Author - ingrid

De Kunst Om Volmaakt Te Zijn En Niet Perfect

Perfect versus volmaakt

Heel veel jaren geleden toen ik ongeveer 32 jaar was, las ik het boek “De kunst om niet perfect te zijn”. Ik ben nu 49 jaar en nog steeds ben ik het volgende uit het boek niet vergeten: “Neem jezelf niet zo serieus, dat doen anderen ook niet”. Het heeft mij echt geholpen om milder te zijn naar mezelf en meer te glimlachen om mezelf. En ik ontdekte tóen, dat ik veel strengere eisen aan mezelf stelde en hogere verwachtingen van mezelf had, dan dat anderen hadden. Het kan het leven een stuk minder stressvol maken als je je daarvan meer bewust wordt.

Wat ik er nú aan toe wil voegen, is dat we niet opgeroepen worden om perfect te zijn. God roept ons op om volmaakt te zijn: Matth. 5:28 “Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is”. Het woord “volmaakt” is niet gelijk aan het geen fouten meer maken. Het geeft aan dat we uit één stuk zijn. Onze buitenkant en onze binnenkant zijn in harmonie en bestaan voor God. Modern gezegd: we zijn authentiek. Ons christen-zijn is helemaal geïntegreerd in onze persoon.

En daar gaat het God om. Zijn uiteindelijke doel is niet dat we allemaal losse goede handelingen verrichten en daardoor bepaalde geboden gehoorzamen. Dat hoort er wel bij, maar Gods doel reikt verder. Hij heeft je ooit gemaakt als Zijn beeld. Wij mochten samen op Hem lijken. Daar wil Hij weer met ons naartoe. Hij wil onszelf veranderen, herscheppen, als persoon, vanbinnen en vanbuiten. Het gaat niet alleen om wat we doen of laten, maar voor alles om wie we zijn. Volgeling zijn van Jezus betekent in verbinding met Hem en door zijn Geest als persoon veranderen op het niveau van je eigenschappen en karakter.

Oefening:
check eens bij iemand die je goed kent en waar je je veilig bij voelt of de verwachtingen die je dacht dat hij/zij had, klopt met wat jíj dacht. Doe dit deze week minimaal vier keer en maak elke keer een korte notitie van de uitkomst. Wat valt jou op?

Gebed: Heer Jezus Christus, doorgrond mijn hart en maak het echt voor U. Vul mij met Uw Heilige Geest. Vernieuw mijn denken en leer mij U te volgen. Dank u voor Uw geduld, liefde en genade! Amen.

 

 

Wil jij ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt? Ik nodig je van harte uit om een afspraak te maken voor een vrijblijvende intake. Aarzel niet contact met me op te nemen!

 

Lees meer...

Seksverslaving partner: confronteren of negeren?

Als je weet of vermoedt dat je partner een porno- of seksverslaving heeft, wat doe je dan? Confronteer je hem met wat je ontdekt hebt, of zwijg je erover? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over?

verdrietige vrouw achter laptop

Je hebt het vermoeden dat je man een dubbelleven heeft, dat hij verslaafd is geraakt aan pornografie/seks of hard op weg is om dat te worden. Misschien heb je de bewijzen gevonden, die dit vermoeden bevestigen. Wat doe je dan? Spreek je je vermoeden naar hem uit? Confronteer je hem met het gevonden bewijs? Of praat je er niet over, in de verwachting dat het vanzelf wel weer overgaat of misschien in de hoop dat het allemaal wel meevalt?

 1. Liever negeren?

Sommige vrouwen zullen zo boos zijn, dat ze hun partner onmiddellijk confronteren met hun vermoeden en/of het bewijsmateriaal. Anderen zullen dit niet zo snel doen. Zij hebben eerder de neiging om hun vermoeden of ontdekkingen het zwijgen op te leggen en kiezen er juist voor om er niet over te praten. Waarschijnlijk met één of meer van de volgende gedachten als onderliggende reden:

 • Het gaat vanzelf wel weer over

  Je hoopt of denkt dat het vanzelf weer over gaat. “Uiteindelijk zal hij wel zo verstandig zijn om ermee te stoppen”. Waarschijnlijk hopen we dit allemaal, maar zelden is deze hoop terecht. Het gaat namelijk niet vanzelf over. Integendeel: pornografie heeft een verslavende werking en dat betekent dat wanneer iemand zich bezighoudt met pornografie, hij daar steeds meer van nodig heeft en daarin wellicht ook steeds verder zal gaan. Het wordt eerder erger in plaats van minder. Blijf dus niet hopen of verwachten dat je man ineens, uit zichzelf en in zijn eentje ermee kan breken. Jouw zwijgen kan zijn verslaving zelfs in stand houden. Als je partner vermoedt dat jij wél weet hebt van zijn bezigheden, maar hem daar niet mee confronteert, dan zal hij wellicht gaan denken: ‘”Zij vindt het blijkbaar prima, dus waarom zou ik stoppen?'” Daarnaast ontken je dat er iets in je huwelijk binnenkomt wat schadelijk is. Deze ontkenning houdt het probleem in stand. Jij bent niet verantwoordelijk voor zijn gedrag, maar wel verantwoordelijk voor hoe je daarop reageert. Als je zijn gedrag ontkent, doe je jezelf, je man en je kinderen tekort.

