Search Results - hechting

Invloed veilige en onveilige hechting op relaties

Hechting en onveilige hechting als oorzaak van moeite met relaties

De termen  “hechting”  en  “onveilige hechting”  worden vaak genoemd als oorzaak van de moeite die je kan hebben met relaties. En helaas is dat ook de realiteit. De wijze waarop je in je jonge jaren bent gehecht aan je ouders en andere belangrijke anderen, speelt een grote rol in je latere liefdesleven. Gelukkig is ook gebleken dat onveilige hechtingsstijlen veranderbaar zijn.

Wat is de invloed van hechting nu eigenlijk?

Onveilige hechting
De eerste, en ook bekendste onderzoeker die de invloed van hechting onderzocht, was de psychoanalyticus Bowlby. Bowlby ontdekte dat hoe we als kind een band krijgen met onze ouders, sterk overeenkomt met hoe we als volwassenen een band met onze partner opbouwen. Als mensen zich dus niet goed hebben kunnen hechten aan hun ouders zie je dat terug in latere relaties. Deze verlopen vaak stroef en met veel conflicten. Maar onveilige hechting zorgt niet alleen voor problemen in de relatie. Wij hebben gemerkt dat onveilige hechting ook het aangaan van een nieuwe relatie enorm kan hinderen.

De relatie met de ouders bepaalt je hechtingstijl

Problemen in de hechting kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat ouders ten tijde van de opvoeding zelf teveel problemen hadden. Denk aan een situatie waarin moeder depressief is, of vader aan de drank is. Misschien hebben ze een tijd lang geen aandacht voor hun huilende baby of peuter. Het kan ook zijn dat ouders het sowieso lastig vonden om met de emoties en behoeftes van hun kind om te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze dat zelf nooit geleerd hebben. Hun gedrag kan door een kind als afwijzend en onveilig worden ervaren. En dankzij onveilige ervaringen in de jeugd, kunnen we ons in het heden onveilig voelen in (het opbouwen van) relaties. Wat voor een “hechtingstijl” je vroeger hebt ontwikkeld, is dus heel belangrijk.

Veilige hechting

Mensen met een veilige hechtingsstijl zijn opgegroeid met ouders die voldoende liefde en aandacht gaven. Zij voelen zich later over het algemeen zelfverzekerd in de liefde. Zij zijn niet bang voor intimiteit of afhankelijkheid. Maar ook zijn ze niet snel bezorgd om verlaten te worden of alleen te zijn.
Marieke is veilig gehecht “Ik ben sinds kort een leuke man tegen gekomen. Ik wil hem graag vaker zien, want we hebben het ontzettend leuk samen. Wat ik graag wil is ontdekken of we nog meer met elkaar gemeen hebben, in ieder geval kan ik er nu erg van genieten. Ik heb wel ontdekt dat hij soms wat ongeduldig is en wel erg dominant kan zijn, maar ja, iedereen heeft mindere eigenschappen. Dit weekend ga ik een weekend weg met vriendinnen, maar daarna kunnen we vast snel weer afspreken.”

Onveilige, angstige hechting

Mensen met een onveilige hechtingsstijl zijn simpel gezegd onder te verdelen in mensen met een angstige hechtingstijl of een vermijdende hechtingsstijl. De eerste groep, mensen met een angstige hechtingstijl (ook wel ambivalente/gepreoccupeerde hechtingsstijl genoemd), zijn vaak open over hun gevoelens en zoeken snel intimiteit. Zij ervaren al vroeg in een relatie een sterke behoefte aan een partner. Ze voelen zich alleen maar een half mens. Daarom zoeken ze veel bevestiging en kunnen ze snel argwanend of jaloers zijn of claimend gedrag vertonen. Verlatingsangst speelt een grote rol.
Saskia is onveilig angstig gehecht “We zijn nog maar twee jaar getrouwd en hebben veel ruzie. ar kort, maar ik ben behoorlijk verliefd. Ik ben constant met hem bezig. Gisteren hadden we een hele leuke avond samen. Maar nu heeft hij al de hele dag én avond niets laten horen. Ik kijk elk kwartier om mijn telefoon, maar steeds niets. Eerst probeerde ik allerlei redenen te verzinnen waarom hij geen contact opneemt, maar nu word ik steeds bozer. Wat denkt hij wel: eerst zegt hij allemaal leuke, lieve dingen en nu laat hij me gewoon stikken. Hij vindt me gewoon niet belangrijk. Misschien moet ik hem maar appen dat ik er gewoon mee kap!”

Onveilig vermijdende hechting

Hans Gierkink over vermijdende hechting (bindingsangst) in Boer zoekt vrouw Mensen met een onveilig vermijdende hechtingstijl vinden nauw contact met anderen niet erg prettig. Ze bewaren graag afstand in een relatie. Ook vinden ze het erg onprettig als ze het gevoel hebben dat de ander wat van ze verwacht. Mensen met deze hechtingsstijl worden vooral door ratio gestuurd en proberen vaak te bedenken in plaats van te voelen of de ander de moeite waard is. Ze trekken zich vaak terug als ze voelen dat ze onder druk komen te staan.  Bindingsangst speelt een grote rol.
Bart is onveilig vermijdend gehecht “Ik ken haar nog maar 3 maanden,  en ik vond haar erg leuk. Even vroeg ik me zelfs af of ik verliefd was. Maar gisteravond voelde ik me ineens benauwd. Ze had het erover dat ze wilde dat ik mee ging naar een feestje met al haar vrienden. En ze had het ook al over samen op vakantie. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Ze doet me denken aan mijn ex, die claimde me ook altijd zo. Ik wil me gewoon vrij kunnen voelen en dat doe ik nu niet meer. Dit is volgens mij een teken dat ik er beter mee kan stoppen, als ik nu al dit soort twijfels ervaar. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet of ik haar echt wel zou leuk vind, gisteren viel me eigenlijk ook ineens op dat ze soms heel raar kan praten…”

Onveilige hechting is een aandachtspunt bij de start van een relatie

Als je een onveilige hechtingsstijl hebt, ben je overbezorgd dat nabijheid en verbondenheid leidt tot afwijzing. Dit kan in alle fases in een relatie een rol spelen. Maar juist in een startende relatie, waar onzekerheid nog een grote rol speelt, kan de onveilige hechting je parten spelen. De angst kan er zelfs toe leiden dat je maar liever single blijft. Gelukkig is er wel wat aan te doen.

Oplossingen voor onveilige hechting

Uit onderzoek is gebleken dat je hechtingsstijl niet veranderbaar is. Door bijvoorbeeld langdurig in een relatie te zitten met iemand met een veilige hechtingsstijl, kan de invloed van je ervaringen in je jeugd afnemen. Daarnaast kun je ook zelf zorgen dat de onveilige hechting een minder negatieve invloed heeft op je relaties. Dit laatste kan al dan niet onder begeleiding. Wil je iets doen aan de invloed van onveilige hechting? Dan is het in de eerste plaats van belang bewust te zijn van wanneer deze onveilige hechtingsstijl een rol speelt: Is het met name als je net iemand ontmoet, of blijft het in je hele relatie parten spelen? En hoe uit het zich bij jou?

Herken je eigen signalen

Heb je een vermijdende stijl dan wijs je misschien al iedereen af voordat je echt in een relatie stapt. Het kan zich ook uiten doordat je steeds blijft twijfelen of je huidige partner wel de ware is. Heb je een angstige stijl, dan kan je onzekerheid vooral in het begin van de relatie tot claimend of onzeker en aangepast gedrag leiden. Maar het kan zich ook verder in de relatie uiten in overdreven jaloezie of verlatingsangst. Dit is bij iedereen anders en het is handig als je jouw patronen kent.

Zelfvertrouwen versterken

Heb je moeite om je veilig te hechten in je huidige relaties, dan speelt er ook vaak een gebrek aan (zelf)vertrouwen. Je vind jezelf niet de moeite waard en/of hebt het gevoel dat anderen niet te vertrouwen zijn. Door beperkende overtuigingen en negatieve gedachten over jezelf en anderen te verminderen en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen, kun je ook zekerder en met meer vertrouwen relaties aangaan. Ook hierbij kan singlecoaching je helpen.

