AD(H)D

A(D)HD is geen ziekte

Leestijd 18 min.

Bij AD(H)D denk je waarschijnlijk aan drukke, brutale en onhandelbare kids, maar dit is lang niet altijd het geval. Er zijn ook veel volwassenen die rondlopen met deze 'stoornis'. Ze worstelen met een te vol hoofd, lopen daar tegenaan op school of het werk en worden onzeker, omdat ze het gevoel krijgen raar of irritant te zijn. Dat is zonde, want AD(H)D brengt ook eigenschappen met zich mee die juist goed van pas kunnen komen. Deze maand is het internationale AD(H)D-awareness maand en wordt er extra aandacht besteed aan de struggles en het onbegrip rondom AD(H)D.

"Ik vind het niet zo belangrijk dat het gediagnosticeerd wordt, maar wel dat je gaat ontdekken dat je gewoon gevoeliger bent dan anderen en leert hoe je daarmee om kan gaan." (meer…)

Read more...

ADHD in het dagelijkse leven

Het dagelijks leven kan een uitdaging zijn als men ADHD heeft.

Het kan moeilijk zijn iets te plannen, te overzien, prioriteiten te stellen of plannen voor zichzelf te wijzigen. Wanneer er tegelijkertijd ook rekening moet worden gehouden met de wensen, ideeën en behoeften van anderen, kan dit een grote uitdaging zijn voor iemand met ADHD!

De partner met ADHD kan als egoïstisch of rigide worden ervaren omdat hij/zij moeite heeft om flexibel te zijn.

Als de persoon met ADHD zelf spontaan is, is hij vaak ook wel flexibel. Maar als de zaken niet volgens plan verlopen of als iemand anders ideeën of wijzigingen voorstelt, kan hij/zij moeite hebben om zich aan te passen. Hij/zij kan dichtslaan, schelden, zich terugtrekken of boos, geïrriteerd of wrevelig worden. De omgeving kan deze reactie als zeer heftig en buitenproportioneel ervaren. De reden voor deze reactie is dat de persoon met ADHD zich het best voelt als hij/zij weet wat er wanneer gaat gebeuren, met wie en hoe lang het zal gaan duren. Als de plannen worden gewijzigd, kan dat overweldigend zijn. Iemand met ADHD heeft tijd nodig om te wennen aan de gedachte dat het plan anders wordt dan in eerste instantie werd aangenomen. Daarom is het beter wijzigingen zo snel mogelijk aan te kondigen.

Het humeur kan SNEL VERANDEREN

Sommigen ONTVANGEN en geven TEDERHEID in kleine porties

Ze tonen GEVOELENS vaak ONGEFILTERD en zijn daardoor DIRECTER en zonder voorbehoud

Meer lezen over dit onderwerp? Zie ook:

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Seksualiteit en ADHD

ADHD Vriend of vijand?

Read more...

ADHD Vriend of vijand?

ADHD vriend of vijand?

Veel stellen weten niet wat ADHD is en welke uitdagingen deze diagnose in een partnerrelatie met zich mee kan brengen. Dit geldt in het bijzonder als men de diagnose pas als volwassene krijgt. Het kan moeilijk zijn de diagnose te accepteren, zowel voor degene die de diagnose krijgt als voor diens partner. De partner zonder de diagnose kan moeite hebben om te begrijpen waarom zijn/haar partner niet gewoon zijn/haar best doet en kan geneigd zijn te denken; Hoe moeilijk kan het zijn? Het nonchalante gedrag kan gemakkelijk als een gebrek aan liefde en respect worden opgevat.

U denkt dat de liefde die uw partner voor u voelt, genoeg motivatie moet zijn om zijn gedrag aan te passen. Deze gedachten maken het ontstaan van ruzies gemakkelijk omdat de ene partner de andere verwijten maakt als zijn/haar gedrag niet verandert. Uw houding tegenover ADHD is van groot belang voor uw relatie. Het is zeer belangrijk dat de partner zonder ADHD informatie en kennis krijgt over wat het betekent om ADHD te hebben, zodat deze meer begrip kan tonen en ondersteuning kan geven. Ook is het belangrijk dat de persoon met ADHD zich ervan bewust wordt waar, wanneer en in welke mate ADHD een rol speelt in de partnerrelatie. Acceptatie van en begrip voor de rol die ADHD in de partnerrelatie speelt kunnen ertoe bijdragen dat de partners als stel samen sterker worden.