 • Het valt wel mee

  Je denkt dat het allemaal wel meevalt. “Zo erg zal het toch niet zijn?” en “Ach, alle mannen doen dit, toch?” Je vindt dat je hier niet zo moeilijk over moet doen, en kiest er daarom voor om er niets over te zeggen. Als je je hierin herkent, denk dan eens goed na over het volgende:

Als je partner zich bezig houdt met pornografie (…) dan ben je in feite getrouwd met iemand die zijn trouwbeloften aan jou verbreekt, seksuele prikkels van buitenaf gebruikt in plaats van werkelijke intimiteit met jou te beleven en wiens gedrag zich kan ontwikkelen tot meer gevaarlijke manieren van seksueel gedrag. (citaat partner van een ex-seksverslaafde)

Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. (Bijbel – Mattheüs 5:28)
Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. (Bijbel – 1 Kor 6:18)

Pornografie is dus niet zo onschuldig als anderen, de media, of de ‘stem’ in onszelf ons soms willen doen geloven. Pornografie staat lijnrecht tegenover Gods bedoeling met seksualiteit en is daarom zonde. Daarnaast heeft het – behalve een verslavende werking – een grote invloed op de gedachten van degene die zich hiermee bezig houdt, op het beeld dat hij heeft van vrouwen, van jou, van jullie relatie en van seksualiteit. Het kan niet anders dan dat het effect heeft op jullie relatie. Door te denken dat het wel meevalt en van jezelf te eisen dat je het normaal moet vinden, negeer je ook je eigen grenzen. Eigenlijk neem je jezelf niet serieus.

 • Ik ben bang

  Misschien ben je bang. Bang om van hem te horen dat je vermoeden inderdaad waar blijkt te zijn. Bang dat het bewijsmateriaal dat je vond slechts het topje van een gigantische ijsberg blijkt te zijn. “Kan ik het wel aan? Zal onze relatie stand kunnen houden?”
  Het is logisch dat je bang bent. Je weet immers niet precies wat er aan de hand is, hoe je geliefde zal reageren als je hem confronteert en hoe jouw en jullie toekomst er uit zal gaan zien. Zwijgen lijkt eenvoudiger; dán kun je immers hoop houden dat er niets aan de hand is en word je niet geconfronteerd met de gevolgen. De confrontatie is niet gemakkelijk en kan veel gevolgen hebben. Als de waarheid aan het licht komt, kan dat ongelofelijk veel pijn doen. Je zult er wellicht kapot van zijn, je relatie komt onder druk te staan of zal het misschien niet overleven. Maar bedenk dan dat dit allemaal ook zal gebeuren als je níets doet. De verslaving zal zich steeds verder ontwikkelen totdat de gevolgen nog groter zijn dan op dit moment. Houd daarnaast voor ogen dat er ook veel relaties zijn die het wél overleven. We hopen dat de verhalen op deze website je juist ook dat vertellen: je mag hoop hebben dat het goed komt! Seksverslaving binnen je relatie is absoluut een crisis, maar wel één die ervoor kan zorgen dat dingen grondig aangepakt kunnen worden; je relatie kan zelfs veel beter worden dan daarvoor!
  Loop niet teveel vooruit op dingen die misschien ooit zouden kunnen gebeuren. Leef bij de dag en pak vandaag de verantwoordelijkheden van vandaag op. Vergeet niet dat je mag bidden om wijsheid en kracht, niet alleen voor vandaag, maar ook voor alles wat de toekomst brengt.

 • Ik ben toch ook niet perfect

  Misschien vind je dat je het recht niet hebt om hem hierover aan te spreken, omdat je je schuldig voelt vanwege dingen die jij fout hebt gedaan binnen jullie relatie, omdat je vindt dat je geen goede of aantrekkelijke vrouw bent of vanwege iets anders waar je je (terecht of onterecht) schuldig over zou kunnen voelen. ‘Wie ben ik om iets over hem te zeggen? Is het niet logisch dat hij het bij andere vrouwen zoekt?’ Nee, dat is nooit logisch!! Misschien probeert hij – of probeer jij – het op die manier te verklaren, maar ontrouw (in gedachten of daden) is altijd verkeerd. Wát er verder ook aan de hand is binnen jullie relatie, wát je zelf verkeerd hebt gedaan of denkt te hebben gedaan: je hebt het volste recht om hem hierop aan te spreken. Niemand is perfect; in iedere relatie worden – door beiden – fouten gemaakt, maar dat betekent nooit dat zondig gedrag verzwegen of geaccepteerd moet worden!!

 • Confronteren is niet liefdevol

  Je vindt dat je als vrouw niet tegen je man ‘in opstand’ mag komen. ‘Ik hoor toch onderdanig te zijn?’ en ‘Is het niet liefdevoller om te zwijgen dan om te confronteren?’ . Als je er zo over denkt, denk dan ook eens na over het volgende: is het liefdevol om toe te zien hoe iemand blijft zondigen – tegenover jou, maar ook tegenover God? Is het liefdevol om toe te staan dat iemand een afgod dient, die een steeds groter deel van zijn tijd, gedachten en energie in bezit neemt, waardoor hij steeds minder toekomt aan zijn gewone verantwoordelijkheden? Is het liefdevol om niet in te grijpen wanneer je ziet dat iemand steeds verder verstrikt raakt in een web waar hij niet meer zelf uit kan komen?
  Gary Chapman beschrijft het als volgt in zijn boek ‘Echt Scheiding?’: Liefde is altijd bezorgd om het welzijn van de ander. Het is niet liefdevol dit gedrag (geweld, overspel, misbruik, verslaving) te accepteren en niets te doen. Zulk gedrag is vernietigend voor de persoon en voor je huwelijk. Liefde moet confronteren. Dat is harde liefde. Dat is echte liefde.

