Partnerrelatie ADHD en communicatietips

Partnerrelatie ADHD en communicatietips

Communicatietips partnerrelatie ADHD

Om een relatie te doen slagen zijn goede communicatiehulpmiddelen belangrijk. Communicatie gaat over en weer, in beide richtingen. Om een boodschap te kunnen ontvangen, heeft men geduld en concentratie nodig om aandachtig te luisteren. Iets waar personen met ADHD soms moeite mee hebben.

Tips Vóór het gesprek

 • Spreek een tijd af om ongestoord te kunnen praten. Het liefst zonder dat er anderen bij aanwezig zijn.
 • Spreek af hoe lang het gesprek zal duren. Wees realistisch en houd rekening met concentratieproblemen.
 • Schrijf op waarover u gaat praten en geef prioriteit aan bepaalde onderwerpen, zodat de belangrijkste het eerst aan bod komen.
 • Schakel alle elektronische apparaten, die mogelijk het gesprek kunnen verstoren, uit! 24 Tijdens het gesprek
 • Beide partners drukken zich in korte bewoordingen uit. • Indien iemand niet helemaal verstaat wat er gezegd wordt, vraag dan: “wat bedoel je” of “Kortom”. • Praat om de beurt. Onderbreek uw partner niet als hij/zij aan het woord is.
 • Verzeker u ervan dat u uw partner goed hebt begrepen en omgekeerd. • Maak een onderscheid tussen feiten en gevoelens. Een feit is dat uw partner niet heeft geluisterd naar wat u zei; een gevoel is dat u zich genegeerd, onbemind of boos voelt. • Vergeet niet om diep adem te halen en las eventueel pauzes in.
 • Houd rekening met de tijd! Als u nog niet uitgepraat bent, spreek dan een volgend gesprek af.
 • Stop op het moment dat de stemming nog goed is.
 • Schrijf uw afspraken op.
 • Vermijd beschuldigingen, wees nieuwsgierig en stel vragen om de mening van uw partner beter te begrijpen. Het is onmogelijk om het overal over eens te zijn!

Als u het ergens niet over eens bent: 1) word het dan eerst eens over het feit dat u het niet met elkaar eens bent; 2) ga na of u ermee kunt leven dat u het niet met elkaar eens bent; 3) zo niet, kunt u dan tot een compromis komen?; 4) zoek eventueel hulp om verdere escalatie te komen.

Na het gesprek

 • Praat niet over de desbetreffende onderwerpen tot het volgende gesprek.
 • Praat wel over allerlei andere dingen.
 • Focus op elkaars sterke kanten.
 • Doe samen dingen die u allebei leuk vindt.

Vergeet niet om diep adem te halen en las eventueel pauzes in

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

Seksualiteit en ADHD

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Voelt jouw hoofd vaak vol? Boekentip.

ADHD in het dagelijkse leven

ADHD Vriend of vijand?

Bron: MEDICE BV Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen E-mail: info@medice.nl nisted-bruun • Sept / 2018

Share this post