Een voorbeeld: ”Als hij van mij houdt, denkt hij er wel aan om op tijd te komen, op weg naar huis boodschappen te doen, op te ruimen, te luisteren als ik iets zeg ... ,,

Heeft degene met ADHD altijd ongelijk — en degene zonder ADHD altijd gelijk? Is de persoon met ADHD ziek — en de persoon zonder ADHD normaal?

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

 

 

Read more...

Partnerrelatie ADHD en communicatietips

Communicatietips partnerrelatie ADHD

Om een relatie te doen slagen zijn goede communicatiehulpmiddelen belangrijk. Communicatie gaat over en weer, in beide richtingen. Om een boodschap te kunnen ontvangen, heeft men geduld en concentratie nodig om aandachtig te luisteren. Iets waar personen met ADHD soms moeite mee hebben.

Tips Vóór het gesprek

 • Spreek een tijd af om ongestoord te kunnen praten. Het liefst zonder dat er anderen bij aanwezig zijn.
 • Spreek af hoe lang het gesprek zal duren. Wees realistisch en houd rekening met concentratieproblemen.
 • Schrijf op waarover u gaat praten en geef prioriteit aan bepaalde onderwerpen, zodat de belangrijkste het eerst aan bod komen.
 • Schakel alle elektronische apparaten, die mogelijk het gesprek kunnen verstoren, uit! 24 Tijdens het gesprek
 • Beide partners drukken zich in korte bewoordingen uit. • Indien iemand niet helemaal verstaat wat er gezegd wordt, vraag dan: “wat bedoel je” of “Kortom”. • Praat om de beurt. Onderbreek uw partner niet als hij/zij aan het woord is.
 • Verzeker u ervan dat u uw partner goed hebt begrepen en omgekeerd. • Maak een onderscheid tussen feiten en gevoelens. Een feit is dat uw partner niet heeft geluisterd naar wat u zei; een gevoel is dat u zich genegeerd, onbemind of boos voelt. • Vergeet niet om diep adem te halen en las eventueel pauzes in.
 • Houd rekening met de tijd! Als u nog niet uitgepraat bent, spreek dan een volgend gesprek af.
 • Stop op het moment dat de stemming nog goed is.
 • Schrijf uw afspraken op.
 • Vermijd beschuldigingen, wees nieuwsgierig en stel vragen om de mening van uw partner beter te begrijpen. Het is onmogelijk om het overal over eens te zijn!

Als u het ergens niet over eens bent: 1) word het dan eerst eens over het feit dat u het niet met elkaar eens bent; 2) ga na of u ermee kunt leven dat u het niet met elkaar eens bent; 3) zo niet, kunt u dan tot een compromis komen?; 4) zoek eventueel hulp om verdere escalatie te komen.

Na het gesprek

 • Praat niet over de desbetreffende onderwerpen tot het volgende gesprek.
 • Praat wel over allerlei andere dingen.
 • Focus op elkaars sterke kanten.
 • Doe samen dingen die u allebei leuk vindt.

Vergeet niet om diep adem te halen en las eventueel pauzes in

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

Seksualiteit en ADHD

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Voelt jouw hoofd vaak vol? Boekentip.

ADHD in het dagelijkse leven

ADHD Vriend of vijand?

Bron: MEDICE BV Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen E-mail: info@medice.nl nisted-bruun • Sept / 2018

Read more...

Seksualiteit en ADHD

ADHD kan ook verschillende effecten hebben op de seksuele relatie van de partners.