Confronteren is dus noodzakelijk, terecht en liefdevol. Seksverslaving is zonde, en zonde vraagt om confrontatie en bekering! Daarover gaat het ook in Mattheüs 18:15, waarin Jezus zegt: ‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken’ (NBV). Een persoonlijke confrontatie dus, waarin zonde ook zonde genoemd wordt en waarin je mag aandringen en hopen op een ommekeer. Maar hoe pak je zo’n gesprek aan? Welk moment kies je? En hoe bereid je je erop voor?

2. Voorbereiden

De voorbereiding op het gesprek begint bij het nadenken over een aantal vragen: Wat is nodig? Wat wil God? Wat wil ik?. Wat is er nodig om met hem verder te gaan, om me veilig te voelen, om vertrouwen te krijgen, om… ? Wat wil ik dat hij gaat doen? Waar liggen mijn grenzen? (zie het artikel ‘Wat kan ik doen?’). Denk ook na over de verwachtingen die je van het gesprek hebt, wat je in ieder geval gezegd wilt hebben en wat je er mee zou willen bereiken. Daarnaast kun je je alvast verdiepen in datgene wat hij kan doen om met zijn verslaving te breken en de hulpverleningsmogelijkheden die er voor hem zijn.

En wat is nu het beste moment voor zo’n gesprek? Het is verstandig om het gesprek aan te gaan op een moment dat je man ‘goed in zijn vel zit’. Een gesprek zal soepeler verlopen als je man uitgerust is, er de tijd voor heeft en niet teveel andere dingen aan zijn hoofd heeft. Dat geldt trouwens ook voor jezelf; zorg ervoor dat je het gesprek ingaat op een moment dat je daadwerkelijk in staat bent om te práten in plaats van de boosheid de overhand te laten krijgen.
Maar wacht er niet te lang mee om de confrontatie aan te gaan. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Mocht er een moment komen waarop jijzelf (opnieuw) geconfronteerd wordt met zijn gedrag (je betrapt hem bijvoorbeeld op het kijken naar pornosites), stel de confrontatie dan zeker niet uit: ga met hem in gesprek of geef direct aan dat je met hem wilt praten en leg hem bijvoorbeeld de keuze voor wanneer dat is (‘Ik wil iets met je bespreken. Is het nu een goed moment voor je of zullen we vanavond of morgenavond praten?’)

Leg het gesprek vervolgens in Gods handen; Hij is Degene die berouw en bekering kan uitwerken in harten. Vraag ook anderen die er van af weten om voor je te bidden en bid voor een juiste houding en om wijsheid.

De volgende punten zijn belangrijk tijdens het gesprek:

Wees duidelijk…

 • Vertel je partner over datgene wat je hebt gezien, gehoord, gevoeld of wat je vermoedt. Noem zonde ook zonde. Vertel hem waar jouw grenzen liggen, wat jij wilt dat er gebeurt en wat jij nodig hebt om verder te kunnen. Onderdeel hiervan kan zijn dat je hem vertelt dat je van hem verwacht dat hij hulp zoekt, eerlijk is en verantwoording aan een accountability-partner af gaat leggen, terugkeert naar God en zich afkeert van zijn destructieve gedrag
 • Dreig niet met dingen waarvan je niet zeker weet of je die waar kunt maken. Dreig ook niet met echtscheiding. Dergelijke beslissingen moet je nooit nemen in een crisis. Je weet daarnaast nog niet precies wat er aan de hand is, en je weet ook nog niet hoe hij gaat reageren. Je hebt misschien wel eens gedacht: ‘Als ooit blijkt dat hij dit of dat gedaan heeft, dan is het helemaal afgelopen tussen ons’. Maar ook als de verslaving heel zwaar blijkt of als er veel heftige dingen zijn gebeurd, is het niet onmogelijk dat relaties weer herstellen. Wacht eerst het gesprek en zijn reactie daarop af.
 • Stel wél duidelijke grenzen, die hem inzicht verschaffen in wat jij wel of niet (meer) accepteert, en houd je er vervolgens ook aan. Als je als partner duidelijk je grens aangeeft, is de kans dat er verandering optreedt het grootst.

wees eerlijk…

 • Vertel hem de gevoelens die je hebt; waar je je zorgen over maakt, wat je pijn doet en waar je boos over bent. Doe dat zoveel mogelijk met ‘ik-boodschappen’ in plaats van verwijten te maken. Dus: ‘Ik voel me heel erg afgewezen als ik merk dat jij naar porno-sites kijkt’ in plaats van: ‘Jij zit de hele avond maar naar die sites te kijken’.
 • Stop je angst en je verdriet niet weg voor hem. Het is moeilijk om kwetsbaar te zijn als je zo gekwetst bent en het is zoveel makkelijker om boosheid te laten zien dan de angst en het verdriet die er vaak onder zitten. Maar het is belangrijk om ook hierin eerlijk te zijn en hem te laten zien wat alles met jou doet. Dat kan hem helpen om in te gaan zien wat de gevolgen zijn van zijn gedrag. Waarschijnlijk heeft hij zijn gedrag steeds goedgepraat door zichzelf voor te houden dat het allemaal niet zo erg is, of heeft hij zichzelf wijsgemaakt dat jij het helemaal niet erg vindt. Het zien van jouw angst en verdriet is een directe confrontatie met deze leugens.
 • Vertel hem dat je het nodig hebt om iemand in vertrouwen te nemen. Dat je begrijpt dat dit voor hem misschien moeilijk is, maar dat dit voor jou belangrijk is. Vertel hem ook wie je in vertrouwen wilt nemen (of al hebt genomen).

