Blog

Zes redenen om geen openheid te geven over relatieproblemen

Openheid relatiesJurjan zegt: "Ik werk al twee jaar lang aan ons huwelijk, maar ik kan niet meer. Ik voel zoveel pijn. De koffers staan al lang buiten de deur. Ik wil scheiden". Zijn vrouw huilt vanuit het diepst van haar ziel. Ze wil niet scheiden. Het gaat mij door merg en been.  Het brengt zoveel verdriet. Ook voor de zes jonge kinderen zal dit verschrikkelijk zijn.

Zo zijn er vele stellen die komen als het water hen aan de lippen staat of als bij een van beide de koffers al lang buiten staan. Ze proberen het eerst zelf, want je gaat toch niet naar een relatietherapeut? Wat ik van Jurjan hoor, is: "Je hangt de vuile was niet buiten".

Als therapeut voel ik me soms zo machteloos en schreeuw ik het soms uit: Waarom??? Waarom komen mensen niet eerder als ze relatieproblemen hebben? Het is ook nog zo funest voor de kinderen. Het grijpt zo diep in in hun leven. Hoe moeten kinderen leren verbinding te maken als ze ontwrichting in de relatie van hun ouders zien? Er is zoveel leed wat voorkomen kan worden! Wat zou ik graag willen dat meer stellen eerder openheid geven over moeilijkheden in hun relatie. En dit binnen een veilige en vertrouwde setting. B.v. bij vrienden, een predikant of therapeut. Waarom is er eigenlijk weinig openheid naar buiten toe? En wat kun je eraan doen?

 1. Je hebt het niet door dat het met de relatie slechter gaat. Het sluipt erin doordat jullie allebei b.v. druk zijn. Sta regelmatig stil en vraag je af hoe je de relatie ervaart. Is er al een aantal weken meer afstand en bekoeling in de relatie? Praten jullie alleen nog over werk en de kinderen en is dat anders geweest? Maak dit bespreekbaar en ga samen iets leuks doen.
 2. Je bent iemand die lang wacht met het aangeven van grenzen. Soms is dat goed, en soms ook niet. Als je merkt dat er minder verbondenheid is, is het tijd om datgene wat je moeilijk vindt, bespreekbaar te maken.
 3. Jouw partner wil niet iemand in vertrouwen nemen en jij wilt dat wel. Dan moet je helaas roeien met de riemen die je hebt en ga je alleen op pad. Wees hierover wel open naar je partner. Als je iemand in vertrouwen neemt die geen coach of therapeut is, dan is het handig als dat iemand is, die jou niet naar de mond praat. Diegene moet goed kunnen luisteren en het vertrouwen van je partner hebben.
 4. Je doet niet zo gemakkelijk een beroep op de hulp van een ander want je vindt dat je dan faalt. Ik snap dat dat lastig is. Toch is het juist krachtig als je toegeeft dat jullie er samen niet uit komen. Dan komt er een kans om te groeien. Een kans om het anders aan te pakken. En misschien ontdek je dat er meerdere mensen zijn die tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen en hoor je wat hun heeft geholpen.
 5. Je vindt dat jouw partner een probleem heeft. Hij/zij zeurt en moet maar eens ophouden. Als jouw partner een probleem heeft, dan heb jij óók een probleem omdat het jullie sámen raakt. Vaak zitten echtparen in een patroon. Belangrijk is, hieruit te komen. Besef, dat jouw partner niet de tegenstander is, maar het relatie-/communicatiepatroon waar jullie sámen in zitten. En: zwartepieten verslechtert de relatie.
 6. Bij jullie geldt de ongeschreven regel: “De vuile was hang je niet buiten”. Als je de vuile was buiten hangt door te praten met vrienden, de dominee, pastoraal werker, ouderling of relatiecoach, komt er lucht bij. Openheid is hét wasmiddel voor schonere relatiewas en gezonde relaties. Doe dit op tijd zodat je relatie gezond blijft en je erger voorkómt.

Heb je een goede relatie, wil je dat zo houden en is er iets waar je écht niet uit komt. Iets wat steeds meer verwijdering geeft? Aarzel niet om contact met mij op te nemen voor een vrijblijvende intake. Met een paar gesprekken kun je je relatie onderhouden en verrijken. Zie het als een soort APK. Kom op tijd, want voorkomen is beter dan genezen!

Zie ook:

Video: de gevolgen van echtscheiding (gevolgen worden onderschat)

Kan ik wel op je bouwen?

Read more...

Zelfbeeld, zelfaanvaarding, zelfvertrouwen

parel in Gods handZelfaanvaarding, zelfvertrouwen en zelfontplooiing zijn erg belangrijk in onze maatschappij. Toch blijken veel mensen identiteitsproblemen te hebben. Zij hebben moeite met zelfaanvaarding en zelfvertrouwen. Hoe komt dit? Hoe is dit te veranderen?

