Monthly Archives - oktober 2022

Wil je je relatie verbeteren? Lees de 13 tips.

Je relatie verbeteren met 13 tips

Je relatie goed houden gaat niet vanzelf. Maar wat helpt om je relatie goed te houden en te verbeteren? Lees hier de 13 tips.

 1. Wees lief voor elkaar
 2. Zorg dat je er bent voor elkaar. Wees aardig voor elkaar. Luister goed naar elkaar.
 3. Geef elkaar complimenten
 4. Vertel waarom je verliefd bent of van elkaar houdt. En wat je zo leuk aan de ander vindt.
 5. Praat met elkaar. Neem de ander als het ware mee in jouw wereld. Praat niet alleen over feiten. Vertel over je beleving. Daarin maakt je écht contact en groeit je relatie.
 6. Toon interesse in elkaar, vraag wat de ander leuk en interessant vindt.
 7. Respecteer elkaars mening
 8. Krop dingen niet op. Zeg het als je iets dwars zit.
 9. Geef je grens aan en zeg niet alleen wat je niet wilt, maar ook wat je wél wilt.
 10. Doe samen leuke dingen.
 11. Heb lol met elkaar, verras elkaar, stuur lieve appjes of posts, geef af en toe een cadeautje.
 12. Houd ook je eigen leven.
 13. Zorg dat je niet álles samen doet. Vergeet je andere vrienden en vriendinnen niet.

Lees ook:

Getrouwd met een ondernemer: Help, hoe doe ik dat?

Hebben jullie tijd genoeg voor seks?

Zes tips voor betere relaties met je collega’s

Read more...

Zes redenen om geen openheid te geven over relatieproblemen

Openheid relatiesJurjan zegt: "Ik werk al twee jaar lang aan ons huwelijk, maar ik kan niet meer. Ik voel zoveel pijn. De koffers staan al lang buiten de deur. Ik wil scheiden". Zijn vrouw huilt vanuit het diepst van haar ziel. Ze wil niet scheiden. Het gaat mij door merg en been.  Het brengt zoveel verdriet. Ook voor de zes jonge kinderen zal dit verschrikkelijk zijn.

Zo zijn er vele stellen die komen als het water hen aan de lippen staat of als bij een van beide de koffers al lang buiten staan. Ze proberen het eerst zelf, want je gaat toch niet naar een relatietherapeut? Wat ik van Jurjan hoor, is: "Je hangt de vuile was niet buiten".

Als therapeut voel ik me soms zo machteloos en schreeuw ik het soms uit: Waarom??? Waarom komen mensen niet eerder als ze relatieproblemen hebben? Het is ook nog zo funest voor de kinderen. Het grijpt zo diep in in hun leven. Hoe moeten kinderen leren verbinding te maken als ze ontwrichting in de relatie van hun ouders zien? Er is zoveel leed wat voorkomen kan worden! Wat zou ik graag willen dat meer stellen eerder openheid geven over moeilijkheden in hun relatie. En dit binnen een veilige en vertrouwde setting. B.v. bij vrienden, een predikant of therapeut. Waarom is er eigenlijk weinig openheid naar buiten toe? En wat kun je eraan doen?