Impulsiviteit

Impulsiviteit kan tot gevolg hebben dat de persoon met ADHD in het begin van de relatie een overweldigende indruk maakt. Maar wanneer het vermogen om de signalen van de partner te interpreteren afneemt, worden de signalen van de partner over het hoofd gezien of niet gehoord. De partner kan dit ervaren als onachtzaamheid of nonchalance. Seks kan ook snel ‘saai’ worden voor de persoon met ADHD. Als dat gebeurt wordt er vaak van partner gewisseld. Daardoor heeft iemand met ADHD soms meer verhoudingen dan de meeste andere mensen zonder ADHD. Voorspel en intimiteit bij seks kunnen door iemand met ADHD als negatief ervaren worden. Deze kan op weinig romantische toon te kennen geven dat “we maar eens op gang moeten komen!”

Statistisch gezien beginnen meisjes met ADHD vrij snel met seks. Vaak gebeurt dit vanuit de wens om geaccepteerd te worden. Impulsiviteit en slechte planning kunnen problemen geven als het om bescherming tegen zwangerschap gaat. Niet zelden resulteert dit in ongewenste zwangerschappen of seksueel overdraagbare ziekten. Veel personen met ADHD hebben meer stimulatie nodig dan anderen. Dat geldt ook voor seks. Het kan dan gaan om de inhoud, de variatie, de frequentie en het testen van grenzen. Hierbij is het bijzonder belangrijk dat beide partners het erover eens zijn om elkaars grenzen te respecteren. De partner blijft onbegrepen achter en kan zich gekwetst voelen

Aandacht

In het begin van een relatie kan de partner met ADHD hyper gefocust zijn op de ander. De relatie kan dan zeer intens beleefd worden. Het wordt als heerlijk ervaren om zoveel aandacht en zorg te krijgen. Daardoor valt de andere partner meteen als een blok voor de persoon met ADHD. Helaas kunnen al die focus en aandacht ook als een obsessie ervaren worden. In dat geval loopt de andere partner weg! Als in de partnerrelatie het nieuwe eraf is, verliest de persoon met ADHD zijn/haar belangstelling. De partner blijft niet-begrijpend achter en kan zich gekwetst voelen. Het is belangrijk te begrijpen dat dit niet persoonlijk bedoeld is. Mensen met ADHD hebben de behoefte om hun hersenen te stimuleren. Als handelingen niet langer stimulerend zijn stoppen ze ermee, of het nu gaat om huishoudelijke klusjes of om aandacht voor de partner.

Aandachtsproblemen bij seksualiteit

Aandachtsproblemen kunnen ook voorkomen als partners intiem zijn. Daardoor lukt het soms niet om de signalen van de partner te interpreteren en kan de partner met ADHD tijdens het voorspel of de geslachtsgemeenschap worden afgeleid.

 

Sensorische problemen

 

Sommige mensen met ADHD hebben moeite met aanraking vanwege sensorische problemen. Dat houdt in dat liefkozingen en vriendelijke aanrakingen voor hen als onaangenaam kunnen worden ervaren. Ze kunnen daardoor als afwijzend ten aanzien van hun partner overkomen.

Communicatie

Communicatie is erg belangrijk in alle partnerrelaties maar zeker als er ADHD in het spel is. Indien hier iets misgaat en de communicatie niet goed begrepen wordt, kan de relatie onaangenaam en frustrerend worden en moeilijk zijn om mee te leven. Wie moeite heeft om zich te concentreren en zijn concentratie vast te houden, hoort dingen die gezegd worden soms niet en kan daardoor overkomen als onverschillig. De partner zonder ADHD kan het gevoel hebben dat de andere partner niet meer geïnteresseerd is in hem/haar of in wat hij/zij te zeggen heeft. Maar dat hoeft niet echt zo te zijn! Vaak is het hart 100% aanwezig, maar kunnen de hersenen niet zo snel volgen. Bij impulsieve personen gebeurt het vrij gemakkelijk dat tijdens een gesprek het onderwerp, de toon of de lichaamstaal vaak verandert. Zij maken gemakkelijk ongepaste of kwetsende opmerkingen. Dit kan gebeuren op een manier dat het voor de partner onbegrijpelijk is en daardoor (erg) onaangenaam.