Zelfbeeld en zelfaanvaarding: een eerlijk beeld van jezelf

Zelfaanvaarding heeft alles te maken met een eerlijk beeld hebben van jezelf. Als je problemen hebt met je identiteit, is het eenvoudiger om negatieve eigenschappen van jezelf te bedenken dan positieve. Vaak weet je precies wat je verkeerd doet, of waar je niet zo goed in bent. Maar waar je kwaliteiten liggen, vind je waarschijnlijk moeilijker vast te stellen.

Hulp bij zelfaanvaarding en zelfvertrouwen

Vind je het moeilijk om jezelf te aanvaarden? Graag wil ik je helpen. We gaan met elkaar in gesprek over o.a.: Hoe is je zelfbeeld? Wat zijn je sterke en minder sterke kanten?

Het zelfbeeld is anders dan het ideaalbeeld

Mensen met een negatief zelfbeeld zijn geneigd zich te spiegelen aan een ideaalbeeld dat zij zich voor ogen houden, maar waaraan zij niet (kunnen) voldoen. Dit ideaalbeeld bepaalt voor een groot gedeelte het zelfbeeld en vooral ook hoe men zichzelf waardeert en accepteert.

Het ideaalbeeld ontstaat door zelfbepaalde normen

Het ideaalbeeld is een bepaalde norm die wij voor onszelf of voor anderen stellen en waarvan we vinden dat daaraan voldaan moet worden:

 • Lichamelijk terrein: schoonheidsideaal
 • Intellectueel terrein: intelligentieniveau, intellectuele bekwaamheden, beroepsniveau
 • Psychosociaal terrein: tevredenheid met bezit, aantal vrienden, kwaliteit van relaties, sociale bekwaamheid, creativiteit
 • Geestelijk terrein: norm waaraan het geestelijk leven moet voldoen

Wanneer dit allemaal voldoet aan ‘die en die’ norm/hoogte, dán vind ik mezelf of de ander aanvaardbaar.

Een grote kloof tussen ideaalbeeld en zelfbeeld

Bij een verminderd zelfvertrouwen is er vaak een grote kloof tussen het ideaalbeeld en het zelfbeeld. Het ideaalbeeld wordt de geldende norm waaraan men in eigen beleving niet voldoet.

Vaak heeft men daarnaast de neiging om de lat van het ideaalbeeld ook steeds hoger te leggen: de zelf gestelde norm wordt nooit bereikt, de persoon vindt zichzelf niet de moeite waard.

Oorzaak identiteitsproblemen

De oorzaak van deze identiteitsproblemen kunnen we meestal voor een deel terug vinden in onze jeugd. De boodschappen die we meegekregen hebben van onze ouders, school, kerk, e.d. spelen een belangrijke rol.

Voorbeelden van identiteitsproblemen

Als je regelmatig te horen hebt gekregen dat je bijv. te dom, te dik of te weinig spontaan was, ben je daar in gaan geloven. Het kan ook zijn dat er in je opvoeding vooral aandacht werd besteed aan de dingen die je niet goed deed. Er werd daarbij voorbij gegaan aan wat wel goed ging, aan de kwaliteiten die je hebt.

Herken je dat je problemen hebt met zelfaanvaarding/zelfvertrouwen die hun oorsprong vinden in je jeugd? Zoek je hiervoor christelijke hulpverlening?

Maak een afspraak

Verkeerde denkpatronen

Bij identiteitsproblemen is er vaak sprake van verkeerd aangeleerde denkpatronen en daardoor van een irreëel beeld van zichzelf. Verkeerde denkpatronen zorgen o.a. voor gebrek aan zelfvertrouwen, spanning en faalangst.

Valkuilen voor zelfaanvaarding

Verkeerde denkpatronen noemen we ook wel valkuilen, omdat we heel makkelijk in deze aangeleerde denkpatronen terug vallen. Voorbeelden van dergelijke valkuilen zijn:

 • Jezelf vergelijken met een ander: “Ik ben minder dan hij/zij, want hij/zij kan beter…”
 • De lat voor jezelf hoog leggen: “Ik ben pas de moeite waard als ik meer presteer” of: “Ik mag geen fouten maken.”
 • Jezelf onderuit halen: “Ik kan niets” of  “Daar ben ik te dom voor.”
 • Onredelijke gedachten die je als uitgangspunt hebt: “Iets positiefs over jezelf zeggen is hoogmoedig of arrogant.”

Bijbelse grond voor zelfaanvaarding en zelfvertrouwen

Omdat wij als mens geschapen zijn naar Gods beeld, mogen we weten dat we waardevol zijn voor Hem.

Verandering van denken is nodig

Om tot zelfaanvaarding te komen, is het nodig om reëler over jezelf te gaan leren denken. Je mag jezelf gaan aanvaarden als de persoon die God bedoeld heeft. Dit gaat niet van de één op de andere dag, maar is een levenslang proces.

Hulp bij zelfaanvaarding en zelfvertrouwen

In de hulpverlening zal o.a. worden stilgestaan bij: Wat zijn je sterke en minder sterke kanten? Hoe is je zelfbeeld? Wat betekent het geloof voor jou in relatie tot je identiteit? Wat is het doel van jouw leven? Welke gaven en talenten heb je gekregen? Hoe en voor wie besteed je deze?

