Blog

Boosheid

Wat is het doel van boosheid?

Wat is het doel van boosheid?

In de bijbel zijn diverse voorbeelden te vinden dat als God boos is, Hij altijd reageert op een liefdevolle manier. Hij zoekt een weg om de zonde te stoppen en te vernietigen en tegelijk de zondaar te redden. Gary Chapman zegt in zijn boek “De andere kant van de liefde”: boosheid is ontworpen om ons te motiveren positieve, liefdevolle actie te ondernemen wanneer we geconfronteerd worden met onrecht. Boosheid is niet door God bedacht om ons te stimuleren mensen die ons onrecht hebben aangedaan te molesteren; het geeft ons ook niet het recht om allerlei destructieve dingen tegen onze naasten te zeggen of te ondernemen. Wat wij ook doen, het moet altijd voortkomen uit liefde. Boosheid is op zichzelf dus goed. Het kan echter een woeste, oncontroleerbare kracht worden. Wanneer boosheid in goede banen geleid wordt, brengt het ons uiteindelijk aan de andere kant – aan de kant van de liefde. We kunnen en moeten onze boosheid op een productieve manier gebruiken, zodat het een positieve invloed op ons leven heeft. Jan is boos omdat de maaimachine stuk is. Hij geeft de machine een dusdanige trap, dat hij de komende weken een aantal gekneusde tenen heeft. Het is duidelijk dat zijn reactie niet positief en niet liefdevol was. Hij was niet op zoek naar wat het beste voor hem was toen hij zijn voet met grote vaart in contact bracht met het harde metaal van de grasmaaier. De machine voelde er niets van omdat het een levenloos object is, maar Jan had nog een paar weken last van zijn ondoordachte reactie op zijn boosheid. Wat is het doel van Jans boosheid? Het doel was, dat hij constructieve actie zou ondernemen om de grasmaaier weer aan de praat te krijgen. Dat zou kunnen inhouden dat hij naar de buurman zou gaan, die meer verstand van motoren heeft dan hij of dat hij de grasmaaier van zijn buurman zou lenen en zijn eigen machine voor reparatie wegbrengen. Het probleem is natuurlijk dat al deze geweldig positieve handelingen niet in ons hoofd opkomen op het moment dat we boosheid ervaren. We vergeten dat we de dingen in orde moeten maken en eindigen er maar al te vaak mee dat we ze érger maken. Dit brengt ons bij de volgende dringende vraag: “Hoe kunnen we op een positieve manier met onze boosheid omgaan?” Dit kun je lezen in mijn blog die binnenkort zal volgen. Grotendeels overgenomen uit: De andere kant van de liefde – Gary Chapman
Read more...
boosheid wat is dat?

Wat is boosheid en is het verkeerd?

Wat is boosheid en waarom worden mensen boos?

Boosheid is in elke cultuur bekend en komt voor in alle lagen van de bevolking: ze is niet voorbehouden aan een bepaalde groep mensen. Mensen in elke leeftijdscategorie en van elke sociale status hebben met boosheid te maken. Piet, een alleenstaande man, is boos op zijn vader omdat hij als kind en ook nu, niet voldoet aan zijn verwachtingen. Maarten, een leerling van een middelbare school, is boos op de docent die hem een slecht cijfer op zijn rapport heeft gegeven. Anita, een meisje van 15 jaar, is ook boos; ze heeft het gevoel dat haar ouders haar als een klein kind behandelen. Pieter, een ouderling, is boos op de andere ouderlingen omdat er tijdens de vergadering afwijzend op zijn ideeën wordt gereageerd. Elise, is nog maar drie jaar, toch is ze boos op haar moeder, die haar lievelingsspeelgoed heeft afgepakt. Waar komt al deze boosheid vandaan?

Wat is boosheid?