Sommige mensen met ADHD ervaren ruziemaken als stimulerend. Een heftige discussie geeft hen een dopamine kick. De meeste mensen, inclusief de partner, ervaren een ruzie als onaangenaam. Maar voor de partner met ADHD kan een ruzie juist stimulerend zijn. Er kunnen en kwetsende dingen ongepaste gezegd worden.  Een overmatige denkactiviteit kan ertoe bijdragen dat iemand niet luistert naar wat er wordt gezegd, omdat de persoon zich al aan het voorbereiden is wat hij/zij zelf wil zeggen. Klik hier voor communicatietips.

Hulpmiddelen — wat hebt u nodig?

Kennis: Het is belangrijk kennis te vergaren over wat ADHD is, hoe ADHD precies tot uiting komt bij u of bij uw partner, en welke rol ADHD in uw relatie speelt.

Empathie/begrip: Het kan een uitdaging zijn om samen te wonen met een partner die ADHD heeft. Het is belangrijk dat beide partners zich begrepen en geaccepteerd voelen zoals ze zijn. Aanvaard worden zoals je bent, draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde. Zich verplaatsen in de ander kan het begrip bevorderen en eventueel de woede en frustraties doen afnemen. Aanmoediging en positieve feedback: Personen met ADHD krijgen in de loop der jaren vaak veel kritiek. Dat kan ertoe leiden dat ze bepaalde taken niet uitvoeren om teleurstelling te voorkomen. Ze geven het al bij voorbaat op, om zich te beschermen tegen teleurstellingen. Aanmoediging, ondersteuning en aanvaarding kunnen hen helpen om het toch nog eens te proberen. In een positieve omgeving is het gemakkelijker om constructieve veranderingen aan te brengen. Lachen en plezier: Het is erg belangrijk dat beide partners zich ook samen vermaken en ADHD niet in het middelpunt plaatsen. Gelukkig zijn de meeste mensen met ADHD speels en spontaan. Je moet ook om jezelf kunnen lachen! Lachen zorgt voor een meer ontspannen houding tegenover de uitdagingen die het leven nu eenmaal biedt. Lach mèt elkaar en niet òm elkaar. Vermijd ironie! Verantwoordelijkheid voor de eigen handelingen: Bedenk dat ADHD niet iemands ‘schuld’ is. Beide partners zijn, ieder voor zich, verantwoordelijk voor hun eigen handelingen. De partner met ADHD heeft de verantwoordelijkheid om strategieën te leren waarmee de uitdagingen die ADHD met zich meebrengt zo goed mogelijk aan te pakken. De partner zonder ADHD heeft de verantwoordelijkheid om te ‘ageren’ in plaats van te reageren op de handelingen van de partner met ADHD.

Tenslotte:

Houd onvoorwaardelijk van elkaar. Uw relatie is het belangrijkste.

Daarom:

 • Werk aan uw relatie
 • Maak tijd vrij om ongestoord samen te zijn
 • Concentreer u op elkaars positieve kanten
 • Geef elkaar vaak een compliment

Meer weten over ADHD en partnerrelaties? Zie ook:

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Partnerrelatie ADHD en communicatietips

 

Bron: MEDICE BV Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen E-mail: info@medice.nl nisted-bruun • Sept / 2018

 

 

 

 

Read more...

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Eén op de honderd Nederlanders heeft AD(H)D. Deze diagnose brengt niet alleen problemen met zich mee voor de AD(H)D'er zelf, maar ook voor zijn directe omgeving. AD(H)D kan (nog) niet worden genezen; de behandeling is daarom gericht op het onderdrukken van symptomen en het leren omgaan met de problemen die menig AD(H)D'er ervaart in het dagelijks leven. De sociale omgeving van de AD(H)D'er krijgt hierin een belangrijke rol toebedeeld. In de praktijk legt dit vooral een grote druk op de partner van de AD(H)D'er. Die verlegt vaak voortdurend zijn of haar grenzen om alles draaiende te houden, veelal ten koste van zichzelf. Uiteindelijk kan de relatie hierop stuklopen. Ans Ettema en Annemiek Nieborg laten zien dat het ook anders kan. Ze benadrukken de noodzaak van gelijkwaardigheid van beide partners in een relatie, ook wanneer een van de twee AD(H)D heeft. Dit boek geeft antwoord op veel vragen die leven bij partners van AD(H)D'ers. De beschrijvingen van casussen zorgen voor veel herkenning. Door de praktische tips vormt dit boek bovendien voor partners een bron van inspiratie om constructief te werken aan een gelukkige relatie met iemand met AD(H)D zonder daarbij hun eigen identiteit te verliezen.