geef hem de ruimte…

 • Geef hem de gelegenheid om te praten en zijn kant van het verhaal te vertellen. Je emoties kunnen zo hoog oplopen dat jij uiteindelijk alleen aan het woord bent en hij geen gelegenheid heeft om te reageren op datgene wat je nu echt tegen hem wilt zeggen. Ga dus niet schreeuwen of schelden en stel grenzen wanneer hij dat doet. Je hebt een grotere kans op een open en eerlijk gesprek, wanneer er een sfeer is van openheid en vertrouwen. Schelden en verwijten breken dit af. Vragen stellen en zelf kwetsbaar durven zijn bevorderen dit.
 • Haal ook geen ‘oude koeien uit de sloot’ door er alles bij te halen wat hij ooit verkeerd heeft gedaan. Nogmaals: niemand is perfect en door er andere zaken bij te halen, gaat het gesprek al snel over andere dingen dan waarover je hem wilde spreken.
 • Misschien reageert hij vijandig, boos en vol verwijten. Misschien reageert hij juist door meteen zijn excuses aan te bieden en je gelijk te geven. Laat geen van beide – verwijten of excuses – je afbrengen van het doel dat je hebt met dit gesprek: duidelijkheid te krijgen over wat er precies aan de hand is en wat hij daar vervolgens mee gaat doen.
 • Als bovengenoemde niet lukt, spreek af er later op terug te komen.

… en wees liefdevol!

 • Het is niet makkelijk en sommigen zullen zich niet in staat voelen dit te doen, maar als het wel lukt: probeer persoon en zijn gedrag gescheiden te houden van elkaar en probeer hem duidelijk te maken dat – alhoewel je zijn zondige gedrag niet accepteert – je wel van hem houdt.

4. Opnieuw confronteren

Door je partner te confronteren, hoop je niet alleen de waarheid op tafel te krijgen, maar ook dat hij gaat inzien dat hij een probleem heeft én bereid is daar aan te gaan werken. Een confrontatie geeft helaas geen garantie dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het belangrijkste doel van een confrontatie is echter ook niet dat hij verandert, maar dat jij jezelf serieus neemt. Een ander veranderen kunnen we niet, maar onszelf serieus nemen wel. Als wij veranderen, is de kans groter dat de ander ook verandert.

Misschien ben je de confrontatie met je partner al eens aangegaan: je hebt hem geconfronteerd, maar het gesprek had niet tot gevolg dat hij gebroken heeft met zijn gedrag. Wat dan? Wat kun je nog doen als de confrontatie niet het gewenste effect heeft?

Probeer eerst te achterhalen of het gesprek wel enig effect heeft gehad. Het maakt nogal een verschil of je man wel wíl veranderen, maar daar nog niet in geslaagd is, of dat hij nog niet inziet dat hij een probleem heeft. Het moge duidelijk zijn dat in het eerste geval een meer begrijpende, ondersteunende houding van jou zinvol is en in het tweede geval een hardere aanpak.

Iemand meenemen

In Mattheüs 18 kun je verder lezen over datgene wat je kunt doen als een persoonlijke confrontatie niet geholpen heeft. 

Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee drie getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. (Mat. 18:16 en 17 NBV)

Er zijn dus meerdere niveaus van confronteren. Als de persoonlijke confrontatie geen effect heeft gehad, kun je overgaan tot het tweede niveau door met één of twee personen je man opnieuw te confronteren. Denk dan bijvoorbeeld aan een predikant, een hulpverlener of een betrouwbare vriend. Laat het in ieder geval iemand zijn die betrouwbaar en volwassen is en die zowel liefdevol als streng kan zijn. Soms kan het helpend zijn eerst hulp te zoeken voor jezelf, zodat je steun hebt in de confrontatie. Eigenlijk maak je de kring van mensen die ervan afweten en die je partner erop aan kunnen spreken steeds groter. Als dat allemaal geen effect heeft – staat er in Mattheüs – ‘behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.’ In zijn boek ‘De andere kant van de liefde’ zegt Gary Chapman hierover: ‘Hoe behandel je hem dan?  Je bidt voor hem, bent vriendelijk tegen hem, maar je behandelt hem niet alsof hij onschuldig is. Elke zonde brengt scheiding, en de barrières worden alleen verwijderd als er sprake is van oprecht berouw en oprechte vergeving.’

Wat je verder nog kunt doen

 • Aarzel niet om, iedere keer dat je geconfronteerd word met een vermoeden of een bewijs, het opnieuw uit te spreken naar je man.
 • Handhaaf je grenzen en stel consequenties aan het door blijven gaan met zijn verslaving.
 • Zoek hulp voor jezelf, zodat je met iemand kunt spreken over je zorgen en verdriet én zodat je iemand hebt die jou helpt in het ondernemen van mogelijke verdere stappen.
 • Bid voor je man. Doe dat zelf, maar het liefst ook met iemand anders. Bid dat hij tot inzicht komt, dat zijn ogen opengaan en dat jij zelf kracht krijgt en wijsheid om te beslissen hoe je hiermee om moet gaan.

Tot slot

Tot slot een uitspraak van een ex-seksverslaafde die door Russel Willingham wordt beschreven in zijn boek ‘Onderweg naar vrijheid’. Deze man was ooit doodsbang dat zijn grote geheim ontdekt zou worden. Nu stond hij voor een grote groep mannen aan wie hij het verhaal van zijn verslaving én bevrijding daarvan zou vertellen:

‘Ik sta hier als gevolg van het feit dat er mensen zijn die van mij houden’.

Seksverslaafden hebben anderen nodig om hen te helpen met hun verslaving te breken. Jouw confrontatie kan voor je partner de eerste stap zijn op weg naar herstel.

Zie voor meer artikelen en ook voor bijeenkomsten: https://www.kostbaarvaatwerk.nl/artikelen/
Dit artikel is overgenomen van Kostbaar Vaatwerk. Ik kan deze organisatie van harte aanbevelen!

