Informatie voor de zorgverzekeraar i.v.m. vergoeding

prestatiecode 24504 Overige psychosociale therapie | CAT- therapeutnummer: CM1833-08-01-19 |
AGB praktijkcode: 90065854 | AGB zorgverlenerscode: 90106615