Schrijver: A. Ettema-Esler

Heb jij last van een druk/vol hoofd? Wil jij hiermee leren omgaan? Neem contact met mij op voor een afspraak. Misschien is Vollehoofdenbegeleiding iets voor jou.

Meer over AD(H)D?

Zie ook:
ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Voelt jouw hoofd vaak vol? Boekentip.

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

 

Read more...

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

Auteur(s): Wiebe Zijlstra | 17 september 2016

Een groot probleem van ADHD is, dat de naam stigmatiserend is. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder‎. Deze naam duidt zowel op een tekort als op een stoornis. Als je de diagnose ADHD krijgt, loop je het risico terecht te komen in de klauwen van de medische wereld, die deze aandoening wil behandelen. Maar waarom zou een aantal eigenschappen, die dan weliswaar als afwijkend worden gezien, er niet mogen zijn? (Lees daar waar ADHD staat ook ADD) (meer…)

Read more...

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

ADHD is voor veel mensen niet meer dan een abstract labeltje of een 'drukke kinderen'-stoornis. Officieel staat de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, maar je kunt het zien als een verzamelnaam voor allerlei aandachts- en concentratieproblemen waar veel mensen zich in kunnen herkennen. Je kunt het verwoorden als een te vol hoofd. Dit uit zich bijvoorbeeld in snel afgeleid zijn, chaotisch gedrag, moeite met plannen en organiseren, rusteloos zijn, zomaar van alles eruit flappen en te snel impulsieve beslissingen nemen.

Aan mensen die met ADHD leven is gevraagd wat zij willen dat anderen begrijpen over het leven met ADHD;

 1. “We zijn niet lui of dom.” – Chad Snelson
 2. “Ik heb een tredmolen in mijn hoofd die de hele tijd draait. Medicijnen helpen, maar ik heb last van angst en slapeloosheid. Als moeder is dat soms heel lastig. “- Carrie Beckham Strub
 3. “Ik moet vaak tegen mensen zeggen dat mijn hersenen niet zo werken.  Het is niet dat ik niet wil opletten maar het lijkt alsof alles tegelijk mijn aandacht vraagt. Het maakt het moeilijk om mijn gedachten in evenwicht te houden. “- Melina Hunter
 4. “Heb alsjeblieft geduld met mij. Begrijp waarom ik de dingen doe die ik doe. Schreeuw niet tegen me. Geloof me, ik wil geen ADHD hebben. “- Joane E Richardson
 5. “Het is meer dan een gebrek aan focus.” – Jennifer Lynn
 6. “ADHD kan elk gebied van je leven beïnvloeden.” – Natasha McCulloch
 7. “Als ik zeg dat ik het probeer dan meen ik dat. Ik ben niet blij dat ik vergeetachtig, impulsief of emotioneel ben. Ik doe alles wat in mijn macht ligt om het te controleren. Maar ik kan het niet altijd onder controle houden, dus begrijp ik het niet met opzet doe! Ik wil heel graag goed functioneren in de wereld maar het is elke dag een strijd. “- Sarah Daily.
 8. “Op sommige dagen krijg ik het gewoon niet voor elkaar omdat mijn hersenen tegelijkertijd allerlei verschillende kanten op wil gaan” – Jennifer Arnott
 9. “ADHD beïnvloedt niet alleen de mensen die het hebben, maar ook iedereen die van hen houden en met hen samen wonen” – Gina Pera
 10. “Het is een geschenk als je het eenmaal begrijpt en accepteert.” – Jeff Carlson
 11. “Het is niet dat ik met opzet niet luister; ik word gewoon snel afgeleid door mijn eigen gedachten of iets willekeurigs “-. Ashley Scroggy
 12. “Ik hou niet van om te worden toegesproken als een kind.” – Nina Reyes
 13. “Ik wil in staat zijn om met iedereen te communiceren . Ik wil in staat zijn om te zeggen wat ik denk zonder  de kleine details te vergeten die mijn punt eigenlijk relevant te maken. Het is moeilijk om te zeggen wat je bedoelt als je in je hoofd in een snel tempo allerlei verbanden legt. Soms heb ik het idee dat het nergens op slaat wat ik zeg “- Haley Ingalls
 14. “Ik neem eerlijk gezegd te veel hooi op mijn vork omdat ik niet één ding tegelijk kan doen en het put mij uit.” – Sarah Reese
 15. “ADHD is geen keuze of een grap. Het is echt en het is moeilijk. “- Amber Griffith A
 16. “Je kunt niet leren om niet ADHD te hebben. Natuurlijk zijn er allerlei trucs die kunnen helpen, maar op mijn 43ste is het nog steeds moeilijk om geconcentreerd te blijven, zelfs met medicatie, met al die mensen om me heen die lawaai maken. Dus als de leraren mijn dochter van 9  jaar vertellen dat ze moet leren hoe zij zich niet moet laten afleiden door mensen in haar klas weet ik dat ze dus geen idee hebben hoe het is om ADHD te hebben. “- Kelly Bradley Allen
 17. “Het is uiterst vermoeiend om te leven met een grijze mist die continu om mijn hoofd wervelt ” – Caroline Pearsall
 18. “Ik kan mij niet de hele tijd concentreren. Ik probeer mij uit alle macht om gefocust te blijven, maar soms verlies ik het gevecht gewoon. Ik doe dit niet met opzet. Ik weet dat het het leven van de mensen die ik lief heb moeilijk maakt k en ik kan mij er niet genoeg voor verontschuldigen. Ik word er voor behandeld en dat is het juist; ik heb die behandeling nodig. Elke suggestie is welkom maar ik moet zelf de oplossing vinden  “- Tony Lampo
 19. “Ik doe mijn best, beter kan ik niet.” – Kari Livingston

