Monthly Archives - november 2021

De uitvaart van je baby

Je bent in verwachting of je baby is net geboren. En dan hoor je dat hij of zij is overleden of komt te overlijden. Het laatste waar je als aanstaande of kersverse ouder aan denkt, is de uitvaart van je baby. Misschien heb je nog niet eerder een uitvaart meegemaakt. Of is het de eerste uitvaart waarover je moet nadenken en keuzes moet maken. De informatie uit deze brochure helpt je bij het maken van keuzes rondom de uitvaart van je baby. Keuzes die voor jou goed voelen.

Zie ook: Afscheid nemen van je baby

Read more...

Afscheid nemen van je baby

De dood van je baby is, ongeacht de duur van de zwangerschap, een enorme schok. Het is een van de meest ingrijpende verliezen waarmee een mens te maken kan krijgen. Je hebt gefantaseerd en gedroomd over de toekomst. Die verwachtingen zijn plotseling en ruw verstoord. De informatie in deze brochure bestrijkt de periode van het moment dat je het slechte nieuws krijgt tot de eerste paar dagen die daarop volgen en neemt je aan de hand mee langs een aantal beslissingen die je moet nemen.

Zie ook: De uitvaart van je baby

Read more...

Single zijn en seks | mag je genieten van je eigen lichaam?

In bepaalde gezinsculturen is seks een onderwerp waarover je niet praat. Seks is vies en niet om van te genieten. Het is om je voort te planten. In de therapiekamer ontmoet ik (jonge) stellen die problemen hebben juist op dit gebied. Mannen en vrouwen die niet kunnen genieten van elkaar. Vrouwen die vaginale pijn hebben doordat bovenstaande opvatting hun blokkeert. Ik vind dat heel verdrietig voor ze.

En zo kom ik tot vragen die een andere groep betreft: de singles. Als het genieten van je lichaam alleen voorbehouden is aan stellen, wat moeten singles dan? Mogen zij niet hun eigen lichaam strelen? Mogen zij zichzelf niet bevredigen en een orgasme krijgen? Moeten ze bepaalde delen maar een soort van in quarantaine doen en niet aanraken? Hoe heeft onze hemelse Vader het bedoeld?

Vertel eens: wat denk jij? En welke vragen roept dit bij jóu op?

Read more...

Hebben jullie tijd genoeg voor seks?

Hebben jullie tijd genoeg voor seks?

Misschien herken je het wel. Je agenda zit vol. Je bent druk met werk, gezin, huishouden, relatie, club en kerk. Ik heb vermoedelijk nog lang niet alles genoemd. Waarschijnlijk maakt jouw intieme leven slechts een tiende procent uit van je dagelijkse bezigheden? Een kus of een erotische aanraking? Waar zijn jullie intieme handelingen gebleven?

Is dat het leven dat jullie willen? ‘Opzij, opzij, opzij, … Ik heb ongelofelijke haast. … Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan …’ zong Herman van Veen. Je bent begonnen uit liefde met je partner en inmiddels is hij of zij slechts een van je bezigheden geworden? Doorgaan op de oude voet? Geen stappen ondernemen? Niet zelf verantwoordelijkheid dragen om te veranderen? Afwachten tot goede seks uit de hemel komt vallen? Vergeet het. Zo’n houding is ondermijnend en schadelijk op de lange duur. Je kwalitatieve, creatieve en gepassioneerde seks komt alleen op grond van je beslissingen nu. Op een andere manier komt het niet.

Er zijn allerlei argumenten om niet te werken aan kwalitatieve, creatieve en gepassioneerde seks. Hier een greep uit de voorbeelden:

 1. Ongepassioneerde en voorspelbare seks is wel zo veilig, ik ben eraan gewend.
 2. Ik zou niet weten hoe ik veranderingen zou kunnen inbrengen in hoe we met elkaar omgaan.
 3. Ik weet niet of mijn partner wel nieuwe experimenten wil bespreken.
 4. Ik durf niet goed te zeggen wat ik wil.
 5. Ik weet niet waar we zouden moeten beginnen om onze routine te doorbreken.
 6. Mag je wel zo veel nadruk leggen op seksueel genot?
 7. Is het wel nodig om meer tijd te besteden aan lichamelijk samenzijn?