 

Read more...

Schippersvrouw Jantina heeft zeven kinderen: ‘Thuis is waar we samen zijn’

Overgenomen van tijdschrift Vriendin

Jantina (33) is moeder van maar liefst zeven kinderen: Julia (8), Jesse (7), Joël (6), Jasper (4), Jirsa (3), Jaïra (1,5) en Jurrian (11 weken). Aangezien haar man Jozua (33) schipper is, staat ze er thuis ook nog eens geregeld alleen voor. “Maar ik zou met niemand willen ruilen.”

Jantina: “Twee-twee zijn voor ons niet zomaar getallen, het is het ritme waar ons leven om draait: Jozua is steeds twee weken aan het varen en dan weer twee weken thuis. Het is echt wel zwaar als hij van huis is, helemaal nu de zevende is geboren en ik borstvoeding geef. Soms valt Jurrian pas om elf uur ’s avonds in slaap en wordt vervolgens om vier uur alweer wakker. Twee uur later gaat de wekker weer en moet ik ontbijt gaan maken voor de andere zes. En voordat je er dan ’s avonds weer in ligt… Toch merk ik vaak niet eens dat ik moe ben, ik ga gewoon door.

Maar zodra Jozua weer thuis is, stort ik in en ben ik niet meer vooruit te branden. Gelukkig neemt hij me dan veel uit handen. Hij laat me bijvoorbeeld ’s ochtends wat langer slapen en zorgt voor de kinderen, zodat ik een keer een middagje weg kan met een vriendin. Hij wast, stofzuigt, doet boodschappen en kookt. Mijn vriendinnen, die mannen hebben met een normale baan, zeggen weleens: ‘Deed die van mij maar zo veel!’ Dus nee, ik zou zeker niet willen ruilen. De eerste vijf jaar na de geboorte van de oudste zijn we met ons gezin bijna zeven dagen per week, 24 uur per dag samen geweest. Hoeveel vaders en moeders kunnen dat zeggen?”

Samen op het schip

“Jozua kwam bij mij in de klas toen we vijftien waren. Onze vaders waren allebei schipper, maar mijn moeder had gekozen voor een leven op de wal. Mijn broertje en ik leefden dus in een gewoon huis en mochten ook niet mee aan boord, terwijl Jozua op een schippersinternaat woonde en in zijn vrije tijd al als matroos meewerkte op het schip. Toen we op ons zeventiende verkering kregen, is hij een opleiding tot schipper gaan volgen en later met zijn broers in het familiebedrijf gestapt. Zelf heb ik office management gestudeerd, al was het alleen maar om iets achter de hand te hebben. Nadat we allebei ons diploma hadden, zijn we getrouwd en met z’n tweeën op het schip van mijn schoonvader gaan wonen. We hadden ook een appartement in Werkendam, maar daar waren we weinig. Eerst voeren we alleen kleine stukjes, tussen Rotterdam en Delfzijl. Later kregen we een groter schip en breidden we ons vaargebied uit naar Duitsland en Zwitserland.”

Mooi symbolisch

“We droomden toen al van een groot gezin: als het ons was gegeven, wilden we graag vier kinderen. Maar nadat de vierde geboren was, begon het al snel weer te kriebelen. Er kwam een vijfde. En aangezien ik het liefst een even aantal wilde, ook een zesde. Nu hebben we er zelfs zeven, wat geen even nummer is. Aan de andere kant is zeven in de bijbel – we zijn gelovig – wel weer een mooi symbolisch getal, dus eigenlijk vinden we het nu wel goed zo. Maar toen ik deze week bij mijn verloskundige was voor een nacontrole, zei ze: ‘Tot ziens hè?’ Ach, wie weet. Ik sluit niets uit…

Toen ik zwanger was van Julia hadden we gepland dat we rond de 38e week naar huis zouden gaan, zodat de baby niet aan boord zou worden geboren. We maakten er wel grapjes over wat er zou gebeuren als de bevalling onverwachts eerder begon. ‘Ach, dan is er altijd nog brandweer of politie die ons komt redden’, zeiden we dan. Dat is nog werkelijkheid geworden ook!”

Zes brandweermannen

“Met 34 weken braken mijn vliezen, we zaten toen midden in Duitsland. Omdat we het alarmnummer niet te pakken kregen, heeft de riviercentrale de brandweer ingeschakeld. Stonden er opeens zes brandweermannen in vol ornaat in mijn slaapkamer! Omdat de gangen van het schip te smal waren voor een brandcard, hebben ze me van boord gedragen. Ik mocht niet eens kleren aantrekken, omdat ze niet wisten hoe ver de bevalling al op gang was en geen van die mannen dat durfde te checken. Achteraf is het maar goed dat er zo veel spoed achter gezet is, want binnen 2,5 uur was Julia er al.