Heb jij een druk/vol hoofd en wil je hiermee leren omgaan? Neem contact met mij op voor een afspraak. Wellicht is Vollehoofdencoaching/-begeleiding iets voor jou.

 

Zie ook:

Meer over AD(H)D?

Zie ook:
ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Voelt jouw hoofd vaak vol? Boekentip.

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

 

 

Read more...

Voelt jouw hoofd vaak vol? Boekentip.

Het vollehoofdenboek 1e druk is een boek van Linde Kraijenhoff uitgegeven bij Acco Uitgeverij B.V.. ISBN 9789492398024

Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen. Ook samenwerken of samen spelen worden er een stuk lastiger door. Er zijn hoofden die van binnen zo in elkaar zitten dat ze wel heel snel vol raken. In dit boek worden dat 'snel vollopende hoofden' genoemd.

Het boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar en voor betrokken volwassenen die met zo'n snel vollopend hoofd te maken hebben. Op kindniveau wordt concrete uitleg gegeven over informatieverwerkingsproblemen in de hersenen en de impact ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen. 'Korte lontjes', starheid, onoplettendheid, afleidbaarheid, vergeetachtigheid, impulsiviteit en een vertraagde reactiesnelheid in het gedrag van kinderen, kunnen ook grote bronnen van ergernis voor de omgeving worden. Dit onbegrepen gedrag veroorzaakt zo dikwijls misverstanden in communicatie, strijd en wederzijds onbegrip.

In dit boek wordt daarom de nadruk gelegd op psycho-educatie: 'Hoe zorg ik goed voor mijzelf nu ik weet dat het zo werkt in mijn hoofd, en hoe kunnen anderen mij hierin ondersteunen'. Het voorziet ruimschoots in voorbeelden en metaforen van kinderen en volwassenen uit de praktijk. De combinatie van uitleg met ondersteunende tekeningen, tips, (invul)oefeningen en proefjes maken het boek tot een speelse uitnodiging om de inhoud aan eigen ervaring te koppelen. Door het laagdrempelige en praktische karakter zal dit boek een bron van inspiratie, bemoediging en (h)erkenning zijn voor zowel ervaringsdeskundigen als professionals uit het onderwijs en de zorg.