In het woordenboek wordt boosheid als volgt omschreven: een sterk gevoel of een emotie van ongenoegen, vaak ook van vijandschap, veroorzaakt door het ervaren van pijn of onrecht. Hoewel we boosheid vaak als een emotie zien, is het in werkelijkheid meer dan een emotie. Boosheid heeft te maken met emoties, het lichaam, de geest en de wil. Al deze onderdelen van het menselijk wezen worden door gebeurtenissen in iemands leven beïnvloed. Boosheid wordt altijd opgeroepen door een gebeurtenis. Het is een reactie op een gebeurtenis die ons irriteert, frustreert, pijn doet of op een andere manier een onbehaaglijk gevoel geeft. Hij komt te laat thuis; zij vergeet te vertellen over een grote uitgave; hij vergeet de vaatwasser uit te ruimen. Er zijn duizenden gebeurtenissen die onze boosheid opwekken en stimuleren. Wanneer de gebeurtenis eenmaal heeft plaatsgevonden, reageren onze emoties hierop. Boosheid bestaat uit een cluster van emoties die typerend ervoor zijn: teleurstelling, pijn, afwijzing, schaamte en dergelijke. Boosheid is het soort emotie waardoor je je afkeert van de persoon, de plaats of het object dat je boos gemaakt heeft. Liefde maakt dat je je aangetrokken voelt tot iemand, boosheid maakt dat je je van iemand afkeert. Ook het verstand is vanaf het begin actief. Een man zou bijvoorbeeld in een bepaalde situatie kunnen denken: Ik werk hard en zorg voor de inkomsten, ik ruim elke dag de vaatwasser uit, ik maai het gras en ik krijg helemaal geen waardering hiervoor. Ze vindt het de normaalste zaak van de wereld. Ik ben niet belangrijk. Wat ik ook doe, het is nooit goed. Hij is boos. Het lichaam doet ook mee in het beleven van boosheid. Je kunt de adrenaline in de bloed voelen stromen. Of je voelt verandering in je hartslag, spanning in je maag enz. Omdat God heilig is en omdat Hij liefde is, is het niet te voorkomen dat Hij boosheid ervaart. Wij zijn naar Zijn beeld geschapen. Wij mensen zijn morele wezens. Dat heeft God in de mens gelegd. Ook al zijn we in zonde gevallen, we maken ons nog steeds een beetje druk om rechtvaardigheid en waarheid. Luister naar een klein kind dat leert om woorden en zinnen te gebruiken; het zal niet lang duren voordat u het kind hoort zeggen: “Dat is niet eerlijk mammie!”. Waar haalt dat kind zijn morele oordeel vandaan? Boosheid is dus de emotie die omhoog komt wanneer we iets tegenkomen dat we onrechtvaardig vinden. Waarom wordt een man boos op zijn vrouw? Omdat hij vindt dat zij hem teleurgesteld, vernederd of afgewezen heeft. Waarom worden tieners boos op hun ouders? Omdat ze ervaren dat hun ouders hen oneerlijk, onaardig en niet liefdevol behandelen – de ouders hebben hun “onrecht aangedaan”. Waarom toeteren mensen op het moment dat een verkeerslicht op groen springt? Omdat ze van mening zijn dat de persoon voor hen beter op zou moeten letten en twee seconden geleden al had moeten optrekken. Kort gezegd, die persoon doet het “niet goed”. Probeer u te herinneren wanneer u voor de laatste keer boos was en stel uzelf de vraag: “Waarom werd ik boos?” Grote kans dat het te maken had met enige vorm van onrecht. U werd niet eerlijk behandeld. Er was iets niet in orde. Uw boosheid kan gericht geweest zijn op een persoon, een ding, een situatie, op uzelf of op God, maar het komt steeds hierop neer dat iets of iemand u onrecht heeft aangedaan. We gaan er op dit moment niet verder op in of uw boosheid terecht was of niet. Het feit dat we hier vaststellen, is dat boosheid voortkomt uit de overtuiging dat iets niet goed is. Grotendeels overgenomen uit: De andere kant van de liefde – Gary Chapman          
Read more...

Ligt kracht in sterk zijn?