"Alles minder dan kwalitatieve, creatieve en gepassioneerde seks is een ontkenning van de bedoeling van God met seks. Intimiteit, erotiek, seks en seksueel genot is een integraal onderdeel van elk menselijk leven. De mens is zo gemaakt dat het daarvan mag genieten", aldus Marc Angenent (hij was Passiecoach Nederland).

Vraag voor stellen:
Bepaal of jullie tevreden zijn met jullie intieme, erotische en seksuele leven. Is het echt spannend en bevredigend?
Krijgen jullie er energie van? Zien jullie alweer uit naar het volgende avontuur?
Schrijf afzonderlijk van elkaar een cijfer op een papiertje.

Meer lezen over seksualiteit? Zie ook:

Single zijn en seks | mag je genieten van je eigen lichaam?

Seksualiteit en ADHD

 

Read more...

ADHD in het dagelijkse leven

Het dagelijks leven kan een uitdaging zijn als men ADHD heeft.

Het kan moeilijk zijn iets te plannen, te overzien, prioriteiten te stellen of plannen voor zichzelf te wijzigen. Wanneer er tegelijkertijd ook rekening moet worden gehouden met de wensen, ideeën en behoeften van anderen, kan dit een grote uitdaging zijn voor iemand met ADHD!

De partner met ADHD kan als egoïstisch of rigide worden ervaren omdat hij/zij moeite heeft om flexibel te zijn.

Als de persoon met ADHD zelf spontaan is, is hij vaak ook wel flexibel. Maar als de zaken niet volgens plan verlopen of als iemand anders ideeën of wijzigingen voorstelt, kan hij/zij moeite hebben om zich aan te passen. Hij/zij kan dichtslaan, schelden, zich terugtrekken of boos, geïrriteerd of wrevelig worden. De omgeving kan deze reactie als zeer heftig en buitenproportioneel ervaren. De reden voor deze reactie is dat de persoon met ADHD zich het best voelt als hij/zij weet wat er wanneer gaat gebeuren, met wie en hoe lang het zal gaan duren. Als de plannen worden gewijzigd, kan dat overweldigend zijn. Iemand met ADHD heeft tijd nodig om te wennen aan de gedachte dat het plan anders wordt dan in eerste instantie werd aangenomen. Daarom is het beter wijzigingen zo snel mogelijk aan te kondigen.

Het humeur kan SNEL VERANDEREN

Sommigen ONTVANGEN en geven TEDERHEID in kleine porties

Ze tonen GEVOELENS vaak ONGEFILTERD en zijn daardoor DIRECTER en zonder voorbehoud

Meer lezen over dit onderwerp? Zie ook:

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Seksualiteit en ADHD

ADHD Vriend of vijand?

Read more...

ADHD Vriend of vijand?

ADHD vriend of vijand?

Veel stellen weten niet wat ADHD is en welke uitdagingen deze diagnose in een partnerrelatie met zich mee kan brengen. Dit geldt in het bijzonder als men de diagnose pas als volwassene krijgt. Het kan moeilijk zijn de diagnose te accepteren, zowel voor degene die de diagnose krijgt als voor diens partner. De partner zonder de diagnose kan moeite hebben om te begrijpen waarom zijn/haar partner niet gewoon zijn/haar best doet en kan geneigd zijn te denken; Hoe moeilijk kan het zijn? Het nonchalante gedrag kan gemakkelijk als een gebrek aan liefde en respect worden opgevat.