De andere zes waren ook allemaal snel. Ik zeg weleens voor de grap dat ik zeven kinderen heb gebaard in pakweg vijftien uur, haha. Het was mijn grootste nachtmerrie dat Jozua een bevalling zou missen – zo snel rijd je niet van Duitsland naar huis – maar gelukkig is dat nooit gebeurd. De rest bleef namelijk netjes zitten tot na de 37ste week. En dan zorgde Jozua dat hij een aantal weken in Nederland bleef.”

Met z’n allen in de stuurhut

“De eerste jaren hebben we met de kinderen op het schip gewoond. Een heerlijk leven, vond ik. Als je ’s ochtends wakker werd en uit het raam keek, zag je een totaal ander landschap dan waarmee je was gaan slapen. Hoewel we ook gewoon een woonkamer hadden, waren we meestal met z’n allen in de stuurhut, gezellig dicht bij Jozua. De kinderen zaten dan te verven, kleien of puzzelen, de kleinsten deed ik gewoon midden op tafel in bad, terwijl ik intussen naar de prachtige bergen keek. Zo’n uitzicht heb je thuis niet. Het dek van het schip hadden we afgeschermd met hekjes, zodat de kinderen er vrijuit konden spelen. We hadden er zelfs een schommel opgehangen en met mooi weer zetten we een zwembadje op het roefdak. Als we zand of grind vervoerden, mochten ze ook in het ruim spelen. Het is best leuk om schipperskind te zijn hoor, je hoeft je echt niet te vervelen! Het ruim is zelfs groot genoeg om in te fietsen. Op vakantie gingen we vrijwel nooit, want eigenlijk waren we altijd al weg. Als we stillagen voor een openstaande sluis of tijdens het laden en lossen, zochten we een speeltuin op of gingen we een ijsje eten. Zo hadden we constant een vakantiegevoel. De oudste twee kinderen heb ik ook nog lesgegeven aan boord, met een speciaal lespakket voor peuters en kleuters.”

Nog steeds heimwee

“Helaas hield dat zorgeloze leven op toen Julia zes werd en naar groep drie moest. We stonden voor een lastige keuze: de kinderen naar een internaat sturen, of zelf aan de wal gaan wonen. Moeilijk, want je kiest eigenlijk tussen twee kwaden: een leven met je kinderen maar zonder man of met je man maar zonder kinderen…
Uiteindelijk besloten we om ons appartement in te ruilen voor een groter huis in Werkendam, vooral omdat ik niet zo’n held ben in de auto. Als we op het schip zouden blijven wonen, zou ik namelijk elk weekend vanuit Duitsland lange stukken moeten rijden om de kinderen in Nederland uit school te halen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds heimwee heb naar het leven aan boord, ik kijk altijd enorm uit naar de schoolvakanties. Dan varen we namelijk met z’n allen met Jozua mee. De kinderen vinden dat ook allemaal fantastisch, ze vragen geregeld wanneer we weer naar het schip gaan.”

Kusjes op papa’s foto

“We wonen nu bijna drie jaar aan de wal en inmiddels heb ik mijn draai ook thuis weer gevonden. De kinderen weten niet beter dan dat papa steeds twee weken weg is. Het verschilt per kind en per keer hoeveel ze hem missen. Vooral Jesse heeft er last van, maar de laatste keer was het Jaïra die voor het slapen steeds om papa riep. Dan gaf ze kusjes op zijn foto. Dat is natuurlijk moeilijk om te zien, als moeder.

Om hun verdriet te verzachten, vraag ik dan bijvoorbeeld of ze nog even een paar minuutjes met papa willen skypen. Al weet ik als geen ander dat dat het gemis niet wegneemt. Jozua leeft van afstand heel erg mee, we skypen en appen veel. Maar dat is toch niet hetzelfde.”

Verbaasde blikken

“Ik kán het allemaal wel, maar het is niet altijd leuk om in je eentje de verantwoordelijkheid te dragen. Als ze op schoolreisje moeten of allemaal ziek zijn, sta ik er ook alleen voor. In zo’n geval springen mijn ouders altijd wel even bij, maar ik wil hen niet te veel belasten. Wij hebben er immers voor gekozen om zeven kinderen te krijgen, niet zij.

En over het algemeen kunnen we het ook heel goed aan. We hebben geen moeilijke kinderen en ze zijn allemaal vrij zelfstandig. De jongste meiden kunnen zichzelf al goed aankleden. En als er dan een keer een laarsje aan de verkeerde voet zit, willen de oudere kinderen altijd wel even helpen. Naar school brengen en weer ophalen doe ik zo veel mogelijk zelf. Tegenwoordig met Jurrian in een draagdoek op mijn buik, drie kinderen in de bakfiets en drie op fietsjes ernaast. Dan zie je mensen wel verbaasd kijken, zeker als ik een heuveltje op moet. Maar ik zie het een beetje als mijn sportschool: zo kan ik ook weer een beetje fit worden na de bevalling.”