Als je je sterk moet voordoen van jezelf dan kan het zijn dat je de ander onthoudt er voor jóu te zijn. En je onthoudt jezelf en de ander écht contact. Hoewel de titel is "Ligt kracht in sterk zijn", gaat dit korte artikel meer over groeien in sterk zijn door kwetsbaarheid. Over groeien in verbondenheid. Ik eindig met een persoonlijk stukje over mezelf. Als je wilt groeien in verbondenheid, in liefhebben, dan is het goed te beseffen welke belemmeringen er zijn om te groeien. Misschien zit er iets bij wat je herkent? Ik zal een aantal gedachten opnoemen:
 • Wat zullen ze wel denken? (verkeerde afhankelijkheid waardoor je jezelf gijzelt en dus niet vrij bent).
 • Ik moet doen alsof alles in orde is.
 • Ik moet sterk zijn.
 • Ik moet me aanpassen anders hoor ik er niet bij.
 • Voor anderen zorgen is belangrijker dan voor mezelf zorgen.
 • Ik ben niet knap, slank, succesvol, rijk, begaafd, gelukkig, slim, mannelijk, vrouwelijk, productief, aardig, sterk stoer, zorgzaam, populair, geliefd).
Al deze gedachten hebben met schaamte te maken. Schaamte over jezelf. Schaamte is dat benauwde gevoel dat ons, wanneer we erdoor worden overspoeld, het idee geeft dat we heel klein, waardeloos en nooit genoeg zijn. Het is een van de emoties die we moeilijk vinden. En mensen zijn bang voor moeilijke emoties. Het liefst willen we een lijstje met snelle en gemakkelijke "gelukstips". Nou vind ik moeilijke emoties, niet het leukste om mee om te gaan. Maar ze overslaan, werkt niet. Dan groei je niet. Als je werkelijk een zinvol leven wilt, vol geluk en verbondenheid, dan moet je práten over de dingen die je in de weg staan. Met name over schaamte, angst en kwetsbaarheid. Moeilijke dingen kunnen jouw leven gijzelen. Net als het volk Israël ben je dan in ballingschap. Vóór jou is het beloofde land. Het onbekende, dat wat nieuw en goed is. En ook waar nog reuzen zijn. En ertussen is de rivier. En als er een route omheen is, dan zullen we proberen de rivier te vermijden. Ik wil je uitnodigen om in de rivier te stappen en datgene wat je moeilijk vindt onder ogen te gaan zien en het met iemand te delen die je vertrouwt. Je hóeft niet sterk te zijn. Jouw kracht ligt in kwetsbaarheid. Dan maak je écht contact. Ik heb moeten leren dat als ik me sterk voordeed. Ik ontdekte dat anderen dachten: “Die Ingrid redt zich wel”. Als zestienjarige hoorde ik dat iemand een keer letterlijk zeggen. Ik dacht toen: “Je moest eens weten hoe alleen ik me soms voel”. Dertien jaar later leerde ik gaandeweg tijdens therapie moeilijke gevoelens er te laten zijn; de pijn van het gepeste kind op school, het verdriet en eenzaamheid van het single zijn, de pijn van een verbroken vriendschap. Ook de pijn dat mijn vader er als kind emotioneel niet voor mij was en voornamelijk financieel. Ik leerde het er te laten zijn en stopte het niet weg. Ik hoefde mezelf niet meer te beschermen door sterk over te komen. Ik hoefde niet verbaal van me af te slaan en me te verdedigen. Dat mechanisme was niet meer nodig. En gaandeweg leerde ik wat verbondenheid was. En leerde ik hulp vragen waardoor anderen er ook voor míj mochten zijn. Het heeft mij zóveel gebracht. O.a. een lieve man bij wie ik mag schuilen als het kleine meisje een schouder nodig heeft. Is er dan niets meer over van de robuuste kant in mij? Ja hoor, ze zijn er allebei: de robuuste vrouw én het kleine meisje. Ik ben nog steeds dezelfde Ingrid.
Read more...

Veiligheid in liefde en relaties

Veiligheid. Dit is een van de belangrijkste voorwaarden voor een intieme relatie. Hoe veilig is het in jouw relatie(s)? En hoe veilig ben jij voor de ander en is de ander voor jou? Maar wat is nou veiligheid? En hoe kun je zorgen voor veiligheid? Daarover gaat het in dit artikel. En aan het eind volgt een aantal tips. Veiligheid heeft te maken met jezelf en met de ander. Oftewel: innerlijke veiligheid en relationele veiligheid.