Niet meteen handelen op je impulsen

Uit een onveilige hechtingsstijl komt in (beginnende) relaties niet effectief, en soms zelfs schadelijk gedrag voort. Zo zagen we in de eerdere voorbeelden dat Saskia met een onveilig angstige hechtingsstijl haar net nieuwe partner steeds wilde appen om bevestiging. En ze wilde plotseling stoppen met de relatie als ze die bevestiging niet kreeg. En dat Bart met een onveilig vermijdende hechting afstand wilde nemen of eveneens stoppen met de relatie. Als je eenmaal weet dat dit voortkomt uit onveilige hechting, dan kun je patronen doorbreken door er niet automatisch op te acteren. Doe in plaats daarvan iets anders, hoe veel moeite en angst dat soms met zich meebrengt. Op de lange termijn levert dit immers veel op!

Communiceer erover

Als je je bewust bent van je eigen patronen, communiceer er dan over met je partner. Spreek uit waar jij je prettig bij voelt en leg uit waarom je soms op een bepaalde wijze reageert. Als je je emoties deelt worden ze vaak vanzelf minder overheersend. Open communicatie en onderling begrip kunnen veel problemen oplossen én voorkomen!

Zoek hulp

Duidelijk is dat je onveilige hechtingsstijl  soms veel last kan veroorzaken en soms ben je gebaat bij verdere hulp of ondersteuning. Wil je samen therapie, ga dan naar een EFT-relatietherapeut.  Bij deze methode staat hechting centraal en dat jullie je in het hier en nu veilig met elkaar leren verbinden. Je krijgt zicht op de patronen waarin jullie verstrikt zijn geraakt, hoe jullie daaraan zelf bijdragen en hoe jullie op dieper niveau écht contact met elkaar kunnen maken. Wil jij een diepere en rijkere relatie? Neem contact met mij op en kom langs voor een intakegesprek. Verrijk je Relaties helpt je graag!
  Tekst grotendeels overgenomen van de site van Singlecoaching.nl   Boeken- en filmtips: Met jou en God verbonden  Fireproof
Onderwerpen boek De uitdaging van de liefde: Dag 1. De liefde is geduldig/Dag 2. De liefde is vriendelijk/Dag 3. De liefde is niet egoïstisch Dag 4. De liefde is attent/Dag 5. De liefde is niet grof/Dag 6. De liefde is niet prikkelbaar Dag 7. De liefde gelooft het beste/Dag 8. De liefde is niet afgunstig/Dag 9. De liefde maakt een goede eerste indruk/Dag 10. De liefde stelt geen voorwaarden/Dag 11. De liefde koestert/Dag 12. De liefde laat de ander winnen/Dag 13. De liefde strijdt eerlijk/Dag 14. De liefde vindt vreugde/Dag 15. De liefde geeft eer/Dag 16. De liefde doet voorbede/Dag 17. De liefde bevordert intimiteit/Dag 18. De liefde wil begrijpen/Dag 19. De liefde is onmogelijk/Dag 20. De liefde is Jezus Christus/Dag 21. De liefde vindt voldoening in God/Dag 22. De liefde is trouw/Dag 23. De liefde beschermt altijd/Dag 24. De liefde tegenover begeerte/Dag 25. De liefde vergeeft/Dag 26. De liefde voelt zich verantwoordelijk/ Dag 27. De liefde bemoedigt/Dag 28. De liefde brengt offers/Dag 29. De motivatie van de liefde/ Dag 30. De liefde brengt eenheid/Dag 31. De liefde en het huwelijk/Dag 32. De liefde vervult seksuele behoeften/Dag 33. De liefde vult de ander aan/Dag 34. De liefde prijst de godsvrucht/Dag 35. De liefde legt verantwoordelijkheid af/Dag 36. De liefde is Gods Woord/Dag 37. De liefde is eensgezind in gebed/Dag 38. De liefde vervult dromen/Dag 39. De liefde volhard/Dag 40. De liefde is een verbond
Read more...

Invloed van veilige en onveilige hechting op relaties

Hechting en onveilige hechting als oorzaak van moeite met relaties

De termen  “hechting”  en  “onveilige hechting”  worden vaak genoemd als oorzaak van de moeite die je kan hebben met relaties. En helaas is dat ook de realiteit. De wijze waarop je in je jonge jaren bent gehecht aan je ouders en andere belangrijke anderen, speelt een grote rol in je latere liefdesleven. Gelukkig is ook gebleken dat onveilige hechtingsstijlen veranderbaar zijn.

Wat is de invloed van hechting nu eigenlijk?

Onveilige hechting
De eerste, en ook bekendste onderzoeker die de invloed van hechting onderzocht, was de psychoanalyticus Bowlby. Bowlby ontdekte dat hoe we als kind een band krijgen met onze ouders, sterk overeenkomt met hoe we als volwassenen een band met onze partner opbouwen. Als mensen zich dus niet goed hebben kunnen hechten aan hun ouders zie je dat terug in latere relaties. Deze verlopen vaak stroef en met veel conflicten. Maar onveilige hechting zorgt niet alleen voor problemen in de relatie. Wij hebben gemerkt dat onveilige hechting ook het aangaan van een nieuwe relatie enorm kan hinderen.

De relatie met de ouders bepaalt je hechtingstijl

Problemen in de hechting kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat ouders ten tijde van de opvoeding zelf teveel problemen hadden. Denk aan een situatie waarin moeder depressief is, of vader aan de drank is. Misschien hebben ze een tijd lang geen aandacht voor hun huilende baby of peuter. Het kan ook zijn dat ouders het sowieso lastig vonden om met de emoties en behoeftes van hun kind om te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze dat zelf nooit geleerd hebben. Hun gedrag kan door een kind als afwijzend en onveilig worden ervaren. En dankzij onveilige ervaringen in de jeugd, kunnen we ons in het heden onveilig voelen in (het opbouwen van) relaties. Wat voor een “hechtingstijl” je vroeger hebt ontwikkeld, is dus heel belangrijk.

Veilige hechting

Mensen met een veilige hechtingsstijl zijn opgegroeid met ouders die voldoende liefde en aandacht gaven. Zij voelen zich later over het algemeen zelfverzekerd in de liefde. Zij zijn niet bang voor intimiteit of afhankelijkheid. Maar ook zijn ze niet snel bezorgd om verlaten te worden of alleen te zijn.
Marieke is veilig gehecht “Ik ben sinds kort een leuke man tegen gekomen. Ik wil hem graag vaker zien, want we hebben het ontzettend leuk samen. Wat ik graag wil is ontdekken of we nog meer met elkaar gemeen hebben, in ieder geval kan ik er nu erg van genieten. Ik heb wel ontdekt dat hij soms wat ongeduldig is en wel erg dominant kan zijn, maar ja, iedereen heeft mindere eigenschappen. Dit weekend ga ik een weekend weg met vriendinnen, maar daarna kunnen we vast snel weer afspreken.”

Onveilige, angstige hechting

Mensen met een onveilige hechtingsstijl zijn simpel gezegd onder te verdelen in mensen met een angstige hechtingstijl of een vermijdende hechtingsstijl. De eerste groep, mensen met een angstige hechtingstijl (ook wel ambivalente/gepreoccupeerde hechtingsstijl genoemd), zijn vaak open over hun gevoelens en zoeken snel intimiteit. Zij ervaren al vroeg in een relatie een sterke behoefte aan een partner. Ze voelen zich alleen maar een half mens. Daarom zoeken ze veel bevestiging en kunnen ze snel argwanend of jaloers zijn of claimend gedrag vertonen. Verlatingsangst speelt een grote rol.
Saskia is onveilig angstig gehecht “We zijn nog maar twee jaar getrouwd. In het begin was alles leuk. We deden heel veel leuke dingen samen. Ik hou nog wel van hem, maar we hebben vaak ruzie. Ik ben constant met hem bezig. Gisteren hadden we een hele leuke avond samen. Maar nu is hij al de hele zaterdag weg. Ik kijk elk kwartier op mijn telefoon, maar ik hoor maar niets. Eerst probeerde ik allerlei redenen te verzinnen waarom hij niets van zich laat horen, maar nu word ik steeds bozer. Ik vertrouw hem niet. Wat denkt hij wel: eerst zegt hij allemaal leuke, lieve dingen en nu laat hij me gewoon stikken. Hij vindt me gewoon niet belangrijk.

