Missie

Missiestatement

Mijn persoonlijk en levend geloof in de drie-enige God is het fundament onder mijn werk. Vanuit het christelijke geloof help ik mee aan het verrijken van de relatie met jezelf en anderen voor een beter welzijn!

Missie

Ik help de relatie tot anderen en jezelf te verrijken.