Zo verhoog je de intimiteit in relaties en vriendschappen

Zo verhoog je de intimiteit in relaties en vriendschappen

intimiteit en vriendschapMensen zijn sociale wezens. We kunnen niet zonder medemensen. We hebben elkaar nodig om contact te maken, gezien te worden en aan te raken – geestelijk en ook lichamelijk. En precies dit basisverlangen ontbreekt vaak in verschillende vormen van relaties. Vriendschappen, romantische relaties, in families en zakelijke relaties. Durven we onszelf nog open te stellen voor elkaar? En wat ervaar je wanneer intimiteit ontbreekt in een relatie? Lees daarvoor ook de blog over de ware betekenis van intimiteit.

Ik geloof
Dat ik geen groter geschenk
Kan ontvangen
Dan door de ander
Te worden gezien
Te worden gehoord
Te worden begrepen
En aangeraakt

– Virginia Satir

Het gemis van intimiteit

Een relatie waarin een vorm van intimiteit ontbreekt, wordt vaak ervaren als oppervlakkig. Gesprekken blijven aan de oppervlakte en er is weinig ruimte voor diepgang. De ander en jijzelf laten elkaar niet toe in jullie binnenwereld. Open communicatie over wat je bezighoudt ontbreekt. Hierdoor is er ook steeds minder ruimte om grenzen aan te geven. Je laat tenslotte niet zien wat er werkelijk van binnen afspeelt. Je ervaart weinig voldoening na een afspraak. Achteraf vraag je je af wat de afspraak je eigenlijk heeft gebracht…

Intimiteit is samen het avontuur aangaan en genieten van de omgang met elkaar.

Durf je kwetsbaar te zijn?

Om intimiteit te kunnen ervaren is het belangrijk om risico’s te nemen. Intimiteit gaat namelijk niet zonder kwetsbaarheid. Je loopt nu eenmaal het risico om door de ander te worden afgewezen en gekwetst. Kwetsbaar zijn, betekent jezelf durven te laten raken. Soms kun je op een spontaan moment intimiteit ervaren met een onbekende. Zonder terughoudendheid praat je over je verlangens, angsten en gevoelens. Je durft jezelf bloot te stellen aan iemand die je niet kent. Het is vaak makkelijker om je vertrouwelijk te voelen en intimiteit te ervaren met een onbekende, omdat je verder niets met elkaar te maken hebt. Juist in de relaties die dichtbij staan, is het ervaren van intimiteit een grotere opgave.

Intimiteit is het avontuur aangaan

Het aangaan van intimiteit in relaties bestaat uit een aantal stappen:

  1. Contact maken; je richt je aandacht op jezelf en de ander. Je zoekt een opening om elkaar psychisch en fysiek aan te raken.
  2. Hechten; wanneer mensen contact hebben gemaakt en elkaar hebben geraakt, ontstaat de hechting. De ander betekent iets voor je. Je vindt het prettig om met de ander om te gaan, te praten en samen te zijn.
  3. Intimiteit; dit is ook wel de beleving van de hechting. Er is een wederzijds gevoel van vertrouwen, waarbij beiden jullie binnenwereld durven te laten zien.

Soms worden deze drie stappen over een lange tijd genomen, maar er bestaan ook ontmoetingen waarin de fases zeer snel gaan. Er is dan al intimiteit, terwijl er nog nauwelijks contact is gemaakt.

Lees ook: Wat is de ware betekenis van intimiteit?

Verhoog de intimiteit in relaties met deze tips

1 Word je bewust van je gedrag

Merk je dat je mensen op afstand houdt ondanks dat je dit niet wilt? Onderzoek wat de oorzaak is van je terughoudendheid. Vaak is het een ervaring uit het verleden dat maakt dat je het spannend vindt om jezelf open te stellen. Deze (onbewuste) ervaring kan een blokkade vormen voor het aangaan van intieme relaties.

2 Meer fysieke aanrakingen

Fysiek contact maken is een belangrijk aspect van het ervaren van intimiteit. Intimiteit gaat over het fysiek en emotioneel durven raken van elkaar. Durf in kleine stapjes meer fysieke aanrakingen op te zoeken. Even een hand op iemands schouder, wat dichter bij zitten, een knuffel bij een ontmoeting.

Uiteraard vervalt tip 2 in een tijd (Coronatijd) waarin we worden opgeroepen om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. Ook zonder aanrakingen kun je contact met elkaar maken! Durf de ander eens diep in de ogen aan te kijken.

3 Durf jezelf te laten zien

Wees niet bang om de ander een kijkje te laten nemen in jouw binnenwereld. Durf je mening, gevoelens, verlangens, dromen en angsten te delen. De ander leert je op deze manier steeds beter kennen. Daarmee open je ook de deur voor de ander, zodat hij of zij ruimte voelt om zichzelf ook open te stellen.

4 Durf de ander te raken

Wees niet bang om de ander te raken door vragen die je stelt. Wees oprecht nieuwsgierig naar de binnenwereld van de ander en durf verdiepende vragen te stellen. Zolang jij jezelf ook openstelt, heeft dit prachtige persoonlijke gesprekken tot gevolg.

Lees ook: invloed van veilige en onveilige hechting op relatie

PS: Een familieopstelling maakt verborgen belemmeringen, patronen en hun onderliggende betekenis zichtbaar. Wil je hierover meer weten? Ga dan naar www.avpl.nl

Dit artikel is met toestemming overgenomen van www.avpl.nl

Share this post