Onveilig vermijdende hechting

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=NeH6TC4sngM&feature=emb_logo Hans Gierkink over vermijdende hechting (bindingsangst) in Boer zoekt vrouw Mensen met een onveilig vermijdende hechtingstijl vinden nauw contact met anderen niet erg prettig. Ze bewaren graag afstand in een relatie. Ook vinden ze het erg onprettig als ze het gevoel hebben dat de ander wat van ze verwacht. Mensen met deze hechtingsstijl worden vooral door ratio gestuurd en proberen vaak te bedenken in plaats van te voelen of de ander de moeite waard is. Ze trekken zich vaak terug als ze voelen dat ze onder druk komen te staan.  Bindingsangst speelt een grote rol.
Bart is onveilig vermijdend gehecht “Ik ken haar nog maar 3 maanden,  en ik vond haar erg leuk. Even vroeg ik me zelfs af of ik verliefd was. Maar gisteravond voelde ik me ineens benauwd. Ze had het erover dat ze wilde dat ik mee ging naar een feestje met al haar vrienden. En ze had het ook al over samen op vakantie. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Ze doet me denken aan mijn ex, die claimde me ook altijd zo. Ik wil me gewoon vrij kunnen voelen en dat doe ik nu niet meer. Dit is volgens mij een teken dat ik er beter mee kan stoppen, als ik nu al dit soort twijfels ervaar. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet of ik haar echt wel zou leuk vind, gisteren viel me eigenlijk ook ineens op dat ze soms heel raar kan praten…”

Onveilige hechting is een aandachtspunt bij de start van een relatie

Als je een onveilige hechtingsstijl hebt, ben je overbezorgd dat nabijheid en verbondenheid leidt tot afwijzing. Dit kan in alle fases in een relatie een rol spelen. Maar juist in een startende relatie, waar onzekerheid nog een grote rol speelt, kan de onveilige hechting je parten spelen. De angst kan er zelfs toe leiden dat je maar liever single blijft. Gelukkig is er wel wat aan te doen.

Oplossingen voor onveilige hechting

Uit onderzoek is gebleken dat je hechtingsstijl veranderbaar is. Door bijvoorbeeld langdurig in een relatie te zitten met iemand met een veilige hechtingsstijl, kan de invloed van je ervaringen in je jeugd afnemen. Daarnaast kun je ook zelf zorgen dat de onveilige hechting een minder negatieve invloed heeft op je relaties. Dit laatste kan al dan niet onder begeleiding. Wil je iets doen aan de invloed van onveilige hechting? Dan is het in de eerste plaats van belang bewust te zijn van wanneer deze onveilige hechtingsstijl een rol speelt: Is het met name als je net iemand ontmoet, of blijft het in je hele relatie parten spelen? En hoe uit het zich bij jou?

Herken je eigen signalen

Heb je een vermijdende stijl dan wijs je misschien al iedereen af voordat je echt in een relatie stapt. Het kan zich ook uiten doordat je steeds blijft twijfelen of je huidige partner wel de ware is. Heb je een angstige stijl, dan kan je onzekerheid vooral in het begin van de relatie tot claimend of onzeker en aangepast gedrag leiden. Maar het kan zich ook verder in de relatie uiten in overdreven jaloezie of verlatingsangst. Dit is bij iedereen anders en het is handig als je jouw patronen kent.

Zelfvertrouwen versterken

Heb je moeite om je veilig te hechten in je huidige relaties, dan speelt er ook vaak een gebrek aan (zelf)vertrouwen. Je vind jezelf niet de moeite waard en/of hebt het gevoel dat anderen niet te vertrouwen zijn. Door beperkende overtuigingen en negatieve gedachten over jezelf en anderen te verminderen en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen, kun je ook zekerder en met meer vertrouwen relaties aangaan. Ook hierbij kan singlecoaching je helpen.

Niet meteen handelen op je impulsen

Uit een onveilige hechtingsstijl komt in (beginnende) relaties niet effectief, en soms zelfs schadelijk gedrag voort. Zo zagen we in de eerdere voorbeelden dat Saskia met een onveilig angstige hechtingsstijl haar net nieuwe partner steeds wilde appen om bevestiging. En ze wilde plotseling stoppen met de relatie als ze die bevestiging niet kreeg. En dat Bart met een onveilig vermijdende hechting afstand wilde nemen of eveneens stoppen met de relatie. Als je eenmaal weet dat dit voortkomt uit onveilige hechting, dan kun je patronen doorbreken door er niet automatisch op te acteren. Doe in plaats daarvan iets anders, hoe veel moeite en angst dat soms met zich meebrengt. Op de lange termijn levert dit immers veel op!

Communiceer erover

Als je je bewust bent van je eigen patronen, communiceer er dan over met je partner. Spreek uit waar jij je prettig bij voelt en leg uit waarom je soms op een bepaalde wijze reageert. Als je je emoties deelt worden ze vaak vanzelf minder overheersend. Open communicatie en onderling begrip kunnen veel problemen oplossen én voorkomen!

Zoek hulp

Duidelijk is dat je onveilige hechtingsstijl  soms veel last kan veroorzaken en soms ben je gebaat bij verdere hulp of ondersteuning. Wil je samen therapie, ga dan naar een EFT-relatietherapeut.  Bij deze methode staat hechting centraal en dat jullie je in het hier en nu veilig met elkaar leren verbinden. Je krijgt zicht op de patronen waarin jullie verstrikt zijn geraakt, hoe jullie daaraan zelf bijdragen en hoe jullie op dieper niveau écht contact met elkaar kunnen maken. Wil jij een diepere en rijkere relatie? Neem contact met mij op en kom langs voor een intakegesprek. Verrijk je Relaties helpt je graag!
Tekst grotendeels overgenomen van de site van Singlecoaching.nl   Boeken- en filmtips: Met jou en God verbonden  Fireproof
Onderwerpen boek De uitdaging van de liefde: Dag 1. De liefde is geduldig/Dag 2. De liefde is vriendelijk/Dag 3. De liefde is niet egoïstisch Dag 4. De liefde is attent/Dag 5. De liefde is niet grof/Dag 6. De liefde is niet prikkelbaar Dag 7. De liefde gelooft het beste/Dag 8. De liefde is niet afgunstig/Dag 9. De liefde maakt een goede eerste indruk/Dag 10. De liefde stelt geen voorwaarden/Dag 11. De liefde koestert/Dag 12. De liefde laat de ander winnen/Dag 13. De liefde strijdt eerlijk/Dag 14. De liefde vindt vreugde/Dag 15. De liefde geeft eer/Dag 16. De liefde doet voorbede/Dag 17. De liefde bevordert intimiteit/Dag 18. De liefde wil begrijpen/Dag 19. De liefde is onmogelijk/Dag 20. De liefde is Jezus Christus/Dag 21. De liefde vindt voldoening in God/Dag 22. De liefde is trouw/Dag 23. De liefde beschermt altijd/Dag 24. De liefde tegenover begeerte/Dag 25. De liefde vergeeft/Dag 26. De liefde voelt zich verantwoordelijk/ Dag 27. De liefde bemoedigt/Dag 28. De liefde brengt offers/Dag 29. De motivatie van de liefde/ Dag 30. De liefde brengt eenheid/Dag 31. De liefde en het huwelijk/Dag 32. De liefde vervult seksuele behoeften/Dag 33. De liefde vult de ander aan/Dag 34. De liefde prijst de godsvrucht/Dag 35. De liefde legt verantwoordelijkheid af/Dag 36. De liefde is Gods Woord/Dag 37. De liefde is eensgezind in gebed/Dag 38. De liefde vervult dromen/Dag 39. De liefde volhard/Dag 40. De liefde is een verbond
Read more...

Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

Leven met een AD(H)D partner in je relatie

Een relatie waarin een van de partners ADHD heeft, wordt meestal gekenmerkt door ontzettend veel spanningen.  Wanneer het aankomt op samenwerking en emotionele stabiliteit, zijn ADHD'ers zijn geen eenvoudige mensen om mee om te gaan. De uitwerking die zij hebben op hun partner leidt vaak tot onderlinge machtsstrijd en conflicten. Wanneer jij en je partner een zgn. ADHD relatie hebben, kunnen de volgende richtlijnen nuttig zijn. De aanwijzingen hieronder zijn een goed uitgangspunt voor gerichte communicatie. Lees ze samen hardop voor. Pauzeer na elke suggestie. Denk na, en bespreek hoe deze kan worden ingepast in jullie relatie. De sleutel tot succes is problemen eerlijk met elkaar bespreekbaar te maken en af te rekenen met de machtsstrijd. Haak niet af. Er is zo veel te winnen!

Wees zeker van een betrouwbare diagnose

Er zijn veel omstandigheden die symptomen van ADHD gedrag kunnen veroorzaken, van te veel koffie tot borderline persoonlijkheidsstoornis, angststoornis, schizofrenie, organische hersenbeschadiging, alcoholisme, chronische hypomanie, bipolaire stoornissen (manisch-depressiviteit) tot een slecht werkende schildklier.

Toevoeging Verrijk je Relaties: "Zelf had ik een echtpaar waarvan ik een vermoeden had van ADHD en of autisme omdat de man o.a. altijd maar een vol hoofd had en in de communicatie snel afgeleid was. Verder had hij een kort lontje en werd volgens zijn vrouw heel snel enorm boos. Uiteindelijk bleek (diagnostische test GGZ) dat er sprake was van verlaat verlies door een trauma in het verleden. Zie mijn blog kenmerken verlaat verlies. Er zijn altijd ook nog andere dingen die meespeelden in de partnerrelatie zoals hechting. Maar dat valt buiten het onderwerp waar dit artikel over gaat".

Voordat je begint met een ADHD behandeling, laat de psychiater dan vaststellen dat je werkelijk ADHD hebt en niet iets anders. Zodra je zeker bent van de diagnose, leer dan zo veel mogelijk over ADHD. Hoe meer jij en je partner erover weten, hoe eenvoudiger het wordt elkaar te helpen. De eerste stap in het omgaan met ADHD is educatie.

Doorbreek het ingeslepen patroon van rommelmaker en opruimer.

Het is namelijk niet de bedoeling dat de niet-ADHD'er hoofdverantwoordelijk is voor de orde in het huishouden. Maak een gedetailleerde takenlijst (wellicht van dag tot dag en van uur tot uur) en hou je allebei aan de afspraken.

Reken af met dader slachtoffer rollen      

ADHD'ers voelen zich snel een hulpeloos slachtoffer dat is overgeleverd aan de genadeloze handen van zijn/haar niet ADHD partner. Iemand met ADHD heeft veel aanmoediging en structuur nodig, en de partner kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. Maar zorg ervoor dat openlijk wordt besproken wat en waarom er iets gebeurt. Hiermee voorkom je dat aanmoediging en structuur wordt uitgelegd als bemoeizucht en gezeur.

Vermijd het meester slaafmodel

Dit lijkt op een andere punt van deze pagina, maar hier voelt de niet ADHD'er zich vaak de slaaf van zijn/haar partners ADHD. Hij/zij voelt zich absoluut niet goed bij het idee dat het slagen van de relatie op zijn/haar schouders rust. De niet-ADHD'er kan de ADHD-symptomen ervaren als een serieuze bedreiging voor de relatie, als een dagelijkse ontwrichting van wat had kunnen zijn en wat ooit was: een liefdevolle verbintenis.

Breek met de sado-masochistische routine waarin jullie je bevinden

Vanuit de tijd voor de diagnose werd gesteld, houden koppels met ADHD zich veel bezig met aanval en tegenaanval. Waar jullie rekening mee moeten houden is dat 'vechten' uiteindelijk 'goed' gaat aanvoelen, omdat het zo vertrouwd wordt. ADHD is prikkelend: er is voor beide partners altijd wel een reden geïrriteerd te raken en hierdoor ruzie te maken. Probeer echter je woede te verplaatsen van de persoon naar de ADHD. Zeg "Ik haat ADHD", in plaats van "Ik haat jou", of zeg "Ik word gek van die ADHD", in plaats van "Jij maakt me gek".

Laat de organisatie over aan degene die het best kan organiseren

Het heeft absoluut geen zin je tijd en humeur te verdoen met iets wat je niet (goed) kunt. Ben je bijvoorbeeld slecht in boekhouden, doe de boekhouding dan niet. Heb je absoluut geen kijk op wat voor cadeautje je voor je jarige nichtje moet kopen, laat dit dan aan je partner over. Zie het als het grote voordeel van een stel zijn. Je hebt een ander die je kan helpen met dingen waarin je zelf minder goed bent. Zorg er alleen voor dat hetgeen de ander doet in plaats van jou, voldoende wordt gewaardeerd, opgemerkt, en beantwoord met tegenprestaties.

Pas op voor de gevaren van leiderschap, dominantie en onderwerping

Deze liggen op de loer in veel relaties, en in het bijzonder in die met ADHD. Stop de concurrentiestrijd en probeer jullie rollen duidelijk te maken, zodat jullie kunnen gaan werken aan samenwerking.

Knip de rode draad van negativiteit door

Veel ADHD'ers berusten al heel lang in de houding "Er is voor mij toch geen hoop". Dit gevoel kan overslaan op de partner. Zwartkijken en doemdenken is een bijtende kracht die de ADHD-behandeling tegenwerkt. Het lijkt op een repeterend cassettebandje dat meedogenloos, onverzoenlijk en oneindig door het brein van de persoon met ADHD speelt, elke dag opnieuw. De volgende gedachten spelen steeds door het hoofd: "Je kunt het niet", "Je bent slecht", "Je bent dom", "Je bent gek", "Je bent a-sociaal", "Het lukt toch niet", "Kijk eens naar alle gemiste kansen", "Het is gedoemd te mislukken". Niet alleen wanneer iets echt fout gaat, spelen deze gedachten, maar ook tijdens een normale zakelijke bijeenkomst, tijdens een autorit naar huis of tijdens het vrijen. Het is heel moeilijk romantisch te zijn, wanneer het hoofd overloopt van negatieve gedachten. De gedachten verleiden de ADHD'er continu, zoals een satanische meesteres, en uiteindelijk gaat de ADHD'er er zelfs 'van houden'. Het is heel moeilijk deze stroom gedachten te stoppen, maar door bewustwording en aanhoudende inspanning kunnen ze verdwijnen. Hierbij is de hulp van een psychotherapeut absoluut geen overbodige luxe.

Wees royaal met complimenten en aanmoedigingen

Sla de positieve woorden op in je hoofd en speel dit 'bandje' vaak af. Zoek naar positieve dingen die je dagelijks tegen je partner en jezelf zegt. Bouw elkaars zelfvertrouwen bewust en weloverwogen op. Aanvankelijk zal het geforceerd en vreemd aanvoelen, maar na een tijd zal het beiden een goed gevoel geven. Een blijvend positief effect is het resultaat.

Leer beiden hoe je je humeur kunt beheren

Vooruitlopen op gebeurtenissen kan een ADHD'er helpen om te gaan met de hoogte- en dieptepunten in het leven. Wanneer je bij voorbaat weet dat wanneer je zegt "Goedemorgen, schat" het antwoord zal luiden "Laat me met rust!", is het eenvoudiger hiermee om te gaan. En wanneer de ADHD'er iets over zijn/haar humeur heeft geleerd, kan de reactie op "Goedemorgen, schat", "Ik zit in een van mijn ADHD-dips" zijn. Dit is beter dan de ander aan te vallen.