 

Lees meer...

Invloed veilige en onveilige hechting op relaties

Hechting en onveilige hechting als oorzaak van moeite met relaties

De termen  “hechting”  en  “onveilige hechting”  worden vaak genoemd als oorzaak van de moeite die je kan hebben met relaties. En helaas is dat ook de realiteit. De wijze waarop je in je jonge jaren bent gehecht aan je ouders en andere belangrijke anderen, speelt een grote rol in je latere liefdesleven. Gelukkig is ook gebleken dat onveilige hechtingsstijlen veranderbaar zijn.

Wat is de invloed van hechting nu eigenlijk?

Onveilige hechting

De eerste, en ook bekendste onderzoeker die de invloed van hechting onderzocht, was de psychoanalyticus Bowlby. Bowlby ontdekte dat hoe we als kind een band krijgen met onze ouders, sterk overeenkomt met hoe we als volwassenen een band met onze partner opbouwen.

Als mensen zich dus niet goed hebben kunnen hechten aan hun ouders zie je dat terug in latere relaties. Deze verlopen vaak stroef en met veel conflicten. Maar onveilige hechting zorgt niet alleen voor problemen in de relatie. Wij hebben gemerkt dat onveilige hechting ook het aangaan van een nieuwe relatie enorm kan hinderen.

De relatie met de ouders bepaalt je hechtingstijl

Problemen in de hechting kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat ouders ten tijde van de opvoeding zelf teveel problemen hadden. Denk aan een situatie waarin moeder depressief is, of vader aan de drank is. Misschien hebben ze een tijd lang geen aandacht voor hun huilende baby of peuter. Het kan ook zijn dat ouders het sowieso lastig vonden om met de emoties en behoeftes van hun kind om te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze dat zelf nooit geleerd hebben. Hun gedrag kan door een kind als afwijzend en onveilig worden ervaren. En dankzij onveilige ervaringen in de jeugd, kunnen we ons in het heden onveilig voelen in (het opbouwen van) relaties. Wat voor een “hechtingstijl” je vroeger hebt ontwikkeld, is dus heel belangrijk.

Veilige hechting

Mensen met een veilige hechtingsstijl zijn opgegroeid met ouders die voldoende liefde en aandacht gaven. Zij voelen zich later over het algemeen zelfverzekerd in de liefde. Zij zijn niet bang voor intimiteit of afhankelijkheid. Maar ook zijn ze niet snel bezorgd om verlaten te worden of alleen te zijn.

Marieke is veilig gehecht
“Ik ben sinds kort een leuke man tegen gekomen. Ik wil hem graag vaker zien, want we hebben het ontzettend leuk samen. Wat ik graag wil is ontdekken of we nog meer met elkaar gemeen hebben, in ieder geval kan ik er nu erg van genieten. Ik heb wel ontdekt dat hij soms wat ongeduldig is en wel erg dominant kan zijn, maar ja, iedereen heeft mindere eigenschappen. Dit weekend ga ik een weekend weg met vriendinnen, maar daarna kunnen we vast snel weer afspreken.”

Onveilige, angstige hechting

Mensen met een onveilige hechtingsstijl zijn simpel gezegd onder te verdelen in mensen met een angstige hechtingstijl of een vermijdende hechtingsstijl. De eerste groep, mensen met een angstige hechtingstijl (ook wel ambivalente/gepreoccupeerde hechtingsstijl genoemd), zijn vaak open over hun gevoelens en zoeken snel intimiteit. Zij ervaren al vroeg in een relatie een sterke behoefte aan een partner. Ze voelen zich alleen maar een half mens. Daarom zoeken ze veel bevestiging en kunnen ze snel argwanend of jaloers zijn of claimend gedrag vertonen. Verlatingsangst speelt een grote rol.

Saskia is onveilig angstig gehecht

“We zijn nog maar twee jaar getrouwd en hebben veel ruzie. ar kort, maar ik ben behoorlijk verliefd. Ik ben constant met hem bezig. Gisteren hadden we een hele leuke avond samen. Maar nu heeft hij al de hele dag én avond niets laten horen. Ik kijk elk kwartier om mijn telefoon, maar steeds niets. Eerst probeerde ik allerlei redenen te verzinnen waarom hij geen contact opneemt, maar nu word ik steeds bozer. Wat denkt hij wel: eerst zegt hij allemaal leuke, lieve dingen en nu laat hij me gewoon stikken. Hij vindt me gewoon niet belangrijk. Misschien moet ik hem maar appen dat ik er gewoon mee kap!”

Onveilig vermijdende hechting

Hans Gierkink over vermijdende hechting (bindingsangst) in Boer zoekt vrouw

Mensen met een onveilig vermijdende hechtingstijl vinden nauw contact met anderen niet erg prettig. Ze bewaren graag afstand in een relatie. Ook vinden ze het erg onprettig als ze het gevoel hebben dat de ander wat van ze verwacht. Mensen met deze hechtingsstijl worden vooral door ratio gestuurd en proberen vaak te bedenken in plaats van te voelen of de ander de moeite waard is. Ze trekken zich vaak terug als ze voelen dat ze onder druk komen te staan.  Bindingsangst speelt een grote rol.