Innerlijke veiligheid

Innerlijke veiligheid is de ruimte voelen om te durven spreken en om jezelf te zijn.

Als je je grenzen niet durft te voelen of je voelt ze wel, maar durft ze niet aan te geven. Dan liggen negatieve overtuigingen daaraan ten grondslag. Daarvan ben je je vaak niet bewust. Een voorbeeld van een overtuiging is: “Ik ben niet goed genoeg”, “Ik doe het nooit goed”, “Ik ben niets waard”. Dit komt voort uit angsten. B.v. de angst om niet geaccepteerd te worden zoals je bent. Deze angsten zijn niet zomaar in je leven gekomen. Ze zijn ontstaan in een periode, vaak in je kindertijd, waarin je niet kreeg waar je naar verlangde. Je kunt dan het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent. En je reageert daarop met heel goed je best doen en van je af slaan (letterlijk of met woorden) als je straf kreeg. Of je zette je tanden op elkaar en dacht: “Mij krijg je niet klein. Ik moet sterk zijn”. Dat zijn, vaak onbewuste verdedigingsmechanismen om met je angst om te gaan.

Innerlijke veiligheid is voelen waar jouw grenzen liggen en deze durven aangeven

Grenzen aangeven is voor veel mensen een klus. Vooral als er in het verleden behoorlijk over jouw grenzen is heengegaan, zoals bij seksueel misbruik of fysiek of lichamelijk geweld. Als je niet is geleerd om te voelen wat gezonde grenzen zijn, wat van jou is en wat van de ander is, kan dit later in je leven voor veel problemen zorgen. Als je geen grenzen hebt of ze moeilijk kunt aangeven, walsen anderen snel over je heen of ben je vooral geneigd te luisteren naar wat anderen zeggen of je opdragen. Waar blijf je dan nog? Durf jij te voelen wat je echt nodig hebt en dit aan te geven? Bij het durven aangeven van grenzen is het ook belangrijk, dat je gehoord wordt en dat de ander bereid is te luisteren naar jouw ervaring. Kun jij écht luisteren naar de ander? Kun jij jouw mening/oordeel los laten? Kun jij luisteren zonder meteen met oplossingen te komen of met een oordeel of verwijten? Zonder te vertellen wat de ander anders moet doen? Kun jij de ander ontvangen in wie hij is op dat moment? Het gevoel van niet ontvangen worden, kan in de ander zitten maar ook daadwerkelijk in jou als ontvanger aanwezig zijn. Het is dus belangrijk om je aannames te checken!

Relationele veiligheid

Relationele veiligheid is voelen en ervaren dat jouw grenzen ontvangen worden Daarvoor is het belangrijk dat de ander kan voelen wat jouw grenzen zijn en daar gehoor aan geeft. Dat er rekening gehouden wordt met jouw grenzen. Je hebt als partners of collega’s dus beiden te maken met veiligheid. Veiligheid creëer je niet alleen door te werken aan je eigen innerlijke overtuigingen, dat doe je ook samen door open te staan voor elkaar en bereid zijn naar elkaar te luisteren. Echt luisteren om de ander te begrijpen en rekening te houden met elkaar. Dat betekent ook niet zomaar altijd je zin doordrijven omdat iets goed voor jou is of voelt. Relationele veiligheid is voelen waar de grenzen van de ander liggen, deze erkennen en hierop anticiperen  Om dit te kunnen is empathie nodig en inlevingsvermogen. Je hart openzetten in plaats van in je hoofd te blijven met al jouw gedachten over hoe iets zou moeten zijn. Afstemmen doe je met je lichaam en niet met  je hoofd. In je hart huist de liefde. De liefde zorgt ervoor dat de liefde stroomt en maakt je zacht.