Maak kwaliteitsttijd voor elkaar

Wanneer je hier speciaal tijd voor moet vrijmaken, ruim dan tijd hiervoor in! Het is een vereiste. Veel mensen met ADHD gedragen zich als kwikzilver; zo heb je ze, zo zijn ze onbereikbaar. Goede gesprekken voeren, uitdrukken van genegenheid, gezamenlijk problemen aanpakken, samen spelen en plezier hebben, zijn dé ingrediënten van een goede relatie. Zorg ervoor dat jullie een aantal maal per week dus écht samen zijn.

Gebruik ADHD nooit als excuus!

Beide partners hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten. Maar, ook al is ADHD geen excuus, kennis over het syndroom kan ontzettend veel toevoegen aan het elkaar begrijpen.

Met dank aan Hersenstorm.

 

Meer over AD(H)D?

Zie ook: Gouden tips AD(H)D en partnerrelatie deel 2

ADHD heeft nadelen en vooral ook voordelen!

19 Waarheden die mensen met ADHD willen dat je begrijpt

Samen leven met AD(H)D – Boekentip voor partner

Voelt jouw hoofd vaak vol? Boekentip.

 

 

Read more...

Christelijke EFT Relatietherapeut Krimpen a/d IJssel

EFT Christelijke Relatietherapie Krimpen a/d IJsselEFT Christelijke Relatietherapeut nabij Krimpen a/d IJssel

Wil je christelijke relatietherapie nabij Krimpen a/d IJssel gebaseerd op EFT (Emotionally Focused Therapy) ? Verrijk je Relaties (nabij Krimpen a/d IJssel) wil je graag helpen.

Daar gaan we weer... alsmaar diezelfde ruzie

Een liefdevolle relatie is een wens die niet altijd vanzelf in vervulling gaat... Je begon zo verliefd, en nu sta je soms als kemphanen tegenover elkaar. Wat is er gebeurd? Hoe kom je steeds in diezelfde negatieve patronen terecht? Liefde is emotie: het geeft warmte als het goed gaat en ijzige kou als het niet goed gaat. Je bent emotioneel met elkaar verbonden en je reageert op elkaars signalen. Als de stress oploopt ben je minder goed in staat om elkaar te zien en te begrijpen. Dan reageer je kortaf en boos, terwijl onderliggende verlangens en behoeften niet worden geuit. Je raakt verstrikt in een patroon van aanklagen en terugtrekken. Je raakt de draad kwijt, weet niet meer wat er in de ander omgaat en waarop je moet reageren. Je raakt de veilige verbinding kwijt. Dan is het paniek, de relatie staat op het spel. En wat dan?

Verbetering van je relatie met EFT Relatietherapie

We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen: mensen leven langer, herstel van ziekte gaat sneller. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig. En we hebben ook een goed onderzochte methode (EFT) om je te helpen die verbinding weer te herstellen. Er is echt herstel mogelijk, wanhoop niet.

Je wilt jouw relatie verdiepen, vernieuwen of verrijken. Of je weet niet of je nog wel verder wilt? Je voelt je wanhopig? Samen komen jullie er niet uit? Misschien is EFT Relatietherapie in de buurt van Krimpen a/d IJssel wel de laatste strohalm voor jou. Het kan ook zijn dat je een aantal gesprekken wilt om meer inzicht te krijgen in je relatie.
Welke reden je ook hebt, je bent van harte welkom voor een vrijblijvende intake bij Verrijk je Relaties in Nieuwerkerk aan den IJssel dichtbij Krimpen a/d IJssel.

EFT Christelijke Relatietherapie

Uiteraard kom je voor een relatieprobleem en niet in eerste instantie om te praten over zingeving. We richten ons dan ook op datgene waar je voor komt. En als je wilt, dat aspecten van het (christelijk) geloof worden geïntegreerd, dan wil ik daar graag op aansluiten. Lees meer over mijn visie over christelijke relatietherapie.

Werkwijze EFT relatietherapie

Eerst maak je een afspraak voor een gezamenlijke intake. De intake is bedoeld om vast te stellen welke hulp het best past bij jullie. Hierin onderzoeken we waar jullie het meeste last van hebben in de relatie. Als dit helder is, volgt er een individueel gesprek met jullie beiden afzonderlijk. Eventueel verwijs ik door naar een andere hulpverleningsinstantie, als ik het idee heb zelf de goede hulp niet te kunnen bieden.

EFT Christelijke Relatietherapie Krimpen a/d IJssel

Verrijk je Relaties ligt dichtbij Krimpen a/d IJssel en is per trein goed bereikbaar (10 minuten lopen vanaf het station).
Wil je meer informatie over onze EFT christelijke relatietherapie dichtbij Krimpen a/d IJssel? Aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Read more...

Christelijke EFT Relatietherapeut Capelle a/d IJssel

EFT Christelijke Relatietherapie Capelle a/d IJsselEFT Christelijke Relatietherapeut nabij Capelle a/d IJssel

Wil je christelijke relatietherapie nabij Capelle a/d IJssel gebaseerd op EFT (Emotionally Focused Therapy) ? Verrijk je Relaties (nabij Capelle a/d IJssel) wil je graag helpen.

Daar gaan we weer... alsmaar diezelfde ruzie

Een liefdevolle relatie is een wens die niet altijd vanzelf in vervulling gaat... Je begon zo verliefd, en nu sta je soms als kemphanen tegenover elkaar. Wat is er gebeurd? Hoe kom je steeds in diezelfde negatieve patronen terecht? Liefde is emotie: het geeft warmte als het goed gaat en ijzige kou als het niet goed gaat. Je bent emotioneel met elkaar verbonden en je reageert op elkaars signalen. Als de stress oploopt ben je minder goed in staat om elkaar te zien en te begrijpen. Dan reageer je kortaf en boos, terwijl onderliggende verlangens en behoeften niet worden geuit. Je raakt verstrikt in een patroon van aanklagen en terugtrekken. Je raakt de draad kwijt, weet niet meer wat er in de ander omgaat en waarop je moet reageren. Je raakt de veilige verbinding kwijt. Dan is het paniek, de relatie staat op het spel. En wat dan?

Verbetering van je relatie met EFT Relatietherapie

We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen: mensen leven langer, herstel van ziekte gaat sneller. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig. En we hebben ook een goed onderzochte methode (EFT) om je te helpen die verbinding weer te herstellen. Er is echt herstel mogelijk, wanhoop niet.

Je wilt jouw relatie verdiepen, vernieuwen of verrijken. Of je weet niet of je nog wel verder wilt? Je voelt je wanhopig? Samen komen jullie er niet uit? Misschien is EFT Relatietherapie in de buurt van Capelle a/d IJssel wel de laatste strohalm voor jou. Het kan ook zijn dat je een aantal gesprekken wilt om meer inzicht te krijgen in je relatie.
Welke reden je ook hebt, je bent van harte welkom voor een vrijblijvende intake bij Verrijk je Relaties in Nieuwerkerk aan den IJssel dichtbij Capelle a/d IJssel.

EFT Christelijke Relatietherapie

Uiteraard kom je voor een relatieprobleem en niet in eerste instantie om te praten over zingeving. We richten ons dan ook op datgene waar je voor komt. En als je wilt, dat aspecten van het (christelijk) geloof worden geïntegreerd, dan wil ik daar graag op aansluiten. Lees meer over mijn visie over christelijke relatietherapie.

Werkwijze EFT relatietherapie

Eerst maak je een afspraak voor een gezamenlijke intake. De intake is bedoeld om vast te stellen welke hulp het best past bij jullie. Hierin onderzoeken we waar jullie het meeste last van hebben in de relatie. Als dit helder is, volgt er een individueel gesprek met jullie beiden afzonderlijk. Eventueel verwijs ik door naar een andere hulpverleningsinstantie, als ik het idee heb zelf de goede hulp niet te kunnen bieden.

EFT Christelijke Relatietherapie Capelle a/d IJssel

Verrijk je Relaties ligt dichtbij Capelle a/d IJssel en is per trein goed bereikbaar (10 minuten lopen vanaf het station).
Wil je meer informatie over onze EFT christelijke relatietherapie dichtbij Capelle a/d IJssel? Aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Read more...