 1. Je hebt het niet door dat het met de relatie slechter gaat. Het sluipt erin doordat jullie allebei b.v. druk zijn. Sta regelmatig stil en vraag je af hoe je de relatie ervaart. Is er al een aantal weken meer afstand en bekoeling in de relatie? Praten jullie alleen nog over werk en de kinderen en is dat anders geweest? Maak dit bespreekbaar en ga samen iets leuks doen.
 2. Je bent iemand die lang wacht met het aangeven van grenzen. Soms is dat goed, en soms ook niet. Als je merkt dat er minder verbondenheid is, is het tijd om datgene wat je moeilijk vindt, bespreekbaar te maken.
 3. Jouw partner wil niet iemand in vertrouwen nemen en jij wilt dat wel. Dan moet je helaas roeien met de riemen die je hebt en ga je alleen op pad. Wees hierover wel open naar je partner. Als je iemand in vertrouwen neemt die geen coach of therapeut is, dan is het handig als dat iemand is, die jou niet naar de mond praat. Diegene moet goed kunnen luisteren en het vertrouwen van je partner hebben.
 4. Je doet niet zo gemakkelijk een beroep op de hulp van een ander want je vindt dat je dan faalt. Ik snap dat dat lastig is. Toch is het juist krachtig als je toegeeft dat jullie er samen niet uit komen. Dan komt er een kans om te groeien. Een kans om het anders aan te pakken. En misschien ontdek je dat er meerdere mensen zijn die tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen en hoor je wat hun heeft geholpen.
 5. Je vindt dat jouw partner een probleem heeft. Hij/zij zeurt en moet maar eens ophouden. Als jouw partner een probleem heeft, dan heb jij óók een probleem omdat het jullie sámen raakt. Vaak zitten echtparen in een patroon. Belangrijk is, hieruit te komen. Besef, dat jouw partner niet de tegenstander is, maar het relatie-/communicatiepatroon waar jullie sámen in zitten. En: zwartepieten verslechtert de relatie.
 6. Bij jullie geldt de ongeschreven regel: “De vuile was hang je niet buiten”. Als je de vuile was buiten hangt door te praten met vrienden, de dominee, pastoraal werker, ouderling of relatiecoach, komt er lucht bij. Openheid is hét wasmiddel voor schonere relatiewas en gezonde relaties. Doe dit op tijd zodat je relatie gezond blijft en je erger voorkómt.

Heb je een goede relatie, wil je dat zo houden en is er iets waar je écht niet uit komt. Iets wat steeds meer verwijdering geeft? Aarzel niet om contact met mij op te nemen voor een vrijblijvende intake. Met een paar gesprekken kun je je relatie onderhouden en verrijken. Zie het als een soort APK. Kom op tijd, want voorkomen is beter dan genezen!

Zie ook:

Video: de gevolgen van echtscheiding (gevolgen worden onderschat)

Kan ik wel op je bouwen?

Read more...

Zelfbeeld, zelfaanvaarding, zelfvertrouwen

parel in Gods handZelfaanvaarding, zelfvertrouwen en zelfontplooiing zijn erg belangrijk in onze maatschappij. Toch blijken veel mensen identiteitsproblemen te hebben. Zij hebben moeite met zelfaanvaarding en zelfvertrouwen. Hoe komt dit? Hoe is dit te veranderen?

Zelfbeeld en zelfaanvaarding: een eerlijk beeld van jezelf

Zelfaanvaarding heeft alles te maken met een eerlijk beeld hebben van jezelf. Als je problemen hebt met je identiteit, is het eenvoudiger om negatieve eigenschappen van jezelf te bedenken dan positieve. Vaak weet je precies wat je verkeerd doet, of waar je niet zo goed in bent. Maar waar je kwaliteiten liggen, vind je waarschijnlijk moeilijker vast te stellen.

Hulp bij zelfaanvaarding en zelfvertrouwen

Vind je het moeilijk om jezelf te aanvaarden? Graag wil ik je helpen. We gaan met elkaar in gesprek over o.a.: Hoe is je zelfbeeld? Wat zijn je sterke en minder sterke kanten?

Het zelfbeeld is anders dan het ideaalbeeld

Mensen met een negatief zelfbeeld zijn geneigd zich te spiegelen aan een ideaalbeeld dat zij zich voor ogen houden, maar waaraan zij niet (kunnen) voldoen. Dit ideaalbeeld bepaalt voor een groot gedeelte het zelfbeeld en vooral ook hoe men zichzelf waardeert en accepteert.