In het centrum van het speelveld ligt de Eigen Verantwoordelijkheid

Neem verantwoordelijkheid voor jouw acties. Verbeter de wereld begin bij jezelf! Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet/zegt. En durf uit te proberen om het anders te doen dan voorheen. Acht tips om veiligheid in je relatie te creëren:
 1. Durf je kwetsbaar op te stellen. Bedenk dat de ander net als jij een mens is en ook het beste wil in de relatie.
 2. Keer naar binnen en voel wat je verlangens van het moment zijn.
 3. Geef aan wat je nodig hebt. Spreek je eerlijk uit: Wat ik graag zou willen is… Wat ik nodig heb is…Gun jezelf en de ander tijd
 4. Check je aannames en stop met gedachten lezen. Je kunt dat niet. Zeg wat je voelt of denkt: ‘ik denk dat jij denkt dat ik… klopt dat? – ik merk dat er bij mij iets gebeurt dat ik lastig vind, namelijk…’
 5. Stap uit je oordeel en bedenk wat de positieve bedoelingen van de ander zouden kunnen zijn.
 6. Voel waar je grenzen liggen. Luisteren naar de signalen van je lichaam. Krijg je zweethanden? Hoe voelt het in je buik? Je lichaam heeft je iets te vertellen!
 7. Voel je angst en toon je moed. Je laten leiden door je angst brengt je niet verder. Open je hart, voor jezelf en voor de ander.
 8. Speel met de bewegingsruimte die er is. Neem niet alles te zwaar want perfectie bestaat niet. Humor maakt het lichter.
   
Read more...

Teken petitie tegen foute reclame vreemdgaan

Ik gruwel van de nieuwe reclame van Second Love en merk een sterke drive om hier iets tegen te doen. En ik bid dat er nog meer initiatieven komen waarbij goede alternatieven worden aangereikt. Dusdanig dat mensen gestimuleerd worden om hun partner trouw te blijven. Want alleen tegen zijn, is niet voldoende. Mensen mogen gaan inzien wat het brengt als je trouw blijft. En wat het brengt als je werkt aan je huwelijk. De samenleving is gebaat bij een stevig fundament: het huwelijk en gezin. Gruwel jij ook van de reclame van Second Love? Lees om welke redenen de overheid moet worden wakker geschud en klik hier. Je kunt dan meteen de petitie tekenen tegen de reclame dat flirten niet alleen voor singles is. Doe het vandaag nog!  
Read more...

5 strategieën voor meer geluk

Gelukkig, dit werkt wel...

Wat kun je doen om je gelukkiger te voelen? Hier volgen vijf strategieën:
 • Investeer in intieme relaties, zegt emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit. Niet alleen de relatie met je partner, maar ook in die met familie en vrienden.
 • Zet elke dag op een rij wat je gisteren hebt gedaan en hoe gelukkig je je daarbij voelde. Dit zit vaak in kleine dingen zoals de glimlach van een kind of een compliment die je kreeg. Zet dit op een papiertje en doe dit in een geluks-/dankbaarheidsdoos. Dank God en vraag hem voor het eerst of opnieuw dat je mag leren wat het betekent dat de vreugde in Christus jouw kracht is.
 • Stel een realistisch, maar voor jezelf belangrijk doel. Stel je voor hoe je je zou voelen bij het behalen van je doel. Denk na over mogelijke obstakels en maak een gedetailleerd plan waarin je beschrijft hoe je die obstakels gaat overwinnen. Aan de slag! Je wilt bijvoorbeeld tien kilo afvallen. Neem eerst vijf minuten de tijd om te fantaseren over je slanke, gezonde uiterlijk. Bedenk vervolgens wat er mis kan gaan: je komt bijvoorbeeld moe thuis van je werk en in plaats van gezond te koken, bestel je een pizza. Vervolgens plan je om die situatie te voorkomen een weekmenu. En je doet in het weekend alle boodschappen.
 • Probeer obsessieve gedachten over negatieve gebeurtenissen niet weg te stoppen. Probeer je wel af te vragen in hoeverre ze gerechtvaardigd zijn. Goed, je hebt die fantastische baan niet gekregen, maar maakt je dat gelijk een incompetente sukkel? Vraag je af welk advies je aan een goede vriend zou geven en volg dat advies vervolgens zelf op.
 • Richt je niet alleen op individueel en emotioneel welbevinden, maar ook op sociaal welbevinden. Dat is het advies van hoogleraar Gerben Westerhof van de Universiteit Twente. Probeer een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, door deel te worden van de gemeenschap en door andere mensen te accepteren zoals ze zijn.
Deze tekst is grotendeels ontleend aan Quest Psychologie, nummer 2/2017. Boekentip: Zet een geranium op je hoed en wees blij - B. Johnson "Pijn is onvermijdelijk, maar je hoeft er niet onderdoor te gaan. Je kunt de bloemen plukken of het onkruid. Met kriebelende, aanstekelijke humor leert ze u hoe er blijdschap kan opborrelen in uw hart".  
Read more...
Tips jongvolwassenen