U denkt dat de liefde die uw partner voor u voelt, genoeg motivatie moet zijn om zijn gedrag aan te passen. Deze gedachten maken het ontstaan van ruzies gemakkelijk omdat de ene partner de andere verwijten maakt als zijn/haar gedrag niet verandert. Uw houding tegenover ADHD is van groot belang voor uw relatie. Het is zeer belangrijk dat de partner zonder ADHD informatie en kennis krijgt over wat het betekent om ADHD te hebben, zodat deze meer begrip kan tonen en ondersteuning kan geven. Ook is het belangrijk dat de persoon met ADHD zich ervan bewust wordt waar, wanneer en in welke mate ADHD een rol speelt in de partnerrelatie. Acceptatie van en begrip voor de rol die ADHD in de partnerrelatie speelt kunnen ertoe bijdragen dat de partners als stel samen sterker worden.

Een voorbeeld: ”Als hij van mij houdt, denkt hij er wel aan om op tijd te komen, op weg naar huis boodschappen te doen, op te ruimen, te luisteren als ik iets zeg ... ,,

Heeft degene met ADHD altijd ongelijk — en degene zonder ADHD altijd gelijk? Is de persoon met ADHD ziek — en de persoon zonder ADHD normaal?

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

 

 

Read more...

Partnerrelatie ADHD en communicatietips

Communicatietips partnerrelatie ADHD

Om een relatie te doen slagen zijn goede communicatiehulpmiddelen belangrijk. Communicatie gaat over en weer, in beide richtingen. Om een boodschap te kunnen ontvangen, heeft men geduld en concentratie nodig om aandachtig te luisteren. Iets waar personen met ADHD soms moeite mee hebben.

Tips Vóór het gesprek

 • Spreek een tijd af om ongestoord te kunnen praten. Het liefst zonder dat er anderen bij aanwezig zijn.
 • Spreek af hoe lang het gesprek zal duren. Wees realistisch en houd rekening met concentratieproblemen.
 • Schrijf op waarover u gaat praten en geef prioriteit aan bepaalde onderwerpen, zodat de belangrijkste het eerst aan bod komen.
 • Schakel alle elektronische apparaten, die mogelijk het gesprek kunnen verstoren, uit! 24 Tijdens het gesprek
 • Beide partners drukken zich in korte bewoordingen uit. • Indien iemand niet helemaal verstaat wat er gezegd wordt, vraag dan: “wat bedoel je” of “Kortom”. • Praat om de beurt. Onderbreek uw partner niet als hij/zij aan het woord is.
 • Verzeker u ervan dat u uw partner goed hebt begrepen en omgekeerd. • Maak een onderscheid tussen feiten en gevoelens. Een feit is dat uw partner niet heeft geluisterd naar wat u zei; een gevoel is dat u zich genegeerd, onbemind of boos voelt. • Vergeet niet om diep adem te halen en las eventueel pauzes in.
 • Houd rekening met de tijd! Als u nog niet uitgepraat bent, spreek dan een volgend gesprek af.
 • Stop op het moment dat de stemming nog goed is.
 • Schrijf uw afspraken op.
 • Vermijd beschuldigingen, wees nieuwsgierig en stel vragen om de mening van uw partner beter te begrijpen. Het is onmogelijk om het overal over eens te zijn!

Als u het ergens niet over eens bent: 1) word het dan eerst eens over het feit dat u het niet met elkaar eens bent; 2) ga na of u ermee kunt leven dat u het niet met elkaar eens bent; 3) zo niet, kunt u dan tot een compromis komen?; 4) zoek eventueel hulp om verdere escalatie te komen.

Na het gesprek

 • Praat niet over de desbetreffende onderwerpen tot het volgende gesprek.
 • Praat wel over allerlei andere dingen.
 • Focus op elkaars sterke kanten.
 • Doe samen dingen die u allebei leuk vindt.

Vergeet niet om diep adem te halen en las eventueel pauzes in

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

Seksualiteit en ADHD

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Voelt jouw hoofd vaak vol? Boekentip.