Bart is onveilig vermijdend gehecht
“Ik ken haar nog maar 3 maanden,  en ik vond haar erg leuk. Even vroeg ik me zelfs af of ik verliefd was. Maar gisteravond voelde ik me ineens benauwd. Ze had het erover dat ze wilde dat ik mee ging naar een feestje met al haar vrienden. En ze had het ook al over samen op vakantie. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Ze doet me denken aan mijn ex, die claimde me ook altijd zo. Ik wil me gewoon vrij kunnen voelen en dat doe ik nu niet meer. Dit is volgens mij een teken dat ik er beter mee kan stoppen, als ik nu al dit soort twijfels ervaar. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet of ik haar echt wel zou leuk vind, gisteren viel me eigenlijk ook ineens op dat ze soms heel raar kan praten…”

Onveilige hechting is een aandachtspunt bij de start van een relatie

Als je een onveilige hechtingsstijl hebt, ben je overbezorgd dat nabijheid en verbondenheid leidt tot afwijzing. Dit kan in alle fases in een relatie een rol spelen. Maar juist in een startende relatie, waar onzekerheid nog een grote rol speelt, kan de onveilige hechting je parten spelen. De angst kan er zelfs toe leiden dat je maar liever single blijft. Gelukkig is er wel wat aan te doen.

Oplossingen voor onveilige hechting

Uit onderzoek is gebleken dat je hechtingsstijl niet veranderbaar is. Door bijvoorbeeld langdurig in een relatie te zitten met iemand met een veilige hechtingsstijl, kan de invloed van je ervaringen in je jeugd afnemen. Daarnaast kun je ook zelf zorgen dat de onveilige hechting een minder negatieve invloed heeft op je relaties. Dit laatste kan al dan niet onder begeleiding.

Wil je iets doen aan de invloed van onveilige hechting? Dan is het in de eerste plaats van belang bewust te zijn van wanneer deze onveilige hechtingsstijl een rol speelt: Is het met name als je net iemand ontmoet, of blijft het in je hele relatie parten spelen? En hoe uit het zich bij jou?

Herken je eigen signalen

Heb je een vermijdende stijl dan wijs je misschien al iedereen af voordat je echt in een relatie stapt. Het kan zich ook uiten doordat je steeds blijft twijfelen of je huidige partner wel de ware is.

Heb je een angstige stijl, dan kan je onzekerheid vooral in het begin van de relatie tot claimend of onzeker en aangepast gedrag leiden. Maar het kan zich ook verder in de relatie uiten in overdreven jaloezie of verlatingsangst.

Dit is bij iedereen anders en het is handig als je jouw patronen kent.

Zelfvertrouwen versterken

Heb je moeite om je veilig te hechten in je huidige relaties, dan speelt er ook vaak een gebrek aan (zelf)vertrouwen. Je vind jezelf niet de moeite waard en/of hebt het gevoel dat anderen niet te vertrouwen zijn. Door beperkende overtuigingen en negatieve gedachten over jezelf en anderen te verminderen en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen, kun je ook zekerder en met meer vertrouwen relaties aangaan. Ook hierbij kan singlecoaching je helpen.

Niet meteen handelen op je impulsen

Uit een onveilige hechtingsstijl komt in (beginnende) relaties niet effectief, en soms zelfs schadelijk gedrag voort. Zo zagen we in de eerdere voorbeelden dat Saskia met een onveilig angstige hechtingsstijl haar net nieuwe partner steeds wilde appen om bevestiging. En ze wilde plotseling stoppen met de relatie als ze die bevestiging niet kreeg. En dat Bart met een onveilig vermijdende hechting afstand wilde nemen of eveneens stoppen met de relatie. Als je eenmaal weet dat dit voortkomt uit onveilige hechting, dan kun je patronen doorbreken door er niet automatisch op te acteren. Doe in plaats daarvan iets anders, hoe veel moeite en angst dat soms met zich meebrengt. Op de lange termijn levert dit immers veel op!

Communiceer erover

Als je je bewust bent van je eigen patronen, communiceer er dan over met je partner. Spreek uit waar jij je prettig bij voelt en leg uit waarom je soms op een bepaalde wijze reageert. Als je je emoties deelt worden ze vaak vanzelf minder overheersend. Open communicatie en onderling begrip kunnen veel problemen oplossen én voorkomen!

Zoek hulp

Duidelijk is dat je onveilige hechtingsstijl  soms veel last kan veroorzaken en soms ben je gebaat bij verdere hulp of ondersteuning. Wil je samen therapie, ga dan naar een EFT-relatietherapeut.  Bij deze methode staat hechting centraal en dat jullie je in het hier en nu veilig met elkaar leren verbinden. Je krijgt zicht op de patronen waarin jullie verstrikt zijn geraakt, hoe jullie daaraan zelf bijdragen en hoe jullie op dieper niveau écht contact met elkaar kunnen maken. Wil jij een diepere en rijkere relatie? Neem contact met mij op en kom langs voor een intakegesprek. Verrijk je Relaties helpt je graag!

 

Tekst grotendeels overgenomen van de site van Singlecoaching.nl

 

Boeken- en filmtips:

Met jou en God verbonden  Fireproof

Onderwerpen boek De uitdaging van de liefde:

Dag 1. De liefde is geduldig/Dag 2. De liefde is vriendelijk/Dag 3. De liefde is niet egoïstisch
Dag 4. De liefde is attent/Dag 5. De liefde is niet grof/Dag 6. De liefde is niet prikkelbaar
Dag 7. De liefde gelooft het beste/Dag 8. De liefde is niet afgunstig/Dag 9. De liefde maakt een goede eerste indruk/Dag 10. De liefde stelt geen voorwaarden/Dag 11. De liefde koestert/Dag 12. De liefde laat de ander winnen/Dag 13. De liefde strijdt eerlijk/Dag 14. De liefde vindt vreugde/Dag 15. De liefde geeft eer/Dag 16. De liefde doet voorbede/Dag 17. De liefde bevordert intimiteit/Dag 18. De liefde wil begrijpen/Dag 19. De liefde is onmogelijk/Dag 20. De liefde is Jezus Christus/Dag 21. De liefde vindt voldoening in God/Dag 22. De liefde is trouw/Dag 23. De liefde beschermt altijd/Dag 24. De liefde tegenover begeerte/Dag 25. De liefde vergeeft/Dag 26. De liefde voelt zich verantwoordelijk/
Dag 27. De liefde bemoedigt/Dag 28. De liefde brengt offers/Dag 29. De motivatie van de liefde/
Dag 30. De liefde brengt eenheid/Dag 31. De liefde en het huwelijk/Dag 32. De liefde vervult seksuele behoeften/Dag 33. De liefde vult de ander aan/Dag 34. De liefde prijst de godsvrucht/Dag 35. De liefde legt verantwoordelijkheid af/Dag 36. De liefde is Gods Woord/Dag 37. De liefde is eensgezind in gebed/Dag 38. De liefde vervult dromen/Dag 39. De liefde volhard/Dag 40. De liefde is een verbond

Lees meer...

Geen Relatietherapie Als Gevoel Weg Is? Wie weet is er nog een schat!

Ik las laats een blog over wanneer relatietherapie geen zin heeft. Daar stond o.a. dat het geen zin meer heeft als “jullie niet meer verliefd zijn op elkaar”.

Ik was het daarmee hartgrondig niet eens. Het lijkt wel alsof het steeds meer is: “Tot gevoel ons scheidt”.
Als er geen verliefdheid meer is, hoeft het nog niet zo te zijn dat relatietherapie geen zin meer heeft. Alsof gevoel maatgevend is. Dat is het maar al te vaak in onze consumptiemaatschappij. Liefde is ook nog een werkwoord en een keuze. Het punt dat ik wil maken, is als volgt: Het is mogelijk dat de liefde begraven ligt en dat het na hard werken weer naar boven komt. In relatietherapie ga je als het ware schatgraven onder zee bij een verloren eiland. Ik zie stellen die niets voor elkaar meer voelden en waarbij toch de liefde weer opbloeide. Ze lieten zich niet leiden door ontbrekende liefdegevoelens, maar maakten een keuze.

Wil jij samen met je partner schatgraven? Neem contact met mij op en maak een vrijblijvende afspraak. Verrijk je Relaties helpt je graag.

 

Boekentip: Alfons van Steenwegen – Liefde is een werkwoord

Lees meer...

Start Rouwgroep Waddinxveen

Rouwgroep

Overgenomen van http://rouw.voltooidverledentijd.eu/rouwgroep/

Rouwbegeleidingsgroep

Samen met Sophie Hagen, uitvaartbegeleider en rouwbegeleider, verzorg ik een rouwgroep in Waddinxveen.

Een rouwgroep is voor iedereen die recent, of al langer geleden, te maken kreeg met het verlies van een geliefde. Een partner, ouder, (klein)kind, broer of zus, vriendin, etc.

De rouwbegeleidingsgroep staat open voor iedereen die met verlies te maken heeft gekregen en die het christelijk geloof als basis van zijn of haar leven heeft. Juist als je te maken krijgt met verlies speelt het geloof een rol. Het kan tot steun zijn, maar soms kan het ook vragen of worstelingen oproepen.

Iedereen uit Waddinxveen maar ook uit de (wijde) omtrek is van harte welkom.

Start nieuwe groep

In principe start er twee keer per jaar een nieuwe groep: Eén in het voorjaar en één in het najaar. De eerst volgende rouwgroep start op maandag 16 september 2019. Wil je hieraan meedoen of vraag je je af of deze groep iets voor jou is, stuur dan even een mailtje!

Tijdens de 10 avonden, die (meestal) om de twee weken plaatsvinden, staan we stil bij verlies en rouw.  Iedere avond wordt een thema behandeld. Tijdens de avonden is er ook volop ruimte voor het delen van ervaringen en een luisterend oor zijn voor de ander. We gebruiken de bijbel en liederen omdat we elkaar juist ook vanuit het geloof willen bemoedigen. We gaan ook op hele praktische en creatieve manieren met elkaar aan de slag. Op de laatste avond willen we met elkaar eten.

De avonden worden geleid door Sophie Hagen (uitvaartondernemer en rouwbegeleider) en Judith Stoker (psychosociaal therapeut).

Data en onderwerpen rouwgroep

Voor de rouwgroep die in september 2019 start hebben we de volgende data vastgesteld:

 • 16 september 2019: Kennismaken / De rouwband
 • 30 september 2019: Rouwtaken en rouwfasen
 • 14 oktober 2019: Rouw en emoties
 • 28 oktober 2019: Creatieve avond
 • 11 november 2019: Rouw en de omgeving/samen rouwen
 • 18 november 2019 (of een andere avond in die week): Open avond voor familie en belangstellenden
 • 25 november 2019: De verliesladder
 • 9 december 2019: Creatieve avond
 • 16 december 2019: Kracht van herinneringen / verder leven mét verlies / speciale dagen
 • 6 januari 2020: Evaluatie avond met maaltijd

Praktische informatie

Waar
Locatie in Waddinxveen (wordt nader bekend gemaakt).

Tijd
De avonden beginnen om 19.30 uur (koffie om 19.15 uur en 19.30 uur start het programma) en duren tot ongeveer 21.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Kosten
Voor het deelnemen aan deze rouwbegeleidingsgroep vragen we een bedrag van € 50,00 voor de onkosten.

Aanmelden/meer informatie
Je kan je aanmelden voor de rouwgroep door een mail te sturen naar: Sophie Hagen of Judith Stoker.