Tips opvoeden jongvolwassen kinderen

De jaren gaan snel voorbij: het leven lijkt wel één vage vlek tussen school, activiteiten buiten school en werk, en de familie in. Hopelijk blijf je dicht bij elkaar, geniet je van de drukke jaren en creëer je met het gezin veel gelukkige herinneringen. Vóór je het weet, zijn je kinderen van de basisschool af en zitten ze in de puberteit. Veranderingen in de ontwikkeling brengen automatisch nieuwe uitdagingen en een verschuivende dynamiek in het gezinsleven met zich mee. De adolescentie is typisch het startsein voor enige aanpassingen in de opvoedpraktijk: geleidelijk doe je afstand van de volledige controlefunctie en bied je steeds meer verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid aan je tiener. Deskundigen zijn het erover eens dat er voor het opvoeden van adolescenten een balans nodig is tussen twee zaken: het bieden van voldoende structuur om ze te helpen bij hun geworstel naar autonomie aan de ene kant, terwijl aan de andere kant de gezinsbanden in stand blijven die zo belangrijk zijn voor hun ontwikkeling en aanpassing. In deze periode kunnen de verschillen in opvoedstijl ten aanzien van grenzen en toegeeflijkheid worden geaccentueerd, waarbij verschillen in inzicht naar boven kunnen komen. In nieuw onderzoek komt echter naar voren dat, als de ouders goed samenwerkten bij het nemen van beslissingen en samen meedoen aan activiteiten met hun kinderen, hun tieners minder gauw aan riskant gedrag zullen gaan doen of tekenen van depressiviteit zullen vertonen. Deze uitkomst herinnert ons eraan hoe belangrijk het is betrokken te blijven en één front te blijven vormen om de ontwikkeling van je pubers te steunen, en zo te voorkomen dat er ongezonde vijandschappen en bondgenootschappen in het gezin kunnen ontstaan. Een veelvoorkomend voorbeeld is dat de toegeeflijke ouder de favoriet wordt en de minder toegeeflijke ouder wordt buitengesloten. Als jullie als ouders niet één lijn trekken en problemen dus inconsequent aanpakken, kunnen er allerlei weinig productieve dynamiekvormen ontstaan, met als gevolg dat een van jullie of jullie allebei je in de opvoedende rol ondergewaardeerd, ondermijnd of overbelast voelen. Je pubers pikken de tegenstrijdige boodschappen op en dat maakt het nog moeilijker voor hen om hun eigen weg in het leven te vinden. Adolescenten zitten zo'n beetje tussen kind en volledig volwassene in: hun thuis moet een veilige plaats vol liefde zijn om zich terug te kunnen trekken als ze steun en een stevige basis nodig hebben van waaruit ze de spannende sprong de wijde wereld in kunnen maken.

Tips voor opvoeden adolescent

 • Praat er samen met je partner open over, vertel over je angsten en zorgen, werk samen aan nieuwe strategieën en oplossingen.
 • Nodig je zoon of dochter ook uit tot een open gesprek, en luister eerst naar zijn of haar perspectief en gevoelens zonder te proberen een standpunt van jou door te drijven.
 • Ga ervan uit dat je je opvoedmethoden moet herzien en dat je met je partner tot een gezamenlijk standpunt als ouders moet komen en reageer ook op de veranderende behoeften van je tiener. Reken erop dat je flexibel moet zijn, moet meebewegen en tot compromissen moet komen.
 • Natuurlijk moet er aan bepaalde grenzen stevig doch vol liefde worden vastgehouden. Als je eerst met je tieners meedoet en je met hen verbindt, kunnen zij makkelijker jouw grenzen accepteren als je daar resoluut in moet zijn. Vergeet niet dat je ook aan hun gevoelens over jouw grenzen aandacht moet geven.
 • Als jullie op één lijn staan en je als gezin sterk voelen, zal dat een solide, veilige basis en rustige emotionele toon voor jullie kinderen bieden. Kinderen, vooral pubers, kunnen dan hun energie richten op het ontdekken en definiëren van zichzelf in de wereld.
Overgenomen uit: EFT - Werkboek voor echtparen Boekentip: Nou en? Communicatie tussen ouder en puber. Adele Faber
Read more...