Christelijke EFT Relatietherapeut Alphen aan den Rijn

EFT Christelijke Relatietherapie Alphen aan den RijnEFT Christelijke Relatietherapeut nabij Alphen aan den Rijn

Wil je christelijke relatietherapie nabij Alphen aan den Rijn gebaseerd op EFT (Emotionally Focused Therapy) ? Verrijk je Relaties (nabij Alphen aan den Rijn) wil je graag helpen.

Daar gaan we weer... alsmaar diezelfde ruzie

Een liefdevolle relatie is een wens die niet altijd vanzelf in vervulling gaat... Je begon zo verliefd, en nu sta je soms als kemphanen tegenover elkaar. Wat is er gebeurd? Hoe kom je steeds in diezelfde negatieve patronen terecht? Liefde is emotie: het geeft warmte als het goed gaat en ijzige kou als het niet goed gaat. Je bent emotioneel met elkaar verbonden en je reageert op elkaars signalen. Als de stress oploopt ben je minder goed in staat om elkaar te zien en te begrijpen. Dan reageer je kortaf en boos, terwijl onderliggende verlangens en behoeften niet worden geuit. Je raakt verstrikt in een patroon van aanklagen en terugtrekken. Je raakt de draad kwijt, weet niet meer wat er in de ander omgaat en waarop je moet reageren. Je raakt de veilige verbinding kwijt. Dan is het paniek, de relatie staat op het spel. En wat dan?

Verbetering van je relatie met EFT Relatietherapie

We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen: mensen leven langer, herstel van ziekte gaat sneller. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig. En we hebben ook een goed onderzochte methode (EFT) om je te helpen die verbinding weer te herstellen. Er is echt herstel mogelijk, wanhoop niet.

Je wilt jouw relatie verdiepen, vernieuwen of verrijken. Of je weet niet of je nog wel verder wilt? Je voelt je wanhopig? Samen komen jullie er niet uit? Misschien is EFT Relatietherapie in de buurt van Alphen aan den Rijn wel de laatste strohalm voor jou. Het kan ook zijn dat je een aantal gesprekken wilt om meer inzicht te krijgen in je relatie.
Welke reden je ook hebt, je bent van harte welkom voor een vrijblijvende intake bij Verrijk je Relaties in Nieuwerkerk aan den IJssel dichtbij Alphen aan den Rijn.

EFT Christelijke Relatietherapie

Uiteraard kom je voor een relatieprobleem en niet in eerste instantie om te praten over zingeving. We richten ons dan ook op datgene waar je voor komt. En als je wilt, dat aspecten van het (christelijk) geloof worden geïntegreerd, dan wil ik daar graag op aansluiten. Lees meer over mijn visie over christelijke relatietherapie.

Werkwijze EFT relatietherapie

Eerst maak je een afspraak voor een gezamenlijke intake. De intake is bedoeld om vast te stellen welke hulp het best past bij jullie. Hierin onderzoeken we waar jullie het meeste last van hebben in de relatie. Als dit helder is, volgt er een individueel gesprek met jullie beiden afzonderlijk. Eventueel verwijs ik door naar een andere hulpverleningsinstantie, als ik het idee heb zelf de goede hulp niet te kunnen bieden.

EFT Christelijke Relatietherapie Alphen aan den Rijn

Verrijk je Relaties ligt dichtbij Alphen aan den Rijn en is per trein goed bereikbaar (10 minuten lopen vanaf het station).
Wil je meer informatie over onze EFT christelijke relatietherapie dichtbij Alphen aan den Rijn? Aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Read more...

Christelijke EFT Relatietherapeut Gouda

EFT Christelijke Relatietherapie GoudaEFT Christelijke Relatietherapeut nabij Gouda

Wil je christelijke relatietherapie nabij Gouda gebaseerd op EFT (Emotionally Focused Therapy) ? Verrijk je Relaties (nabij Gouda) wil je graag helpen.

Daar gaan we weer... alsmaar diezelfde ruzie

Een liefdevolle relatie is een wens die niet altijd vanzelf in vervulling gaat... Je begon zo verliefd, en nu sta je soms als kemphanen tegenover elkaar. Wat is er gebeurd? Hoe kom je steeds in diezelfde negatieve patronen terecht? Liefde is emotie: het geeft warmte als het goed gaat en ijzige kou als het niet goed gaat. Je bent emotioneel met elkaar verbonden en je reageert op elkaars signalen. Als de stress oploopt ben je minder goed in staat om elkaar te zien en te begrijpen. Dan reageer je kortaf en boos, terwijl onderliggende verlangens en behoeften niet worden geuit. Je raakt verstrikt in een patroon van aanklagen en terugtrekken. Je raakt de draad kwijt, weet niet meer wat er in de ander omgaat en waarop je moet reageren. Je raakt de veilige verbinding kwijt. Dan is het paniek, de relatie staat op het spel. En wat dan?

Verbetering van je relatie met EFT Relatietherapie

We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen: mensen leven langer, herstel van ziekte gaat sneller. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig. En we hebben ook een goed onderzochte methode (EFT) om je te helpen die verbinding weer te herstellen. Er is echt herstel mogelijk, wanhoop niet.

Je wilt jouw relatie verdiepen, vernieuwen of verrijken. Of je weet niet of je nog wel verder wilt? Je voelt je wanhopig? Samen komen jullie er niet uit? Misschien is EFT Relatietherapie in de buurt van Gouda wel de laatste strohalm voor jou. Het kan ook zijn dat je een aantal gesprekken wilt om meer inzicht te krijgen in je relatie.
Welke reden je ook hebt, je bent van harte welkom voor een vrijblijvende intake bij Verrijk je Relaties in Nieuwerkerk aan den IJssel dichtbij Gouda.

EFT Christelijke Relatietherapie

Uiteraard kom je voor een relatieprobleem en niet in eerste instantie om te praten over zingeving. We richten ons dan ook op datgene waar je voor komt. En als je wilt, dat aspecten van het (christelijk) geloof worden geïntegreerd, dan wil ik daar graag op aansluiten. Lees meer over mijn visie over christelijke relatietherapie.

Werkwijze EFT relatietherapie

Eerst maak je een afspraak voor een gezamenlijke intake. De intake is bedoeld om vast te stellen welke hulp het best past bij jullie. Hierin onderzoeken we waar jullie het meeste last van hebben in de relatie. Als dit helder is, volgt er een individueel gesprek met jullie beiden afzonderlijk. Eventueel verwijs ik door naar een andere hulpverleningsinstantie, als ik het idee heb zelf de goede hulp niet te kunnen bieden.

EFT Christelijke Relatietherapie Gouda

Verrijk je Relaties ligt dichtbij Gouda en is per trein goed bereikbaar (10 minuten lopen vanaf het station).
Wil je meer informatie over onze EFT christelijke relatietherapie dichtbij Gouda? Aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Read more...

Christelijke EFT Relatietherapeut Rotterdam

EFT Christelijke Relatietherapie RotterdamEFT Christelijke Relatietherapeut nabij Rotterdam

Wil je christelijke relatietherapie nabij Rotterdam gebaseerd op EFT (Emotionally Focused Therapy) ? Verrijk je Relaties (nabij Rotterdam) wil je graag helpen.

Daar gaan we weer... alsmaar diezelfde ruzie

Een liefdevolle relatie is een wens die niet altijd vanzelf in vervulling gaat... Je begon zo verliefd, en nu sta je soms als kemphanen tegenover elkaar. Wat is er gebeurd? Hoe kom je steeds in diezelfde negatieve patronen terecht? Liefde is emotie: het geeft warmte als het goed gaat en ijzige kou als het niet goed gaat. Je bent emotioneel met elkaar verbonden en je reageert op elkaars signalen. Als de stress oploopt ben je minder goed in staat om elkaar te zien en te begrijpen. Dan reageer je kortaf en boos, terwijl onderliggende verlangens en behoeften niet worden geuit. Je raakt verstrikt in een patroon van aanklagen en terugtrekken. Je raakt de draad kwijt, weet niet meer wat er in de ander omgaat en waarop je moet reageren. Je raakt de veilige verbinding kwijt. Dan is het paniek, de relatie staat op het spel. En wat dan?