Makkelijker

“Toen we alleen Julia hadden, vonden we dat we het best druk hadden. Maar toen we er drie hadden, liep het eigenlijk zo gestroomlijnd dat Jozua en ik tegen elkaar zeiden: ‘Hoe hebben we het óóit druk kunnen hebben?’ En drie of zeven maakt uiteindelijk ook niet heel veel verschil. Je wordt er wel wat makkelijker van, ik ga bijvoorbeeld niet iets anders koken als iemand iets niet lust. Ze krijgen gewoon allemaal een bordje. Als het op is, mogen ze een toetje. Zo niet, dan staan er ’s ochtends weer boterhammen klaar. Al moet ik zeggen dat ik, in de weken dat Jozua vaart, wel liever dingen kook waarvan ik weet dat ze het allemaal graag eten. Ik heb het geluk dat ze vrijwel allemaal gek zijn op groente.”

Nooit klagen

“Structuur is heel belangrijk in een groot gezin. Voor we gaan eten wil ik dat al het speelgoed is opgeruimd en na half acht ’s avonds moet het in principe stil zijn boven. Maar verder mag er eigenlijk heel veel. Natuurlijk is het echt niet altijd gezellig, er is heus weleens ruzie en soms heb ik momenten dat ik even heel erg baal van de hele situatie. Dan kan ik niet wachten tot Jozua er weer is. Soms verrast hij ons, dan staat hij opeens voor de deur. Daar genieten we dan met z’n allen extra van.
Hoewel het echt niet altijd makkelijk is om de vrouw van een schipper te zijn, zul je mij nooit horen klagen. Jozua en ik hebben voor elkaar gekozen en samen deze zeven mooie kinderen mogen krijgen, daar zijn we heel dankbaar voor. Soms vragen mensen me waar ik me het meest thuis voel: in Werkendam of aan boord. Maar eigenlijk maakt het me helemaal niet uit. We zeggen altijd: ‘Thuis is waar we samen zijn’.”

Lees ook: Getrouwd met een ondernemer: Help, hoe doe ik dat?

 


Het onderhouden van de partnerrelatie kán voor een schippersechtpaar een uitdaging zijn. Ben je uit elkaar gegroeid? Aarzel niet contact met mij op te nemen.

Read more...

Getrouwd met een ondernemer: Help, hoe doe ik dat?

werkrelatiesDoor: Jacoline (Huwelijkstrainer)

‘Trouw nooit met een zakenman’, was het huwelijksadvies dat mijn moeder me meegaf. Wat zat er achter haar advies? Is het zo anders wanneer je bent getrouwd met een ondernemer? En: wat is er voor nodig om een huwelijk of relatie met een ondernemer (m/v) te laten slagen?

Als klein meisje snapte ik er niets van. Ik vond het best cool dat mijn vader een eigen zaak had als uitgever en drukker van een plaatselijke krant. Daar was ik als dochter verschrikkelijk trots op. Ik vond het vooral heel spannend dat iedereen in het dorp hem kende. Mijn vaders krant was ook een beetje ‘onze’ krant.  Het hele gezin werd ingeschakeld bij het uitvoeren van taken die er nodig waren om van zijn bedrijf een succes te maken.

Risico’s wanneer je bent getrouwd met een ondernemer

Inmiddels snap ik wel wat mijn moeder bedoelde met haar advies. Een relatie of huwelijk met een ondernemer kent risico’s. Zo kan het voorkomen dat betaling van personeel en crediteuren voorgaat op de betalingen aan jezelf en je gezin; dat er geen geld is om pensioen te reserveren, een arbeidsongeschiktheidsverzekering te betalen of om op vakantie te gaan.

Toch was dat niet eens het meest zwaarwegende argument van mijn moeder. Nee, zij beklaagde zich vooral over het feit dat de zaak een zware wissel trok op hun huwelijk en ons gezin. Dat er te weinig tijd voor haar was en te weinig aandacht de kinderen.

 

Werkdruk van een ondernemende partner

‘Als ik iets ooit nog zou willen leren, is het hoe wij beiden als ondernemers met wisselende werktijden en flinke werkdrukpieken, liefdevol kunnen samenwerken in één huis… zonder dat we elkaar in de weg lopen en botsen’, mailde een vrouwelijke ondernemer me. Tja en hoe doe je dat? Liefdevol samenwerken wanneer één van beiden of allebei ondernemer zijn?

Zo krijg je grip op je relatie met een ondernemer

Hier zijn 5 tips om mee aan de slag te gaan wanneer jij zakenman/vrouw bent of getrouwd bent met een ondernemer