Begrijpt de ander jou niet? Lees de 7 tips

Meer genieten van relaties door net iets anders te communiceren. Het kan écht! Ik betrap mezelf erop dat ik in een gesprek de neiging heb niet bij het onderwerp te blijven. Ik kan nog wel eens enigszins van de hak op de tak springen. Nou hoeft dit op zich niet een probleem te zijn. Wél wordt het een probleem als ik me daarvan niet bewust zou zijn. Ik zie het vaak bij echtparen die in een patroon terecht zijn gekomen. Helaas weten ze elkaar dan niet meer te bereiken. Misschien herken jij je in het volgende voorbeeld? Joke baalt ervan dat Piet best vaak laat thuis is. Hij heeft een drukke baan en het lukt hem niet om iedere dag rond etenstijd thuis te zijn. Joke zegt daar wat van: "Je bent ook altijd laat thuis". Piet is het gezeur van haar zat en zegt: "Altijd? Ik ben twee van de vijf keer in de week op tijd thuis. En bovendien: als ik niet werk, dan komt er geen brood op de plank. Het is ook nooit goed. Alles wat ik doe, is nooit goed genoeg". Joke: "Nou, dat kan ik ook zeggen. Gisteren heb ik de tuin gedaan. Ik heb helemaal geen compliment gehoord. En dat terwijl dat jouw taak eigenlijk is. Ik deed het speciaal voor jou".............. Je ziet, dat Joke en Piet langs elkaar heen communiceren. Hoe kan dit anders? Hier volgt een aantal tips:
 1. Gebruik niet zoals Joke woorden als: altijd, vaak, nooit, meestal. Het leidt af en meestal gaat de ander op deze woorden in plaats van op het onderwerp.
 2. Zorg dat je bij het onderwerp blijft. Joke begint met het te laat komen van Piet en verderop gaat het erover dat gisteren Joke de tuin heeft gedaan en geen compliment hierover heeft gehad. Het onderwerp was: Het niet op tijd komen van Piet en dat ze hem mist. Heeft Joke een reactie op wat ze heeft gezegd?
 3. Gebruik een "ik" boodschap als:  a. een ander voor jou onacceptabel gedrag vertoont b. dat jou verhindert aan je behoeften/waarden tegemoet te komen c. je wilt dat hij/zij dat voortaan niet meer (zo) doet. Dit doe je door jouw boodschap op te delen in drie delen 1) het gedrag 2) je gevoel erbij 3) het gevolg ervan. Dit hoeft niet persé in deze volgorde.
 4. Zeg wat je wilt, wat jouw behoefte is en niet wat je niet wilt. Dus geen verwijten.
 5. Gebruik geen "maar". Dat ontkracht het eerste wat je hebt gezegd. Zet er liever een "en" tussen of zet een punt.
 6. Wacht met reageren als de ander iets heeft gezegd. Ga na wat je denkt en voelt.
 7. Check of jouw interpretatie van wat de ander zegt, ook klopt.
Als Joke handiger communiceert, dan kan het er als volgt uit zien: "Ik baal ervan, als je maar twee keer in de week op tijd bent voor het avondeten. Ik zit dan alleen met de kinderen aan tafel en ik mis jou dan". Als Piet hierop reageert met: "Ja, er moet toch brood op de plank komen?", dan is het aan Joke om te blijven bij haar eerste boodschap, nl. dat ze Jan mist. En als ze hierop kunnen doorgaan in het gesprek, en Piet doorvraagt wat ze daarmee bedoelt, dan kan er een goed gesprek ontstaan.  
Read more...