Christelijke Relatietherapeut

Zoek je een Christelijke relatietherapeut?

Vind je een christelijke relatietherapeut belangrijk? Ik ben bekend, ook van binnenuit, met diverse stromingen in christelijk Nederland. O.a. Reformatorisch, Gereformeerd en Evangelisch. De mensen die komen omdat ik christen therapeut ben, vinden ze het fijn dat ik hun achtergrond ken.

Christelijke relatietherapie – Hoe zit dat?

“Christelijke relatietherapie: Daar kóm ik toch niet voor?” Uiteraard kom je voor een probleem en niet in eerste instantie om te praten over zingeving of het christelijk geloof. We richten ons dan ook op datgene waar je voor komt. Maar als je graag wilt dat aspecten van het christelijk geloof worden geïntegreerd, dan wil ik daar graag op aansluiten. Concreet betekent het b.v. dat als je wilt dat ik een sessie begin of afsluit met gebed, ik dat graag wil doen. De problemen worden niet weg gebeden. We leggen ze voor aan onze Hemelse Vader. Tijdens de intake mag je aangeven óf je wilt dat het geloof een plek heeft in de relatietherapie en ook hoe.

Visie christelijke relatietherapie

Ik sta van harte achter de Nederlandse geloofsbelijdenis. Mijn visie is, dat Gods liefde het gezondste is voor elk mens. En het brengt dieper herstel dan wat dan ook. Als je zelf niet meer verder kunt, dan is er Iemand die nog wel met jou de tweede mijl kan gaan. Hij kan jou kracht geven. Er is hoop!