 1. Bepaal wat voor jullie de volgorde van belangrijkheid is.
  Wat staat er op nummer 1? Leef je om te werken of werk je om te leven?
  De zaak gaat voor het meisje, is zo’n uitdrukking die aangeeft dat de liefde soms wijkt voor het verdienen van geld. Maar wat vind jij daarvan? Wat staat voor jullie op nummer 1? De zaak of je relatie?
 2. Baken tijd af voor jezelf en voor jullie: los van de zaak.
  Als ondernemer die vaak vanuit huis werkt, zul je merken dat taken nogal door elkaar gaan lopen. Ook heel herkenbaar voor thuiswerkende werknemers tijdens de corona-pandemie!
  Houd privé en zakelijk zo goed mogelijk gescheiden. Vooral door tijd af te blokken voor jezelf en voor jullie samen. Ongestoord.
 3. Plan je werkavonden en je vrije avonden
  Een ondernemer kan niet altijd het werk plannen tussen 9 en 5. Je zult af en toe naar netwerkbijeenkomsten gaan, ergens moeten spreken, een cursus, webinar of workshop volgen of geven. Spreek dan met jezelf en met elkaar af hoeveel avonden per week je wilt werken en welke avonden je vrij houdt om beschikbaar te zijn voor je partner en kinderen.
 4. Werk als een team
  Of nou één van beiden ondernemer is, of je beiden een eigen bedrijf hebt: werk samen als een team. Betrek je partner in jouw plannen. Wees samen enthousiast over jouw doelen en elkaars doelen. Als het goed is pluk je ook samen de vruchten van een goed lopend bedrijf. Wees betrokken en enthousiast met en voor elkaar en vier samen jullie successen!
 5. Creëer systemen om efficiënt met je tijd om te gaan
  Vanuit je verantwoordelijkheid voor de zaak ben je als ondernemer gemiddeld meer met je werk bezig dan iemand die een baan heeft voor een vast aantal uren per week. Het werk houdt nooit op. Daarnaast heb je elkaar, je gezin, je huishouden, je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Noem maar op.
  Wees samen creatief in het verzinnen van systemen om tijd te winnen:
  Automatiseer waar je kunt. Delegeer waar mogelijk. Laat apparaten het werk doen waarvoor ze zijn gemaakt. Leer samen time management skills  en stem af met je partner welke systemen je samen in de zaak en in je huisgezin kunt toepassen.

Je relatie op #1: zo creëer je een betere balans

Ben jij getrouwd en ondernemer? Of ben jij getrouwd met een ondernemer? Wat helpt jou om een gezonde balans te houden tussen je zakelijke en je privéleven? Neem dan een moment de tijd om voor jezelf op te schrijven hoe je dat voor elkaar krijgt en wat je anders zou willen. Bedenk een plaatje dat ideaal is en klopt op alle fronten. Hoe ziet jullie leven eruit wanneer het in balans is? Hoeveel uren werk je? Hoeveel uren rust je? Hoeveel uren ben je lekker aan het ‘spelen’? Stel je voor hoe je je voelt wanneer je dat voor elkaar krijgt. Kun je het zien? Kun je het voelen?

Hulp nodig om de balans op te maken als ondernemersechtpaar of -stel? Boek hier een kennismakingsgesprek om te kijken of ik jullie kan begeleiden in het vinden van een gezond evenwicht.

Dit artikel heb ik met toestemming overgenomen van Huwelijkstrainer Jacoline

Read more...

Waarom ga ik vreemd? Ik snap het niet.

vreemdgaanIk heb een relatie, ben getrouwd en er is iets waar ik me enorm voor schaam. Ik ga vreemd en dat doe ik wel vaker. Mijn partner weet van niets. En ik moet zeggen dat ik steeds meer een hekel aan mezelf krijg. Waarom doe ik dit? Ik snap het niet.

Herken jij je in het bovenstaande? Mogelijk is er sprake geweest van seksueel misbruik en heb je dit geblokt? En/of heb je een heel negatief beeld meegekregen van seks. B.v.: Seks is vies of mannen willen maar één ding.

Mag ik je aanraden het volgende blogbericht en de daarbij genoemde boekentips te lezen?: Symptomen herkennen die kunnen wijzen op seksueel misbruik

Read more...

Acht stappen die helpen te praten over seksualiteit en liefdevol aanraken

Dit artikel is een vervolg op Seksualiteit en liefdevol aanraken: hoe het natuurlijker en leuker kan worden

Praten over seksualiteit en intimiteitIn een intieme, seksuele relatie zal elke partner moeten uitzoeken wat voor je partner en voor jezelf sensueel, speels, gevoelig, vreugdevol en bevredigend is. Als een stel niet goed kan praten over intieme emotionele dingen, kunnen ze ook niet goed praten over lichamelijke genegenheid. En andersom ook: Stellen die niet goed kunnen praten over lichamelijke intimiteit, kunnen vaak ook niet goed praten over emotionele intimiteit. Maar wanneer je je veilig verbonden voelt, ontwikkel je een dieper begrip naar elkaar toe. Dit versterkt je relatie.

Onze culturele boodschap rondom aanraken en seks is vaak negatief, beschamend, met schuldgevoelens en zwijgend. Hoe kun je dan toch leren praten over iets waarvan je je hele leven hebt geleerd te zwijgen? Allereerst is het belangrijk te onderzoeken hoe je tegen seksualiteit en lichamelijk aanraken aankijkt. Waar gaat seksualiteit in essentie over? Het dient altijd vrijwillig en op plezier gericht te zijn. Niet op het ‘krijgen’ van een erectie, geslachtsgemeenschap en een orgasme. En aanraken moet op zichzelf gewaardeerd worden en hoeft niet per se tot geslachtsgemeenschap te leiden. Aanraken kan zowel binnen als buiten de slaapkamer plaatsvinden, anders kan je partner in bed mogelijk geen genegenheid tonen.

