ADHD Vriend of vijand?

ADHD Vriend of vijand?

ADHD vriend of vijand?

Veel stellen weten niet wat ADHD is en welke uitdagingen deze diagnose in een partnerrelatie met zich mee kan brengen. Dit geldt in het bijzonder als men de diagnose pas als volwassene krijgt. Het kan moeilijk zijn de diagnose te accepteren, zowel voor degene die de diagnose krijgt als voor diens partner. De partner zonder de diagnose kan moeite hebben om te begrijpen waarom zijn/haar partner niet gewoon zijn/haar best doet en kan geneigd zijn te denken; Hoe moeilijk kan het zijn? Het nonchalante gedrag kan gemakkelijk als een gebrek aan liefde en respect worden opgevat.

U denkt dat de liefde die uw partner voor u voelt, genoeg motivatie moet zijn om zijn gedrag aan te passen. Deze gedachten maken het ontstaan van ruzies gemakkelijk omdat de ene partner de andere verwijten maakt als zijn/haar gedrag niet verandert. Uw houding tegenover ADHD is van groot belang voor uw relatie. Het is zeer belangrijk dat de partner zonder ADHD informatie en kennis krijgt over wat het betekent om ADHD te hebben, zodat deze meer begrip kan tonen en ondersteuning kan geven. Ook is het belangrijk dat de persoon met ADHD zich ervan bewust wordt waar, wanneer en in welke mate ADHD een rol speelt in de partnerrelatie. Acceptatie van en begrip voor de rol die ADHD in de partnerrelatie speelt kunnen ertoe bijdragen dat de partners als stel samen sterker worden.

Een voorbeeld: ”Als hij van mij houdt, denkt hij er wel aan om op tijd te komen, op weg naar huis boodschappen te doen, op te ruimen, te luisteren als ik iets zeg … ,,

Heeft degene met ADHD altijd ongelijk — en degene zonder ADHD altijd gelijk? Is de persoon met ADHD ziek — en de persoon zonder ADHD normaal?

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

 

 

Share this post