Meer Plezier in gezin en of familie

Het Beter Contact Programma voor Relaties (BCPR) is gericht op vernieuwing en verdieping van allerlei relaties. En dan met name werkrelaties, familierelaties, vriendschapsrelaties. Ik werk voornamelijk met volwassenen (18 jaar en ouder).

Werkwijze

Het programma is gebaseerd op EFT-methode (Emotionally Focused Therapy) van Sue Johnson. In de loop der jaren werd deze methode niet alleen voor stellen ingezet, maar ook voor andersoortige relaties. Het programma bestaat uit verschillende fasen. Hoe en in welke volgorde die doorlopen worden, kan heel verschillend zijn.

In het eerste gesprek maken we kennis en kijken we waar jullie tegen aanlopen. Verder beoordelen we of er een ‘klik’ is tussen jullie en mij, een absolute voorwaarde om jullie goed te kunnen helpen. Mijn ervaring is, dat zo’n eerste gesprek al vaak veel oplevert: rust, herkenning en soms ook al enige inzicht, begrip en contact/verbinding.

Tijdens de volgende gesprekken zullen we kijken waar jullie tegen aan lopen. Mijn ervaring is dat het onuitgesprokene vaak zorgt voor verkeerde beelden van de ander. En daarop reageer je dan. En ook is er vaak sprake van verkeerde interpretaties. Een ieder heeft zo zijn eigen gevoeligheden die voortkomen uit vroegere ervaringen.

Resultaat einde van het traject

  • inzicht in elkaars manier van reageren (gedrag)
  • inzicht in welke gevoelens onder het gedrag zit en welke behoeftes
  • inzicht in niet werkende patronen
  • betere communicatie
  • betere samenwerking
  • meer begrip

Ten Slotte

In het laatste gesprek kijken we terug en ook vooruit. Ook stel ik altijd voor om een afspraak te maken over 3 maanden of evt. 6 maanden. Dat helpt om datgene wat jullie hebben geleerd, vast te houden en is soms ook een soort APK.

Wil je meer weten? Aarzel niet contact met mij op te nemen.

Wil je beter contact met je collega’s? Klik dan hier.