Verbetering van je relatie met EFT Relatietherapie

We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen: mensen leven langer, herstel van ziekte gaat sneller. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig. En we hebben ook een goed onderzochte methode (EFT) om  je te helpen die verbinding weer te herstellen. Er is echt herstel mogelijk, wanhoop niet.

Je wilt jouw relatie verdiepen, vernieuwen of verrijken. Of je weet niet of je nog wel verder wilt? Je voelt je wanhopig? Samen komen jullie er niet uit? Misschien is EFT Relatietherapie in de buurt van Rotterdam wel de laatste strohalm voor jou. Het kan ook zijn dat je een aantal gesprekken wilt om meer inzicht te krijgen in je relatie.
Welke reden je ook hebt, je bent van harte welkom voor een vrijblijvende intake bij Verrijk je Relaties in Nieuwerkerk aan den IJssel dichtbij Rotterdam.

EFT Christelijke Relatietherapie

Uiteraard kom je voor een relatieprobleem en niet in eerste instantie om te praten over zingeving. We richten ons dan ook op datgene waar je voor komt. En als je wilt, dat aspecten van het (christelijk) geloof worden geïntegreerd, dan wil ik daar graag op aansluiten. Lees meer over mijn visie over christelijke relatietherapie.

Werkwijze EFT relatietherapie

Eerst  maak je een afspraak voor een gezamenlijke intake. De intake is bedoeld om vast te stellen welke hulp het best past bij jullie. Hierin onderzoeken we waar jullie het meeste last van hebben in de relatie. Als dit helder is, volgt er een individueel gesprek met jullie beiden afzonderlijk. Eventueel verwijs ik door naar een andere hulpverleningsinstantie, als ik het idee heb zelf de goede hulp niet te kunnen bieden.

EFT Christelijke Relatietherapie Rotterdam

Verrijk je Relaties ligt dichtbij Rotterdam en is per trein goed bereikbaar (10 minuten lopen vanaf het station).
Wil je meer informatie over onze EFT christelijke relatietherapie dichtbij Rotterdam? Aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Read more...

Wat is een pijnplek?

Uit: Houd me Vast – Sue Johnson Wat is een pijnplek? Wat is een pijnplek precies? Ik definieer het als een overgevoeligheid die is ontstaan door momenten in iemands vroegere of huidige relaties waarop een hechtingsbehoefte herhaaldelijk verwaarloosd, genegeerd of weggewimpeld is, zo’n plotselinge slaapaanval betekent voor mij dat ik me emotioneel in de steek gelaten voel. François, een van mijn cliënten, is overgevoelig voor elke suggestie dat zijn vrouw Nicole hem misschien niet meer aantrekkelijk vindt, of dat ze interesse krijgt in een andere man. In zijn slechte eerste huwelijk was zijn vrouw hem talloze malen openlijk ontrouw geweest. Nu raakt hij in een blinde paniek als Nicole op een feestje vriendelijk lacht tegen zijn beste vriend, of als ze niet thuis is wanneer hij veronderstelt dat ze er wel is. Linda beklaagt zich dat ze zich echt gekwetst voelt als haar man Jonathan ‘me niet regelmatig vertelt dat ik er leuk uitzie of dat ik iets goed gedaan heb. Ik voel me ineens overspoeld door pijn en dan word ik rancuneus en ga op je vitten,’ zegt ze tegen hem. Linda herleidt die overgevoeligheid tot haar moeder. ‘Die heeft me nooit een complimentje gegeven of me voor wat dan ook geprezen en ze zei altijd dat ik lelijk was. Ze vond dat je iemand nooit moet prijzen, want dan doet hij zijn best niet meer. Ik snakte naar erkenning door haar en nam het haar kwalijk dat ze me die onthield. En ik denk dat ik dat nu van jou verlang. Dus als ik me helemaal heb opgedoft en je vraag hoe ik eruitzie en jij me dan afwimpelt, dan doet dat pijn. Je weet dat ik behoefte heb aan een pluimpje, maar dat wil je me niet geven. Zo voelt het tenminste. Ik kan die dingen niet in perspectief zien, daarvoor steekt het te veel.’ Mensen kunnen diverse pijnplekken hebben, al is gewoonlijk één de belangrijkste als aanjager van de vicieuze cirkel waarin een stel verzeild kan raken. Voor Steve is het een dubbele slag als zijn vrouw, Mary, zegt dat ze wel wat vaker seks zou willen hebben. Je zou dat een heel positief verlangen kunnen noemen. Maar voor Steve is zo’n uiting van haar een geleid projectiel dat zijn seksuele zelfvertrouwen aan flarden schiet; zijn amygdala schreeuwt uit: ‘Dekking zoeken!’ en hij duikt weg. Steve reageert op Mary door zich af te sluiten en haar buiten te sluiten. ‘Ik voel me ineens weer terug in mijn eerste huwelijk, toen ik te horen kreeg dat ik een enorme teleurstelling was en twijfels kreeg over alles wat ik deed in het algemeen, maar vooral in bed.’ Een herinnering uit zijn jeugd maakt die pijnplek nog gevoeliger: Steve was de kleinste in de klas en zijn vader vroeg hem steeds, in het bijzijn van zijn broers: ‘Heb ik het nu tegen Steve of tegen Stefanie?’ Die ervaring bracht hem het gevoel bij dat hij ‘niet mannelijk genoeg was voor een vrouw’. Maar pijnplekken herinneren niet altijd aan wonden uit het verleden; ze kunnen ook ontstaan in je huidige relatie, zelfs wanneer die in het algemeen gelukkig is, als we ons bijzonder emotioneel verwaarloosd of verlaten voelen. Pijnplekken kunnen ontstaan bij grote veranderingen of crises, zoals het krijgen van een kind, ziekte of het verlies van een baan, wanneer we bijzonder sterk behoefte hebben aan de steun van onze partner en die uitblijft. Ze kunnen zich ook ontwikkelen als een partner voortdurend onverschillig lijkt, wat een allesoverheersend gevoel van pijn veroorzaakt, die zelfs bij kleinigheden kan opspelen. Als onze geliefde niet reageert op onze signalen kan onze emotionele huid opengekrabd worden.

