Boosheid

Boosheid

Wat is het doel van boosheid?

Wat is het doel van boosheid?

In de bijbel zijn diverse voorbeelden te vinden dat als God boos is, Hij altijd reageert op een liefdevolle manier. Hij zoekt een weg om de zonde te stoppen en te vernietigen en tegelijk de zondaar te redden. Gary Chapman zegt in zijn boek “De andere kant van de liefde”: boosheid is ontworpen om ons te motiveren positieve, liefdevolle actie te ondernemen wanneer we geconfronteerd worden met onrecht. Boosheid is niet door God bedacht om ons te stimuleren mensen die ons onrecht hebben aangedaan te molesteren; het geeft ons ook niet het recht om allerlei destructieve dingen tegen onze naasten te zeggen of te ondernemen. Wat wij ook doen, het moet altijd voortkomen uit liefde. Boosheid is op zichzelf dus goed. Het kan echter een woeste, oncontroleerbare kracht worden. Wanneer boosheid in goede banen geleid wordt, brengt het ons uiteindelijk aan de andere kant – aan de kant van de liefde. We kunnen en moeten onze boosheid op een productieve manier gebruiken, zodat het een positieve invloed op ons leven heeft. Jan is boos omdat de maaimachine stuk is. Hij geeft de machine een dusdanige trap, dat hij de komende weken een aantal gekneusde tenen heeft. Het is duidelijk dat zijn reactie niet positief en niet liefdevol was. Hij was niet op zoek naar wat het beste voor hem was toen hij zijn voet met grote vaart in contact bracht met het harde metaal van de grasmaaier. De machine voelde er niets van omdat het een levenloos object is, maar Jan had nog een paar weken last van zijn ondoordachte reactie op zijn boosheid. Wat is het doel van Jans boosheid? Het doel was, dat hij constructieve actie zou ondernemen om de grasmaaier weer aan de praat te krijgen. Dat zou kunnen inhouden dat hij naar de buurman zou gaan, die meer verstand van motoren heeft dan hij of dat hij de grasmaaier van zijn buurman zou lenen en zijn eigen machine voor reparatie wegbrengen. Het probleem is natuurlijk dat al deze geweldig positieve handelingen niet in ons hoofd opkomen op het moment dat we boosheid ervaren. We vergeten dat we de dingen in orde moeten maken en eindigen er maar al te vaak mee dat we ze érger maken. Dit brengt ons bij de volgende dringende vraag: “Hoe kunnen we op een positieve manier met onze boosheid omgaan?” Dit kun je lezen in mijn blog die binnenkort zal volgen. Grotendeels overgenomen uit: De andere kant van de liefde – Gary Chapman
Read more...
boosheid wat is dat?

Wat is boosheid en is het verkeerd?

Wat is boosheid en waarom worden mensen boos?

Boosheid is in elke cultuur bekend en komt voor in alle lagen van de bevolking: ze is niet voorbehouden aan een bepaalde groep mensen. Mensen in elke leeftijdscategorie en van elke sociale status hebben met boosheid te maken. Piet, een alleenstaande man, is boos op zijn vader omdat hij als kind en ook nu, niet voldoet aan zijn verwachtingen. Maarten, een leerling van een middelbare school, is boos op de docent die hem een slecht cijfer op zijn rapport heeft gegeven. Anita, een meisje van 15 jaar, is ook boos; ze heeft het gevoel dat haar ouders haar als een klein kind behandelen. Pieter, een ouderling, is boos op de andere ouderlingen omdat er tijdens de vergadering afwijzend op zijn ideeën wordt gereageerd. Elise, is nog maar drie jaar, toch is ze boos op haar moeder, die haar lievelingsspeelgoed heeft afgepakt. Waar komt al deze boosheid vandaan?

Wat is boosheid?

