mijn positie. Ik was wettelijk gezien stiefmoeder en stiefoma. Maar niet de echte moeder en niet de echte oma. Ik was zoekende naar mijn positie naar de kinderen toe en ook naar de kleinkinderen. Belangrijk ook hierin is een terughoudende opstelling. En je dus niet opstellen als oma of moeder. Na een aantal jaren vond de stiefdochter met haar man het tijd dat de kinderen mij oma zouden noemen. Dat was een heel bijzonder moment. Niet de titel, maar de positie die ik toen kreeg. Het was erkenning! Later heb ik voorgesteld, omdat ik merkte dat het voor hun en mijn man toch gevoelig bleef: "Misschien is het een idee mij "oma Ingrid" te noemen. Er was immers ook een andere oma geweest!" En dat vonden ze een goed idee. Toentertijd toen ik mijn man leerde kennen, werd er tegen mij gezegd dat tijd de belangrijkste factor is in het ingroeien in het gezin en het krijgen van een positie. En ik kan echt beamen dat dat zo is. Positief geformuleerd: tijd is je beste vriend. Heb jij vragen rondom samengesteld gezin en verlies partner? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen voor een vrijblijvend coachingsgesprek.
Read more...

Meer ontspanning door minder denkfouten

Meer ontspanning door minder denkfoutenDit keer een artikel over denkfouten. Denkfouten komen voort uit angst/onzekerheid. Eerst even iets over angsten. We kennen als mensen grofweg twee soorten angsten: 1) fysieke angsten als reactie op fysiek gevaar en 2) irrationele angsten (gedachten aan niet bestaand gevaar). Helaas voor ons als mens maken onze hersenen geen onderscheid tussen fysiek gevaar en verzonnen gevaar en ontstaan er denkfouten.

Voorbeelden van angsten

Als er een man met een groot mes voor je staat, voel je fysieke angst en zal je of het mes uit zijn handen slaan of je rent weg. Dit is een voorbeeld van de eerste angst. De tweede vorm van angst gaat meestal over de angst voor afwijzing of de angst voor de herhaling van een traumatische gebeurtenis. Bijvoorbeeld: je bent ooit een keer uitgelachen tijdens een spreekbeurt op de lagere school toen je 6 jaar oud was en iedere keer als je iets moet zeggen voor een groep breekt het angstzweet je uit en begin je te trillen terwijl je nu 41 bent en het onderwerp van buiten kent.

Feiten van fictie scheiden

Het is dus zaak om gedachten die jou laten denken dat er gevaar op de loer ligt op de juiste waarde te schatten. Met andere woorden: door feiten van (je eigen) fictie te scheiden. Dat is het werk van een coach. Op een empathische manier iemand helpen op een duurzame manier onderscheid te kunnen maken tussen feiten en fictie.

9 denkfouten

Om je te helpen dat onderscheid te maken is het goed om zicht te hebben op mogelijke denkfouten. Martine Delfos definieert in haar boek ‘Verschil mag er zijn’ een negental denkfouten.
  1. Zwart-wit denken. Je eigenschappen indelen in absolute alles-of-niets eigenschappen: ik doe ook nooit iets goed.
  2. Etiketten plakken. Jezelf gelijkstellen aan je fouten of je eigenschappen: ik ben gewoon een misselijk mens dat ik zoiets doe.
  3. Overdrijven. Eén negatieve gebeurtenis zien als een zich herhalend patroon van mislukkingen: dat doe ik nu altijd!
  4. Mentaal filteren. De neiging hebben om neutrale of positieve ervaringen om te zetten in negatieve gedachten en hiermee constant bezig te zijn: ze leek wel aardig maar ze heeft natuurlijk alleen maar medelijden met me.
  5. Gedachtelezen. Negatieve gedachten over jezelf op anderen projecteren: hij denkt natuurlijk dat ik kinderachtig ben.
  6. Rampdenken. De gevolgen van een gebeurtenis extremer maken dan wat er feitelijk gebeurt.
  7. Emotioneel redeneren. Je gedachten baseren op hoe je je voelt: ik voel me nu minderwaardig dus BEN ik dat ook.
  8. ‘Als…’ en ‘Zou moeten…’ denken. Jezelf of anderen bekritiseren met geboden, verplichtingen, dreigementen of andere strenge eisen. Dit denken wordt gevuld met zinnen en woorden als: ‘Moeten…’, ‘Zou moeten…’, en ‘Als je….’: Ik zou eens wat minder lui moeten zijn. Als je van me zou houden dat zou je de keuken vaker moeten opruimen.
  9. Zelfverwijt. Uitsluitend jezelf verwijten maken over een gebeurtenis waar je niet, of niet alleen, verantwoordelijk voor bent: als ik nou maar geen ruzie had gemaakt was dat ongeluk nooit gebeurd.
Deze negen gedachten leveren geen positieve bijdrage aan je geluk. Het is dus zaak deze  op te sporen. Ook is het belangrijk het moeilijk te verdragen gevoel dat negatieve gedachten met zich meebrengt, er te laten zijn. Het accepteren is al een grote stap in de goede richting. Lukt je dat niet alleen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.
Read more...