Intimiteit en de ware betekenis hiervan

Intimiteit en de ware betekenis hiervan

intimiteit“Intimiteit is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle relatie”, vertelt één van onze NLP trainers tijdens de eerste dag van de NLP opleiding. Een rij van verbaasde ogen kijken hem aan. “Dan hebben we het over de liefdesrelaties neem ik aan?”, vraagt een cursist. Daar hebben we het eerste misverstand te pakken als het gaat over intimiteit. Intimiteit komt namelijk in iedere gezonde relatie voor. Of het nu gaat om een vriendschap, met een liefdespartner, of op de werkvloer. In dit artikel gaan we dieper in op het thema ‘intimiteit’.

Wat is intimiteit?

Veel mensen verwarren intimiteit met seksualiteit, terwijl deze twee begrippen in feite los van elkaar staan. Uit intimiteit kan seksualiteit ontstaan, maar dit is zeker geen vereiste. Ook zonder seksualiteit kan in een relatie intimiteit aanwezig zijn. De betekenis van intimiteit is het uitwisselen en tot uitdrukking brengen van authentieke gevoelens en behoeften ten opzichte van elkaar zonder deze bewust te censureren. Vertrouwelijkheid, noemt de Dikke van Dale het. Het is de ervaring van nabijheid en verbondenheid tussen twee of meer mensen, waarin zij het meest intens worden geraakt.

Intimiteit in relaties

Wanneer intimiteit aanwezig is in een relatie, uit zich dat in een wederzijds gevoel van vertrouwen. Je bent deelgenoot van elkaars bestaan. Gedeelde intimiteit schept een sterke band. Je voelt je dicht bij verbonden met de ander en laat de ander ook dichtbij jou komen. Intimiteit werkt als het ware van binnen naar buiten. Wanneer je binnenwereld betrokken is in de relatie, kun je deze naar buiten laten komen. Als je binnenwereld gesloten blijft voor de ander, dan ontstaat er ook geen intimiteit.

Meer weten over contact maken? Lees over de contactcirkel.

Vormen van intimiteit

Intimiteit kan ervaren worden op verschillende lagen:

  • Fysiek/ seksueel
  • Emotioneel
  • Spiritueel

Fysieke intimiteit gaat over lichamelijke aanraking. Denk maar aan een knuffel, een arm om iemand heen slaan, gearmd lopen, of dichtbij elkaar zitten. Een specifieke vorm van fysieke intimiteit is seksuele intimiteit: je deelt behoeften, gevoelens en seksualiteit met elkaar. Bij emotionele intimiteit maak je de ander deelgenoot van wat er in je binnenwereld afspeelt. Gevoelens, gedachten en geheimen worden naar elkaar geuit. Spirituele intimiteit gaat over de beleving van gelijkgestemdheid in bepaalde levensopvattingen of levenswijzen.

Hoe ga je om met intimiteit?

We hebben allemaal andere gedragingen ontwikkeld rondom intimiteit. Naast dat de manier van hoe je omgaat met intimiteit verschilt per context, speelt ook mee wat je hierover hebt geleerd. Vanuit het systeem waarin je bent opgegroeid, je gezin van herkomst, heb je lessen meegekregen over contact maken en het vormgeven van een hechte relatie. Hier ligt de basis van hoe je omgaat met de verschillende vormen van intimiteit. Bewustwording van je “roots” helpt je om inzicht te krijgen in je huidige opvattingen rondom intimiteit. Hoe geeft jij nu, in je huidige levenscontext, vorm aan intimiteit?

We kunnen niet zonder intimiteit

Intimiteit is een essentieel element voor een gelukkig leven. Mensen vermijden intimiteit uit angst voor kwetsbaarheid of vanwege zelfbescherming, terwijl dit gedrag vaak averechts werkt. Dat wat je uit de weg gaat, groeit namelijk.

Hoe meer je verlangt naar onkwetsbaarheid, hoe kwetsbaarder je wordt.

Intimiteit creëert verbinding. Niet alleen met de ander, ook met jezelf. Door intimiteit met jezelf te ervaren, ben je in verbinding met jezelf. Je ervaart dat je dicht bij jezelf staat, bijvoorbeeld in ontspannende momenten, als je aan het dagdromen bent, mooie muziek luistert die je raakt, een gedicht leest, of in de natuur bent. Intimiteit met jezelf of een ander ervaren vraagt om een open hart. Hoe meer je je durft te openen voor jouw binnenwereld, jezelf durft te laten zien en jezelf accepteert zoals je bent; hoe meer ruimte ontstaat voor intimiteit.

Bovenstaand bericht is met toestemming overgenomen van www.avpl.nl (workshops en NLP-opleidingen bij Metmaatkracht)

Hoe stel je jezelf open voor het ervaren van intimiteit? Daarover gaat het blogbericht ‘intimiteit in relaties en vriendschappen’.

Share this post