Hieronder de acht stappen of strategieën. (meer…)

Read more...

Seksualiteit en liefdevol aanraken: hoe het natuurlijker en leuker kan worden

AanrakenWaar denk je aan als je het hebt over een ‘gesprek over lichamelijke intimiteit’? De meeste mensen denken waarschijnlijk aan een ongemakkelijk gesprek. In dit artikel praten we over seksualiteit en liefdevol aanraken . En wil je in 8 stappen leren comfortabel hierover te praten lees dan het vervolgartikel.

 

Leren praten over seksualiteit 

Praten stellen over seksualiteit? Als wij dit vragen aan onze cliënten zeggen ze vaak dat ze er nooit echt over hebben gesproken. En de stellen die er weleens over hebben gepraat, hielden er geen goed gevoel aan over. Ze zeggen: “Ik schaam me en ben bang om afgewezen te worden, ik mis vertrouwen, ik wil mijn partner geen pijn doen en ik voel me niet veilig genoeg.” Of er komen overtuigingen naar boven als: “Mannen willen niet over hun gevoelens praten en vrouwen willen niet over seks praten.”

Te vaak laten relaties jaren voorbijgaan zonder een gesprek over hun aanraken en seksualiteit te voeren. Om dit te doorbreken is moed nodig. Alles zal in het begin ongemakkelijk en eng zijn. Wanneer je moed toont door je open te stellen voor verlangens en angsten, creëer je een omgeving van veiligheid die nabijheid en intimiteit bevordert. Praten over aanraken en seksualiteit is een beetje als leren tennissen. In het begin, als je het nooit eerder hebt gedaan, zal het behoorlijk onhandig aanvoelen. Maar na verloop van tijd, door te oefenen, raak je eraan gewend. Het voelt natuurlijker en het wordt steeds leuker.

Hoe kan een gesprek over lichamelijke intimiteit op een plezierige manier verlopen, zodat beide partners zich dichter bij elkaar voelen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoewel lichamelijke intimiteit een positieve factor zou moeten zijn in het leven van stellen, is dat maar al te vaak niet het geval. Partners geven vaak onduidelijke signalen naar elkaar af over wat hun behoefte is, waardoor de een de boodschap van de ander mist.

Hoe ga je om met een verminderd verlangen naar lichamelijke intimiteit?

Een verminderd verlangen naar lichamelijke intimiteit bij één partner is vaak een belangrijke reden waarom stellen relatie- of sekstherapie zoeken. Het is een belangrijke oorzaak van uit elkaar gaan en scheiden. Merk je dat je partner niet meer zo geïnteresseerd is in lichamelijke intimiteit als vroeger? Hieronder vind je acht positieve stappen waarmee je dit kunt aanpakken, in plaats van iets te zeggen dat als kritiek kan worden opgevat. De eerste twee stappen zijn bedoeld om een veilige sfeer te creëren. Het kan namelijk zo’n beladen onderwerp zijn (bijvoorbeeld als je in het verleden gekwetst bent geweest) dat er niet rechtstreeks over gepraat kan worden. Daarom moet de context eerst veranderen. Men moet samen een veilige omgeving creëren en vervolgens aandacht besteden aan seksuele gekwetstheden en seksueel trauma. Het helen van een seksueel trauma uit het verleden is een belangrijke stap in het ontwikkelen van een meer bevredigende seksuele en aanraakrelatie.

Verrijk je Relaties ziet dat lichamelijke intimiteit bestaat uit vijf componenten: verlangen naar nabijheid, liefdevol aanraken, emotionele intimiteit, plezier en erotiek. Elk stel moet op zoek naar hun eigen, unieke aanraak- en seksuele stijl. Een die goed voelt voor beide partners. Dan is het ‘goed genoeg’ voor de relatie, in plaats je te spiegelen aan de omgeving, seksmythes en wat de media er allemaal van vindt. Deze seksuele stijl verandert gedurende een relatie en de leeftijd van partners. Wij denken dat je je in een gezonde relatie geaccepteerd moet voelen, inclusief je authentieke seksuele zelf. Inclusief je kwetsbaarheden en zwakheden.

Problemen over seks en aanraken zijn binnen een relatie niet het kernprobleem. Het is een kwestie van je verbonden voelen als stel. Naar onze beleving is het belangrijkste probleem op het gebied van seksualiteit en aanraken de vraag: Hoe integreer je emotionele intimiteit en erotiek in de relatie? Wat is de juiste balans voor een stel?

In een intieme, seksuele relatie zal elke partner moeten uitzoeken wat voor je partner en voor jezelf sensueel, speels, gevoelig, vreugdevol en bevredigend is. Als een stel niet goed kan praten over intieme emotionele dingen, kunnen ze ook niet goed praten over lichamelijke genegenheid. En andersom ook: Stellen die niet goed kunnen praten over lichamelijke intimiteit, kunnen vaak ook niet goed praten over emotionele intimiteit. Maar wanneer je je veilig verbonden voelt, ontwikkel je een dieper begrip naar elkaar toe. Dit versterkt je relatie.