Het ideaalbeeld ontstaat door zelfbepaalde normen

Het ideaalbeeld is een bepaalde norm die wij voor onszelf of voor anderen stellen en waarvan we vinden dat daaraan voldaan moet worden:

 • Lichamelijk terrein: schoonheidsideaal
 • Intellectueel terrein: intelligentieniveau, intellectuele bekwaamheden, beroepsniveau
 • Psychosociaal terrein: tevredenheid met bezit, aantal vrienden, kwaliteit van relaties, sociale bekwaamheid, creativiteit
 • Geestelijk terrein: norm waaraan het geestelijk leven moet voldoen

Wanneer dit allemaal voldoet aan ‘die en die’ norm/hoogte, dán vind ik mezelf of de ander aanvaardbaar.

Een grote kloof tussen ideaalbeeld en zelfbeeld

Bij een verminderd zelfvertrouwen is er vaak een grote kloof tussen het ideaalbeeld en het zelfbeeld. Het ideaalbeeld wordt de geldende norm waaraan men in eigen beleving niet voldoet.

Vaak heeft men daarnaast de neiging om de lat van het ideaalbeeld ook steeds hoger te leggen: de zelf gestelde norm wordt nooit bereikt, de persoon vindt zichzelf niet de moeite waard.

Oorzaak identiteitsproblemen

De oorzaak van deze identiteitsproblemen kunnen we meestal voor een deel terug vinden in onze jeugd. De boodschappen die we meegekregen hebben van onze ouders, school, kerk, e.d. spelen een belangrijke rol.

Voorbeelden van identiteitsproblemen

Als je regelmatig te horen hebt gekregen dat je bijv. te dom, te dik of te weinig spontaan was, ben je daar in gaan geloven. Het kan ook zijn dat er in je opvoeding vooral aandacht werd besteed aan de dingen die je niet goed deed. Er werd daarbij voorbij gegaan aan wat wel goed ging, aan de kwaliteiten die je hebt.

Herken je dat je problemen hebt met zelfaanvaarding/zelfvertrouwen die hun oorsprong vinden in je jeugd? Zoek je hiervoor christelijke hulpverlening?

Maak een afspraak

Verkeerde denkpatronen

Bij identiteitsproblemen is er vaak sprake van verkeerd aangeleerde denkpatronen en daardoor van een irreëel beeld van zichzelf. Verkeerde denkpatronen zorgen o.a. voor gebrek aan zelfvertrouwen, spanning en faalangst.

Valkuilen voor zelfaanvaarding

Verkeerde denkpatronen noemen we ook wel valkuilen, omdat we heel makkelijk in deze aangeleerde denkpatronen terug vallen. Voorbeelden van dergelijke valkuilen zijn:

 • Jezelf vergelijken met een ander: “Ik ben minder dan hij/zij, want hij/zij kan beter…”
 • De lat voor jezelf hoog leggen: “Ik ben pas de moeite waard als ik meer presteer” of: “Ik mag geen fouten maken.”
 • Jezelf onderuit halen: “Ik kan niets” of  “Daar ben ik te dom voor.”
 • Onredelijke gedachten die je als uitgangspunt hebt: “Iets positiefs over jezelf zeggen is hoogmoedig of arrogant.”

Bijbelse grond voor zelfaanvaarding en zelfvertrouwen

Omdat wij als mens geschapen zijn naar Gods beeld, mogen we weten dat we waardevol zijn voor Hem.

Verandering van denken is nodig

Om tot zelfaanvaarding te komen, is het nodig om reëler over jezelf te gaan leren denken. Je mag jezelf gaan aanvaarden als de persoon die God bedoeld heeft. Dit gaat niet van de één op de andere dag, maar is een levenslang proces.

Hulp bij zelfaanvaarding en zelfvertrouwen

In de hulpverlening zal o.a. worden stilgestaan bij: Wat zijn je sterke en minder sterke kanten? Hoe is je zelfbeeld? Wat betekent het geloof voor jou in relatie tot je identiteit? Wat is het doel van jouw leven? Welke gaven en talenten heb je gekregen? Hoe en voor wie besteed je deze?

 

Read more...