Als je nog vragen hebt, meer informatie wilt of twijfelt of de groep iets voor je is, neem dan gerust contact op met één van ons (per mail, app of telefoon).
Sophie Hagen: 06-26016296
Judith Stoker: 06-37472313

Lees meer...
Hoe overleef je vreemdgaan?

Hoe overleef je vreemdgaan?

Hoe overleef je vreemdgaan?Hoe overleef je vreemdgaan?

Is jouw partner vreemd gegaan? Misschien wil je alle details weten. Neem hiervoor b.v. één avond de tijd waarbij álle lijken uit de kast komen. Stel jezelf de vraag in hoeverre je alle details wilt weten. De kans is groot dat je het daarna als een soort van film telkens gaat afspelen. Wil  je jezelf dat aandoen?
Hoe kun je vreemdgaan in een relatie overleven? Hier volgt één van de stappen die je als bedrogene kunt nemen.

Op een gegeven moment moet je stoppen met graven naar vunzige, pijnlijke details (waar was je / met wie / hoe vaak / …?). Relatietherapeut Esther Perel zegt : “Stel vragen die zoeken naar betekenis en motieven. Wat betekende deze verhouding voor je? Wat kon je daar uiten of ervaren wat je bij mij niet meer kon? Hoe was dat voor je om dan thuis te komen? Wat aan ons vind je van waarde? Ben je blij dat het is afgelopen?”

Kom je er niet uit? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Kijk ook eens hier voor het online programma SAMEN. Het geeft veel houvast!

 

 

 

Lees meer...
Herstel na vreemdgaan

Afscheid van je oude partner na vreemdgaan

Afscheid van je oude partner na vreemdgaan

Afscheid van je oude partner na vreemdgaanJe partner is vreemdgegaan. Je hebt dit onlangs ontdekt. Wat een schok! Dit kan niet waar zijn! Het is een achtbaan van emoties. In deze periode ga je door de zelfde gevoelens bij rouwverwerking. Er is echter 1 groot verschil: de ontrouwe partner loopt nog gewoon rond.

Afscheid van je oude partner
Ondanks dat vaak in relaties waarin dit gebeurt, het al een tijdje niet goed gaat, kan dit toch aanvoelen alsof de grond onder je vandaan wordt getrokken.  Je herkent je partner niet meer en zult geforceerd afscheid moeten nemen van het beeld wat je van je partner had.

Stille rouw
Rouwverwerking is in dit soort situaties bijzonder lastig. Natuurlijk is er boosheid en verdriet, maar de grote vraag is, waar je er mee heen kan gaan. Zeker, wanneer je samen woont en/of ook samen kinderen hebt, is het vaak erg moeilijk om überhaupt tijd en plek te vinden, om door deze eerste heftige fase heen te komen.

Je ei kwijt
Voor vele is het erg moeilijk om hun verhaal kwijt te kunnen bij familie en/of vrienden of willen hen niet (steeds) tot last zijn. Hetzelfde geldt voor de situatie thuis. Ook daar kunnen zij hun ei vaak niet goed kwijt. Een gevolg hiervan is, dat gevoelens vaak niet goed verwerkt worden en worden opgekropt. Volgt vervolgens de keuze, om te verkennen, of de relatie nog te redden is, dan is het begrijpelijk, dat men de meest felle emoties nog eens extra probeert in te houden. Je wilt immers niet het precaire proces door ruzies of door hoog oplopende dramatiek, verstoren.

Burn-out?
Een gevolg van het niet (goed) kwijt kunnen van je verhaal in combinatie met het leven dat gewoon doorgaat kan er in resulteren dat de spanning enorm op loopt. Sommige mensen hebben in dit soort situaties precies dezelfde klachten als bij een burn-out. Dit zijn bijvoorbeeld slecht slapen, concentratie verlies, verminderde eetlust en dergelijke. Er is dus alles voor jezelf aan gelegen, om wel tijd te nemen voor het verwerken van deze emoties. Daarnaast is dit ook belangrijk voor de relatie. Onverwerkte emoties kunnen tussen partners in blijven staan.

“Het slechtste kwam in mij naar boven”
Dit heb ik binnen mijn praktijk vaak gehoord. Direct na deze ingrijpende gebeurtenissen, voelen mensen zich vaak zo onzeker, dat ze alles proberen aan te grijpen om controle te houden over de situatie. Dit resulteert vaak in jaloersheid en een overdreven vorm van controledrang. Mobieltjes worden gecheckt, grote angsten komen naar boven als de partner er niet is, alles willen weten enzovoort.

“Het is ons overkomen.”
Wanneer je iets overkomt, wie zegt je dan, dat je het niet nog een keer overkomt? Denk daar goed over na! Wil je de kans verkleinen dat het nog een keer gebeurt, dan zal er iets echt moeten veranderen. Vaak, wanneer een partner ontrouw is, dan loopt er iets voor een of beide partners, niet goed in de relatie. Het is verstandig om dit uit te zoeken, en er vervolgens aan te werken.

Stel ingrijpende beslissingen uit!
Je vraagt je af of je wel verder wilt met een partner die is vreemdgegaan.
Je voelt je diep gekwetst. De pijn is niet te dragen. In deze fase rem ik als therapeut ingrijpende beslissingen zoals een scheiding af. Als je gaat scheiden, ben je niet af van de pijn. En in de achtbaan van emoties is het moeilijk om nog helder te denken.

Kom gerust langs voor een gesprek en neem contact met mij op.

Kijk ook eens hier voor het online programma SAMEN. Het is ook mogelijk om een aantal lessen gratis te downloaden. Het geeft veel houvast!

 

Lees meer...