Seksualiteit en ADHD

Seksualiteit en ADHD

ADHD kan ook verschillende effecten hebben op de seksuele relatie van de partners.

Impulsiviteit

Impulsiviteit kan tot gevolg hebben dat de persoon met ADHD in het begin van de relatie een overweldigende indruk maakt. Maar wanneer het vermogen om de signalen van de partner te interpreteren afneemt, worden de signalen van de partner over het hoofd gezien of niet gehoord. De partner kan dit ervaren als onachtzaamheid of nonchalance. Seks kan ook snel ‘saai’ worden voor de persoon met ADHD. Als dat gebeurt wordt er vaak van partner gewisseld. Daardoor heeft iemand met ADHD soms meer verhoudingen dan de meeste andere mensen zonder ADHD. Voorspel en intimiteit bij seks kunnen door iemand met ADHD als negatief ervaren worden. Deze kan op weinig romantische toon te kennen geven dat “we maar eens op gang moeten komen!”

Statistisch gezien beginnen meisjes met ADHD vrij snel met seks. Vaak gebeurt dit vanuit de wens om geaccepteerd te worden. Impulsiviteit en slechte planning kunnen problemen geven als het om bescherming tegen zwangerschap gaat. Niet zelden resulteert dit in ongewenste zwangerschappen of seksueel overdraagbare ziekten. Veel personen met ADHD hebben meer stimulatie nodig dan anderen. Dat geldt ook voor seks. Het kan dan gaan om de inhoud, de variatie, de frequentie en het testen van grenzen. Hierbij is het bijzonder belangrijk dat beide partners het erover eens zijn om elkaars grenzen te respecteren. De partner blijft onbegrepen achter en kan zich gekwetst voelen

Aandacht

In het begin van een relatie kan de partner met ADHD hyper gefocust zijn op de ander. De relatie kan dan zeer intens beleefd worden. Het wordt als heerlijk ervaren om zoveel aandacht en zorg te krijgen. Daardoor valt de andere partner meteen als een blok voor de persoon met ADHD. Helaas kunnen al die focus en aandacht ook als een obsessie ervaren worden. In dat geval loopt de andere partner weg! Als in de partnerrelatie het nieuwe eraf is, verliest de persoon met ADHD zijn/haar belangstelling. De partner blijft niet-begrijpend achter en kan zich gekwetst voelen. Het is belangrijk te begrijpen dat dit niet persoonlijk bedoeld is. Mensen met ADHD hebben de behoefte om hun hersenen te stimuleren. Als handelingen niet langer stimulerend zijn stoppen ze ermee, of het nu gaat om huishoudelijke klusjes of om aandacht voor de partner.

Aandachtsproblemen bij seksualiteit

Aandachtsproblemen kunnen ook voorkomen als partners intiem zijn. Daardoor lukt het soms niet om de signalen van de partner te interpreteren en kan de partner met ADHD tijdens het voorspel of de geslachtsgemeenschap worden afgeleid.

 

Sensorische problemen

 

Sommige mensen met ADHD hebben moeite met aanraking vanwege sensorische problemen. Dat houdt in dat liefkozingen en vriendelijke aanrakingen voor hen als onaangenaam kunnen worden ervaren. Ze kunnen daardoor als afwijzend ten aanzien van hun partner overkomen.

Communicatie

Communicatie is erg belangrijk in alle partnerrelaties maar zeker als er ADHD in het spel is. Indien hier iets misgaat en de communicatie niet goed begrepen wordt, kan de relatie onaangenaam en frustrerend worden en moeilijk zijn om mee te leven. Wie moeite heeft om zich te concentreren en zijn concentratie vast te houden, hoort dingen die gezegd worden soms niet en kan daardoor overkomen als onverschillig. De partner zonder ADHD kan het gevoel hebben dat de andere partner niet meer geïnteresseerd is in hem/haar of in wat hij/zij te zeggen heeft. Maar dat hoeft niet echt zo te zijn! Vaak is het hart 100% aanwezig, maar kunnen de hersenen niet zo snel volgen. Bij impulsieve personen gebeurt het vrij gemakkelijk dat tijdens een gesprek het onderwerp, de toon of de lichaamstaal vaak verandert. Zij maken gemakkelijk ongepaste of kwetsende opmerkingen. Dit kan gebeuren op een manier dat het voor de partner onbegrijpelijk is en daardoor (erg) onaangenaam.

Sommige mensen met ADHD ervaren ruziemaken als stimulerend. Een heftige discussie geeft hen een dopamine kick. De meeste mensen, inclusief de partner, ervaren een ruzie als onaangenaam. Maar voor de partner met ADHD kan een ruzie juist stimulerend zijn. Er kunnen en kwetsende dingen ongepaste gezegd worden.  Een overmatige denkactiviteit kan ertoe bijdragen dat iemand niet luistert naar wat er wordt gezegd, omdat de persoon zich al aan het voorbereiden is wat hij/zij zelf wil zeggen. Klik hier voor communicatietips.

Hulpmiddelen — wat hebt u nodig?

Kennis: Het is belangrijk kennis te vergaren over wat ADHD is, hoe ADHD precies tot uiting komt bij u of bij uw partner, en welke rol ADHD in uw relatie speelt.

Empathie/begrip: Het kan een uitdaging zijn om samen te wonen met een partner die ADHD heeft. Het is belangrijk dat beide partners zich begrepen en geaccepteerd voelen zoals ze zijn. Aanvaard worden zoals je bent, draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde. Zich verplaatsen in de ander kan het begrip bevorderen en eventueel de woede en frustraties doen afnemen. Aanmoediging en positieve feedback: Personen met ADHD krijgen in de loop der jaren vaak veel kritiek. Dat kan ertoe leiden dat ze bepaalde taken niet uitvoeren om teleurstelling te voorkomen. Ze geven het al bij voorbaat op, om zich te beschermen tegen teleurstellingen. Aanmoediging, ondersteuning en aanvaarding kunnen hen helpen om het toch nog eens te proberen. In een positieve omgeving is het gemakkelijker om constructieve veranderingen aan te brengen. Lachen en plezier: Het is erg belangrijk dat beide partners zich ook samen vermaken en ADHD niet in het middelpunt plaatsen. Gelukkig zijn de meeste mensen met ADHD speels en spontaan. Je moet ook om jezelf kunnen lachen! Lachen zorgt voor een meer ontspannen houding tegenover de uitdagingen die het leven nu eenmaal biedt. Lach mèt elkaar en niet òm elkaar. Vermijd ironie! Verantwoordelijkheid voor de eigen handelingen: Bedenk dat ADHD niet iemands ‘schuld’ is. Beide partners zijn, ieder voor zich, verantwoordelijk voor hun eigen handelingen. De partner met ADHD heeft de verantwoordelijkheid om strategieën te leren waarmee de uitdagingen die ADHD met zich meebrengt zo goed mogelijk aan te pakken. De partner zonder ADHD heeft de verantwoordelijkheid om te ‘ageren’ in plaats van te reageren op de handelingen van de partner met ADHD.

Tenslotte:

Houd onvoorwaardelijk van elkaar. Uw relatie is het belangrijkste.

Daarom:

  • Werk aan uw relatie
  • Maak tijd vrij om ongestoord samen te zijn
  • Concentreer u op elkaars positieve kanten
  • Geef elkaar vaak een compliment

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Partnerrelatie ADHD en communicatietips

 

Bron: MEDICE BV Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen E-mail: info@medice.nl nisted-bruun • Sept / 2018

 

 

 

 

Share this post