Het Beter Contact Programma voor Relaties (BCPR)

Het Beter Contact Programma voor Relaties (BCPR)

Het Beter Contact Programma voor Relaties (BCPR) is gericht op vernieuwing en verdieping van een relatie. En ook het onderzoeken wat dit in de weg staat.  Dit kan b.v. zijn met je broer/zus/vader/moeder/zoon/dochter of ander familielid, een collega of vriendin/vriend.

Werkwijze

Het programma is gebaseerd op EFT-methode(Emotionally Focused Therapy) van Sue Johnson. In de loop der jaren werd deze methode niet alleen voor stellen ingezet, maar ook voor andersoortige relaties. Het programma bestaat uit verschillende fasen. Hoe en in welke volgorde die doorlopen worden, kan heel verschillend zijn.

In het eerste gesprek maken we kennis en kijken we waar jullie tegen aanlopen. Verder beoordelen we of er een ‘klik’ is tussen jullie en mij, een absolute voorwaarde om jullie goed te kunnen helpen. Mijn ervaring is, dat zo’n eerste gesprek al vaak veel oplevert: rust, herkenning en soms ook al enige inzicht, begrip en contact/verbinding.

Tijdens de volgende gesprekken zullen we vastgeroeste patronen opsporen en leren herkennen; vanaf welk moment reageerden wij ineens negatiever op elkaar? Wat deed ik en wat deed de ander vervolgens en hoe reageerde ik daar weer op?
We kijken ook naar de invloeden uit je opvoedingsverleden op jullie zelf en op elkaar. Wat speelt daarvan nog mee in het hier en nu?

Ten Slotte

In het laatste gesprek kijken we terug en ook vooruit. Ook stel ik altijd voor om een afspraak te maken over 3 maanden of evt. 6 maanden. Dat helpt om datgene wat jullie hebben geleerd, vast te houden en is soms ook een soort APK.

Wil je meer weten? Aarzel niet contact met mij op te nemen.