ADHD in het dagelijkse leven

ADHD Vriend of vijand?

Bron: MEDICE BV Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen E-mail: info@medice.nl nisted-bruun • Sept / 2018

Read more...

Seksualiteit en ADHD

ADHD kan ook verschillende effecten hebben op de seksuele relatie van de partners.

Impulsiviteit

Impulsiviteit kan tot gevolg hebben dat de persoon met ADHD in het begin van de relatie een overweldigende indruk maakt. Maar wanneer het vermogen om de signalen van de partner te interpreteren afneemt, worden de signalen van de partner over het hoofd gezien of niet gehoord. De partner kan dit ervaren als onachtzaamheid of nonchalance. Seks kan ook snel ‘saai’ worden voor de persoon met ADHD. Als dat gebeurt wordt er vaak van partner gewisseld. Daardoor heeft iemand met ADHD soms meer verhoudingen dan de meeste andere mensen zonder ADHD. Voorspel en intimiteit bij seks kunnen door iemand met ADHD als negatief ervaren worden. Deze kan op weinig romantische toon te kennen geven dat “we maar eens op gang moeten komen!”

Statistisch gezien beginnen meisjes met ADHD vrij snel met seks. Vaak gebeurt dit vanuit de wens om geaccepteerd te worden. Impulsiviteit en slechte planning kunnen problemen geven als het om bescherming tegen zwangerschap gaat. Niet zelden resulteert dit in ongewenste zwangerschappen of seksueel overdraagbare ziekten. Veel personen met ADHD hebben meer stimulatie nodig dan anderen. Dat geldt ook voor seks. Het kan dan gaan om de inhoud, de variatie, de frequentie en het testen van grenzen. Hierbij is het bijzonder belangrijk dat beide partners het erover eens zijn om elkaars grenzen te respecteren. De partner blijft onbegrepen achter en kan zich gekwetst voelen

Aandacht

In het begin van een relatie kan de partner met ADHD hyper gefocust zijn op de ander. De relatie kan dan zeer intens beleefd worden. Het wordt als heerlijk ervaren om zoveel aandacht en zorg te krijgen. Daardoor valt de andere partner meteen als een blok voor de persoon met ADHD. Helaas kunnen al die focus en aandacht ook als een obsessie ervaren worden. In dat geval loopt de andere partner weg! Als in de partnerrelatie het nieuwe eraf is, verliest de persoon met ADHD zijn/haar belangstelling. De partner blijft niet-begrijpend achter en kan zich gekwetst voelen. Het is belangrijk te begrijpen dat dit niet persoonlijk bedoeld is. Mensen met ADHD hebben de behoefte om hun hersenen te stimuleren. Als handelingen niet langer stimulerend zijn stoppen ze ermee, of het nu gaat om huishoudelijke klusjes of om aandacht voor de partner.

Aandachtsproblemen bij seksualiteit

Aandachtsproblemen kunnen ook voorkomen als partners intiem zijn. Daardoor lukt het soms niet om de signalen van de partner te interpreteren en kan de partner met ADHD tijdens het voorspel of de geslachtsgemeenschap worden afgeleid.

 

Sensorische problemen

 

Sommige mensen met ADHD hebben moeite met aanraking vanwege sensorische problemen. Dat houdt in dat liefkozingen en vriendelijke aanrakingen voor hen als onaangenaam kunnen worden ervaren. Ze kunnen daardoor als afwijzend ten aanzien van hun partner overkomen.