Heb jij een druk/vol hoofd en wil je hiermee leren omgaan? Neem contact met mij op voor een afspraak. Wellicht is Vollehoofdencoaching/-begeleiding iets voor jou.

 

Meer over AD(H)D?

Zie ook:
ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Gouden tips partnerrelatie en AD(H)D deel 1

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Seksualiteit en ADHD

Partnerrelatie ADHD en communicatietips

 

Read more...

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Leven met een AD(H)D partner in je relatie

Een relatie waarin een van de partners ADHD heeft, wordt meestal gekenmerkt door ontzettend veel spanningen.  Wanneer het aankomt op samenwerking en emotionele stabiliteit, zijn ADHD'ers zijn geen eenvoudige mensen om mee om te gaan. De uitwerking die zij hebben op hun partner leidt vaak tot onderlinge machtsstrijd en conflicten. Wanneer jij en je partner een zgn. ADHD relatie hebben, kunnen de volgende richtlijnen nuttig zijn. De aanwijzingen hieronder zijn een goed uitgangspunt voor gerichte communicatie. Lees ze samen hardop voor. Pauzeer na elke suggestie. Denk na, en bespreek hoe deze kan worden ingepast in jullie relatie. De sleutel tot succes is problemen eerlijk met elkaar bespreekbaar te maken en af te rekenen met de machtsstrijd. Haak niet af. Er is zo veel te winnen!

Doorbreek het ingeslepen patroon van rommelmaker en opruimer

Het is namelijk niet de bedoeling dat de niet-ADHD'er hoofdverantwoordelijk is voor de orde in het huishouden. Maak een gedetailleerde takenlijst (wellicht van dag tot dag en van uur tot uur) en hou je allebei aan de afspraken.

Reken af met dader slachtoffer rollen      

ADHD'ers voelen zich snel een hulpeloos slachtoffer dat is overgeleverd aan de genadeloze handen van zijn/haar niet ADHD partner. Iemand met ADHD heeft veel aanmoediging en structuur nodig, en de partner kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. Maar zorg ervoor dat openlijk wordt besproken wat en waarom er iets gebeurt. Hiermee voorkom je dat aanmoediging en structuur wordt uitgelegd als bemoeizucht en gezeur.

Vermijd het meester slaafmodel

Dit lijkt op een andere punt van deze pagina, maar hier voelt de niet ADHD'er zich vaak de slaaf van zijn/haar partners ADHD. Hij/zij voelt zich absoluut niet goed bij het idee dat het slagen van de relatie op zijn/haar schouders rust. De niet-ADHD'er kan de ADHD-symptomen ervaren als een serieuze bedreiging voor de relatie, als een dagelijkse ontwrichting van wat had kunnen zijn en wat ooit was: een liefdevolle verbintenis.

Breek met de sado-masochistische routine waarin jullie je bevinden

Vanuit de tijd voor de diagnose werd gesteld, houden koppels met ADHD zich veel bezig met aanval en tegenaanval. Waar jullie rekening mee moeten houden is dat 'vechten' uiteindelijk 'goed' gaat aanvoelen, omdat het zo vertrouwd wordt. ADHD is prikkelend: er is voor beide partners altijd wel een reden geïrriteerd te raken en hierdoor ruzie te maken. Probeer echter je woede te verplaatsen van de persoon naar de ADHD. Zeg "Ik haat ADHD", in plaats van "Ik haat jou", of zeg "Ik word gek van die ADHD", in plaats van "Jij maakt me gek".

Laat de organisatie over aan degene die het best kan organiseren

Het heeft absoluut geen zin je tijd en humeur te verdoen met iets wat je niet (goed) kunt. Ben je bijvoorbeeld slecht in boekhouden, doe de boekhouding dan niet. Heb je absoluut geen kijk op wat voor cadeautje je voor je jarige nichtje moet kopen, laat dit dan aan je partner over. Zie het als het grote voordeel van een stel zijn. Je hebt een ander die je kan helpen met dingen waarin je zelf minder goed bent. Zorg er alleen voor dat hetgeen de ander doet in plaats van jou, voldoende wordt gewaardeerd, opgemerkt, en beantwoord met tegenprestaties.