In het woordenboek wordt boosheid als volgt omschreven: een sterk gevoel of een emotie van ongenoegen, vaak ook van vijandschap, veroorzaakt door het ervaren van pijn of onrecht. Hoewel we boosheid vaak als een emotie zien, is het in werkelijkheid meer dan een emotie. Boosheid heeft te maken met emoties, het lichaam, de geest en de wil. Al deze onderdelen van het menselijk wezen worden door gebeurtenissen in iemands leven beïnvloed. Boosheid wordt altijd opgeroepen door een gebeurtenis. Het is een reactie op een gebeurtenis die ons irriteert, frustreert, pijn doet of op een andere manier een onbehaaglijk gevoel geeft. Hij komt te laat thuis; zij vergeet te vertellen over een grote uitgave; hij vergeet de vaatwasser uit te ruimen. Er zijn duizenden gebeurtenissen die onze boosheid opwekken en stimuleren. Wanneer de gebeurtenis eenmaal heeft plaatsgevonden, reageren onze emoties hierop. Boosheid bestaat uit een cluster van emoties die typerend ervoor zijn: teleurstelling, pijn, afwijzing, schaamte en dergelijke. Boosheid is het soort emotie waardoor je je afkeert van de persoon, de plaats of het object dat je boos gemaakt heeft. Liefde maakt dat je je aangetrokken voelt tot iemand, boosheid maakt dat je je van iemand afkeert. Ook het verstand is vanaf het begin actief. Een man zou bijvoorbeeld in een bepaalde situatie kunnen denken: Ik werk hard en zorg voor de inkomsten, ik ruim elke dag de vaatwasser uit, ik maai het gras en ik krijg helemaal geen waardering hiervoor. Ze vindt het de normaalste zaak van de wereld. Ik ben niet belangrijk. Wat ik ook doe, het is nooit goed. Hij is boos. Het lichaam doet ook mee in het beleven van boosheid. Je kunt de adrenaline in de bloed voelen stromen. Of je voelt verandering in je hartslag, spanning in je maag enz. Omdat God heilig is en omdat Hij liefde is, is het niet te voorkomen dat Hij boosheid ervaart. Wij zijn naar Zijn beeld geschapen. Wij mensen zijn morele wezens. Dat heeft God in de mens gelegd. Ook al zijn we in zonde gevallen, we maken ons nog steeds een beetje druk om rechtvaardigheid en waarheid. Luister naar een klein kind dat leert om woorden en zinnen te gebruiken; het zal niet lang duren voordat u het kind hoort zeggen: “Dat is niet eerlijk mammie!”. Waar haalt dat kind zijn morele oordeel vandaan? Boosheid is dus de emotie die omhoog komt wanneer we iets tegenkomen dat we onrechtvaardig vinden. Waarom wordt een man boos op zijn vrouw? Omdat hij vindt dat zij hem teleurgesteld, vernederd of afgewezen heeft. Waarom worden tieners boos op hun ouders? Omdat ze ervaren dat hun ouders hen oneerlijk, onaardig en niet liefdevol behandelen – de ouders hebben hun “onrecht aangedaan”. Waarom toeteren mensen op het moment dat een verkeerslicht op groen springt? Omdat ze van mening zijn dat de persoon voor hen beter op zou moeten letten en twee seconden geleden al had moeten optrekken. Kort gezegd, die persoon doet het “niet goed”. Probeer u te herinneren wanneer u voor de laatste keer boos was en stel uzelf de vraag: “Waarom werd ik boos?” Grote kans dat het te maken had met enige vorm van onrecht. U werd niet eerlijk behandeld. Er was iets niet in orde. Uw boosheid kan gericht geweest zijn op een persoon, een ding, een situatie, op uzelf of op God, maar het komt steeds hierop neer dat iets of iemand u onrecht heeft aangedaan. We gaan er op dit moment niet verder op in of uw boosheid terecht was of niet. Het feit dat we hier vaststellen, is dat boosheid voortkomt uit de overtuiging dat iets niet goed is. Grotendeels overgenomen uit: De andere kant van de liefde – Gary Chapman          
Read more...