Communicatie

Communicatie is erg belangrijk in alle partnerrelaties maar zeker als er ADHD in het spel is. Indien hier iets misgaat en de communicatie niet goed begrepen wordt, kan de relatie onaangenaam en frustrerend worden en moeilijk zijn om mee te leven. Wie moeite heeft om zich te concentreren en zijn concentratie vast te houden, hoort dingen die gezegd worden soms niet en kan daardoor overkomen als onverschillig. De partner zonder ADHD kan het gevoel hebben dat de andere partner niet meer geïnteresseerd is in hem/haar of in wat hij/zij te zeggen heeft. Maar dat hoeft niet echt zo te zijn! Vaak is het hart 100% aanwezig, maar kunnen de hersenen niet zo snel volgen. Bij impulsieve personen gebeurt het vrij gemakkelijk dat tijdens een gesprek het onderwerp, de toon of de lichaamstaal vaak verandert. Zij maken gemakkelijk ongepaste of kwetsende opmerkingen. Dit kan gebeuren op een manier dat het voor de partner onbegrijpelijk is en daardoor (erg) onaangenaam.

Sommige mensen met ADHD ervaren ruziemaken als stimulerend. Een heftige discussie geeft hen een dopamine kick. De meeste mensen, inclusief de partner, ervaren een ruzie als onaangenaam. Maar voor de partner met ADHD kan een ruzie juist stimulerend zijn. Er kunnen en kwetsende dingen ongepaste gezegd worden.  Een overmatige denkactiviteit kan ertoe bijdragen dat iemand niet luistert naar wat er wordt gezegd, omdat de persoon zich al aan het voorbereiden is wat hij/zij zelf wil zeggen. Klik hier voor communicatietips.

Hulpmiddelen — wat hebt u nodig?

Kennis: Het is belangrijk kennis te vergaren over wat ADHD is, hoe ADHD precies tot uiting komt bij u of bij uw partner, en welke rol ADHD in uw relatie speelt.

Empathie/begrip: Het kan een uitdaging zijn om samen te wonen met een partner die ADHD heeft. Het is belangrijk dat beide partners zich begrepen en geaccepteerd voelen zoals ze zijn. Aanvaard worden zoals je bent, draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde. Zich verplaatsen in de ander kan het begrip bevorderen en eventueel de woede en frustraties doen afnemen. Aanmoediging en positieve feedback: Personen met ADHD krijgen in de loop der jaren vaak veel kritiek. Dat kan ertoe leiden dat ze bepaalde taken niet uitvoeren om teleurstelling te voorkomen. Ze geven het al bij voorbaat op, om zich te beschermen tegen teleurstellingen. Aanmoediging, ondersteuning en aanvaarding kunnen hen helpen om het toch nog eens te proberen. In een positieve omgeving is het gemakkelijker om constructieve veranderingen aan te brengen. Lachen en plezier: Het is erg belangrijk dat beide partners zich ook samen vermaken en ADHD niet in het middelpunt plaatsen. Gelukkig zijn de meeste mensen met ADHD speels en spontaan. Je moet ook om jezelf kunnen lachen! Lachen zorgt voor een meer ontspannen houding tegenover de uitdagingen die het leven nu eenmaal biedt. Lach mèt elkaar en niet òm elkaar. Vermijd ironie! Verantwoordelijkheid voor de eigen handelingen: Bedenk dat ADHD niet iemands ‘schuld’ is. Beide partners zijn, ieder voor zich, verantwoordelijk voor hun eigen handelingen. De partner met ADHD heeft de verantwoordelijkheid om strategieën te leren waarmee de uitdagingen die ADHD met zich meebrengt zo goed mogelijk aan te pakken. De partner zonder ADHD heeft de verantwoordelijkheid om te ‘ageren’ in plaats van te reageren op de handelingen van de partner met ADHD.

Tenslotte:

Houd onvoorwaardelijk van elkaar. Uw relatie is het belangrijkste.

Daarom:

 • Werk aan uw relatie
 • Maak tijd vrij om ongestoord samen te zijn
 • Concentreer u op elkaars positieve kanten
 • Geef elkaar vaak een compliment

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Partnerrelatie ADHD en communicatietips

 

Bron: MEDICE BV Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen E-mail: info@medice.nl nisted-bruun • Sept / 2018

 

 

 

 

Read more...