Pas op voor de gevaren van leiderschap, dominantie en onderwerping

Deze liggen op de loer in veel relaties, en in het bijzonder in die met ADHD. Stop de concurrentiestrijd en probeer jullie rollen duidelijk te maken, zodat jullie kunnen gaan werken aan samenwerking.

Knip de rode draad van negativiteit door

Veel ADHD'ers berusten al heel lang in de houding "Er is voor mij toch geen hoop". Dit gevoel kan overslaan op de partner. Zwartkijken en doemdenken is een bijtende kracht die de ADHD-behandeling tegenwerkt. Het lijkt op een repeterend cassettebandje dat meedogenloos, onverzoenlijk en oneindig door het brein van de persoon met ADHD speelt, elke dag opnieuw. De volgende gedachten spelen steeds door het hoofd: "Je kunt het niet", "Je bent slecht", "Je bent dom", "Je bent gek", "Je bent a-sociaal", "Het lukt toch niet", "Kijk eens naar alle gemiste kansen", "Het is gedoemd te mislukken". Niet alleen wanneer iets echt fout gaat, spelen deze gedachten, maar ook tijdens een normale zakelijke bijeenkomst, tijdens een autorit naar huis of tijdens het vrijen. Het is heel moeilijk romantisch te zijn, wanneer het hoofd overloopt van negatieve gedachten. De gedachten verleiden de ADHD'er continu, zoals een satanische meesteres, en uiteindelijk gaat de ADHD'er er zelfs 'van houden'. Het is heel moeilijk deze stroom gedachten te stoppen, maar door bewustwording en aanhoudende inspanning kunnen ze verdwijnen. Hierbij is de hulp van een psychotherapeut absoluut geen overbodige luxe.

Wees royaal met complimenten en aanmoedigingen

Sla de positieve woorden op in je hoofd en speel dit 'bandje' vaak af. Zoek naar positieve dingen die je dagelijks tegen je partner en jezelf zegt. Bouw elkaars zelfvertrouwen bewust en weloverwogen op. Aanvankelijk zal het geforceerd en vreemd aanvoelen, maar na een tijd zal het beiden een goed gevoel geven. Een blijvend positief effect is het resultaat.

Leer beiden hoe je je humeur kunt beheren

Vooruitlopen op gebeurtenissen kan een ADHD'er helpen om te gaan met de hoogte- en dieptepunten in het leven. Wanneer je bij voorbaat weet dat wanneer je zegt "Goedemorgen, schat" het antwoord zal luiden "Laat me met rust!", is het eenvoudiger hiermee om te gaan. En wanneer de ADHD'er iets over zijn/haar humeur heeft geleerd, kan de reactie op "Goedemorgen, schat", "Ik zit in een van mijn ADHD-dips" zijn. Dit is beter dan de ander aan te vallen.

Maak kwaliteitsttijd voor elkaar

Wanneer je hier speciaal tijd voor moet vrijmaken, ruim dan tijd hiervoor in! Het is een vereiste. Veel mensen met ADHD gedragen zich als kwikzilver; zo heb je ze, zo zijn ze onbereikbaar. Goede gesprekken voeren, uitdrukken van genegenheid, gezamenlijk problemen aanpakken, samen spelen en plezier hebben, zijn dé ingrediënten van een goede relatie. Zorg ervoor dat jullie een aantal maal per week dus écht samen zijn.

Gebruik ADHD nooit als excuus!

Beide partners hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten. Maar, ook al is ADHD geen excuus, kennis over het syndroom kan ontzettend veel toevoegen aan het elkaar begrijpen.

Met dank aan Hersenstorm.

Heb jij last van een druk/vol hoofd? Wil jij hiermee leren omgaan? Neem contact met mij op voor een afspraak. Misschien is Vollehoofdenbegeleiding iets voor jou.

Meer over AD(H)D?

Zie ook: Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Voelt jouw hoofd vaak vol? Boekentip.

 

 

Read more...