Onze culturele boodschap rondom aanraken en seks is vaak negatief, beschamend, met schuldgevoelens en zwijgend. Hoe kun je dan toch leren praten over iets waarvan je je hele leven hebt geleerd te zwijgen? Allereerst is het belangrijk te onderzoeken hoe je tegen seksualiteit en lichamelijk aanraken aankijkt. Waar gaat seksualiteit in essentie over? Het dient altijd vrijwillig en op plezier gericht te zijn. Niet op het ‘krijgen’ van een erectie, geslachtsgemeenschap en een orgasme. En aanraken moet op zichzelf gewaardeerd worden en hoeft niet per se tot geslachtsgemeenschap te leiden. Aanraken kan zowel binnen als buiten de slaapkamer plaatsvinden, anders kan je partner in bed mogelijk geen genegenheid tonen.

 

Read more...

De contactcirkel

Heb je weleens nagedacht over de manier hoe jouw contact met anderen verloopt? Wat maakt dat je met de één al snel een diepe verbinding voelt en met een ander niet verder komt dan een oppervlakkig contact? Natuurlijk is het contact met de ander niet onder jouw eigen controle: de ander heeft daar immers ook een rol in. Wat je wel zelf in de hand hebt, is de manier hoe jij de fases van het contact doorloopt. Inzicht in jouw beweging geeft meer vrijheid. Pas wanneer je bewust bent van je gedrag, krijg je de keuze om het anders te doen.

Wat is contact maken?

Contact maken is het richten van de aandacht op jezelf en de ander. Dit bevindt zich op verschillende lagen. Je kunt lichamelijk contact maken, waarmee de huid het contact maakt. Geestelijk contact is de laag waar we contact maken door middel van oogcontact, een glimlach of geluid. Het is de laag van het gesproken woord. Op dieper niveau bevindt zich het contact op zielsniveau. Dit is de laag waar wij de verbinding ervaren met onze eigen kern en van daaruit met het groter geheel.

De essentie van contact

Mensen zijn sociale wezens. We hebben anderen nodig om contact te maken. Contact maken betekent ook kwetsbaar durven zijn. Soms kunnen we een angst ervaren om contact te maken met een ander. We zijn bang om gekwetst of afgewezen te worden. Niemand groeit op zonder ervaringen van teleurstelling, frustratie, of pijn in het contact met de ander. Het is de kunst om in dit contact de verbinding met jezelf te blijven voelen. Het contact met jezelf is het ware contact en dat maakt dat de verbinding naar buiten sterker kan zijn. Wil jij meer inzicht in de manier en oorzaak van jouw beweging in verbindingen? De workshop van Metmaatkracht Uit Je Hoofd, In Je Hart gaat over het leren herkennen, erkennen en loslaten van patronen in het contact met jezelf, de ander en de groep.

De contactcirkel

Ieder contact kent een aantal fases. Deze fases worden zichtbaar gemaakt in de contactcirkel. De eerste fase van het contact kent als het ware een dans van toenadering en afstand. Vindt de ander je wel leuk of toch niet? Vooral ook de angst voor kwetsing speelt daarin een belangrijke rol. De ander wordt uitgenodigd om de dans aan te gaan in de beweging die we maken. Van contact maken lopen we door de verschillende fases; van hechten naar intimiteit, seksualiteit (uiteraard niet altijd van toepassing) en ook het onvermijdelijke: scheiden. Er komt een moment dat we afscheid nemen, al is het maar tot de dood ons scheidt. De Contactcirkel Wanneer het contact ten einde loopt en we over gaan tot definitief scheiden, komen we in de fase van rouw. In deze fase ervaren we het gevoel van verlies. De pijn en verdriet mag worden toegelaten om te leren loslaten. Na de rouw komt de zingeving. Je maakt de balans op. Wat heeft het je gebracht? Kun je deze lessen accepteren en integreren in je leven? (meer…)
Read more...

Zo verhoog je de intimiteit in relaties en vriendschappen

intimiteit en vriendschapMensen zijn sociale wezens. We kunnen niet zonder medemensen. We hebben elkaar nodig om contact te maken, gezien te worden en aan te raken – geestelijk en ook lichamelijk. En precies dit basisverlangen ontbreekt vaak in verschillende vormen van relaties. Vriendschappen, romantische relaties, in families en zakelijke relaties. Durven we onszelf nog open te stellen voor elkaar? En wat ervaar je wanneer intimiteit ontbreekt in een relatie? Lees daarvoor ook de blog over de ware betekenis van intimiteit.

Ik geloof
Dat ik geen groter geschenk
Kan ontvangen
Dan door de ander
Te worden gezien
Te worden gehoord
Te worden begrepen
En aangeraakt

– Virginia Satir

Het gemis van intimiteit

Een relatie waarin een vorm van intimiteit ontbreekt, (meer…)

Read more...