Hoe je kunt weten dat een pijnplek wordt geraakt

Er zijn twee tekenen die erop duiden dat je pijnplek geraakt is, of die van je partner. In de eerste plaats treedt er plotseling een radicale verandering op in de emotionele toon van het gesprek. Jij en je geliefde zaten net nog grappen te maken en nu is een van jullie van streek of woedend, of juist afstandelijk en koel. Je bent uit je evenwicht geslagen. Het is alsof de spelregels zijn veranderd zonder dat je het wist. De gekwetste partner geeft nieuwe signalen af en de ander probeert te begrijpen wat er aan de hand is. Zoals Ted me vertelt: ‘We zitten in de auto gewoon wat te praten en ineens zakt de temperatuur in de auto naar ver onder nul. Dan kijkt ze bijvoorbeeld weg van me, naar buiten, haar mond in een strakke lijn, nors, alsof ze wou dat ik niet bestond. Hoe komt zoiets nou toch?’ In de tweede plaats lijkt de reactie op een vermeend vergrijp buiten alle proporties. Marla vertelt: ‘Meestal vrijen we op vrijdagavond. Dus ik wachtte op Pierre, maar toen raakte ik verwikkeld in een telefoontje met mijn zuster, die erg van streek was. Het duurde ongeveer een kwartier. Pierre kwam naar beneden en ontplofte zowat. We kregen weer ruzie, zoals gewoonlijk. Hij is gewoon onredelijk als hij zo doet.’ Nee, dat is hij niet, maar Marla begrijpt de logica van de liefde nog niet en Pierre kan zijn pijn niet verklaren, niet aan zichzelf en niet aan zijn vrouw. Hij zegt: ‘Mijn verstand zegt: “Waar maak je je eigenlijk druk om? Kalm aan!” Maar ik ben dan al tegen het plafond gevlogen.’ Het zijn allemaal tekens dat er plotseling basale hechtingsbehoeften en -angsten worden geactiveerd. Onze diepste en sterkste emoties krijgen ons plotseling in hun macht. Om onze pijnplekken echt te begrijpen, moeten we de diepere emoties achter die gevoeligheid nader bekijken en ze met zachte hand uitpakken en stap voor stap verkennen, zodat we ermee kunnen leren omgaan. Als we dat niet doen, brengen die emoties ons in sneltreinvaart tot een defensieve reactie, meestal woede of verlamming, die onze partner een volkomen verkeerd signaal geeft. In een onveilige relatie verbergen we onze kwetsbaarheid, zodat onze partner ons nooit echt ziet. Laten we eens stap voor stap nagaan wat er gebeurt als er iets schuurt tegen een pijnplek.
  1. Een hechtingssignaal eist onze aandacht op en stelt ons hechtingssysteem in werking, onze verlangens en onze angsten. Een hechtingssignaal kan van alles zijn dat je emoties losmaakt: een blik, een zinnetje, een verandering in de emotionele toon van een interactie met je partner. Hechtingssignalen kunnen positief of negatief zijn en goede of slechte gevoelens opwekken. Een hechtingssignaal dat tegen een pijnplek schuurt stelt een ‘o jee’-alarm in werking. ‘Er gebeurt iets vreemds, iets slechts, iets pijnlijks,’ zegt je brein. Het alarm kan gaan rinkelen als je een ‘kritische’ toon hoort in de stem van je geliefde of wanneer je partner zich afwendt net als jij om een knuffel vraagt. Marie zegt tegen haar man Eric: ‘Ik weet dat je zorgzaam voor me wilt zijn en dat ben je ook. Je praat met me over mijn problemen. En alles is goed en wel, totdat je zegt: “Kijk eens,” op dat toontje, alsof ik een dom kind ben dat niets weet. Alsof ik door een speld gestoken word. Het komt op me over dat je geen geduld met me hebt, dat je denkt dat ik dom ben. En dat doet pijn.’ Dat is nieuw voor Eric: hij dacht dat ze ruzie hadden omdat ze het niet eens was met zijn opvattingen.
  2. Ons lichaam reageert. Mensen zeggen dan: ‘Mijn maag draait om en ik hoor dat mijn stem schril wordt,’ of: ‘Ik word koud en stil.’ Soms kunnen we alleen door naar ons lichaam te luisteren erachter komen hoe we ons voelen. Een heftige emotie mobiliseert het lichaam. Het wordt bliksemsnel in zijn overlevingsmodus gebracht. Elke emotie heeft haar eigen fysiologische kenmerken. Als we bang zijn, stroomt het bloed naar de benen; als we boos worden, stroomt het naar de handen.
  3. Ons verstand, voorin ons brein in de prefrontale cortex, reageert wat traag. Maar het haalt ons emotionele brein, de amygdala, wel in en gaat kijken wat er precies aan de hand is. Dan beoordelen we onze eerste indruk nog eens en bekijken wat het hechtingssignaal ons te zeggen heeft over de veiligheid van onze band. Carrie komt langs die weg tot catastrofale conclusies. Ze zegt: ‘Net als het lijkt dat we zover zijn dat we gaan vrijen, zeg je dat je te moe bent. Dan raak ik helemaal van streek. Alsof je me niet meer wilt. Alsof ik gewoon een van je kameraadjes ben. Ik ben niet bijzonder voor je.’ Haar man Derek zegt: ‘Mag ik niet gewoon moe zijn?’ En Carrie antwoordt: ‘Niet als je de hele avond met me hebt zitten flirten en bepaalde verwachtingen gewekt hebt. Als het er dan toch niet van komt, dan heb ik wat hulp nodig om daarmee om te gaan. Ik wil niet blijven steken in mijn woede.’
  4. We komen op een bepaalde manier in beweging, naar onze geliefde, of juist weg van haar of hem, of tegen hem of haar in. Die actiebereidheid zit ingebakken in elke emotie. Woede gebiedt ons dichterbij te komen en te gaan vechten. Schaamte maakt dat we ons terugtrekken en ons verstoppen. Angst doet ons vluchten of verstijven, of in extreme omstandigheden ons omdraaien en de tegenaanval inzetten. Verdriet zet ons aan tot rouw en loslaten. Hannah zegt over de ruzies met haar man: ‘Ik wil alleen maar wegrennen. Ik moet wegwezen. Als ik zijn boze gezicht zie ben ik al weg. Hij zegt dat ik me van hem afmaak, maar ik hoef de woede in zijn stem maar te horen of mijn voeten gaan al. Ik kan gewoon niet blijven staan luisteren.’
En dat gebeurt allemaal in minder dan een oogwenk. Charles Darwin, die gefascineerd was door de heftigheid van emoties en hun rol in de strijd om te overleven, wilde wel eens weten hoeveel controle hij had over zijn emoties. Dan ging hij staan bij de glazen wand van het terrarium in de Londense dierentuin waarin een reuzenadder was ondergebracht en probeerde keer op keer om niet terug te deinzen als de adder hem aanviel. Het lukte hem nooit. Zijn lichaam reageerde altijd met die angstreflex ook al vertelde zijn gezonde verstand hem dat hij volkomen veilig was. Hoe werkt dat in een relatie? Op een open en teder moment hoor ik mijn partner ineens een kritische opmerking maken. Ik voel hoe mijn lichaam verstijft. Het voelen van de pijn en mijn terugtrekkende beweging hebben minder dan tweehonderdste van een seconde gekost (dat is ongeveer de tijd die volgens wetenschappers nodig is om iemands emotie van zijn gezicht af te lezen). Het moment van tederheid is weg. Emoties vertellen ons wat belangrijk is. Zij geven richting aan ons handelen, als een intern kompas.
  Verrijk je Relaties werkt met de EFT-methode van Sue Johnson. Dit is een beproefde methode. Wil je meer weten of wil je een vrijblijvende intake? Neem contact met mij op. Verrijk je Relaties helpt je graag.  
Read more...

Gouden tips om je relatie/huwelijk te redden

Gouden Tips om je Relatie/Huwelijk te Redden

Als je dit artikel leest zit je hoogstwaarschijnlijk in een relatie of huwelijk dat momenteel niet optimaal verloopt. Dat het stroef loopt kan een enorme wissel trekken op je gemoedstoestand. Als je het gevoel hebt dat er op (korte) termijn wel eens een scheiding of relatiebreuk zou kunnen plaatsvinden, dan ben je hier aan het goede adres. Geef niet op als je niets meer voelt voor je partner. Mijn ervaring is dat deze gevoelens vaak begraven liggen. Wil jij je relatie/huwelijk redden en weer gelukkig zijn met je partner? Lees dan snel mijn 11 gouden tips hieronder. Na de opsomming van de tips, vind je per tip de uitleg. 1.    Verbind je bewust aan de ander 2.    Luister meer dan je spreekt en wees stil voor het aangezicht van God 3.    Begrijp de ander eerst voordat je zelf begrepen wilt worden 4.    Neem verantwoordelijkheid voor jouw eigen gevoel 5.    Scheid acties van emoties 6.    Stel je vergevingsgezind op 7.    Stel jezelf kwetsbaar op 8.    Laat je eigen trots geen obstakel zijn voor een oplossing van jullie problemen 9.    Maak van de missie je relatie te redden echt je topprioriteit 10.  Leer van jezelf te houden 11.   Ga samen met je partner in relatietherapie

1. Verbind je bewust aan de ander

Jezelf verbinden aan de ander is belangrijker en effectiever dan gelijk hebben of gelijk krijgen in een gesprek. Als je bereid bent om je aan de ander te verbinden, betekent dit dat je openstaat voor de ander en dat je in het oog houdt wat voor de ander belangrijk is. Omdat de ander zich door die verbinding door jou gezien voelt, zorgt dat ervoor  dat het gesprek op alle fronten op een meer vruchtbare wijze zal verlopen. Vind je dit moeilijk omdat je misschien onveilig gehecht bent, lees dan dit artikel.

2. Luister meer dan je spreekt

We luisteren vaak maar met een half oor naar wat de ander te vertellen heeft. In een gesprek zijn we veel meer gericht op het geven van een reactie, op het maken van ons punt, dan dat we echt horen wat de ander heeft te zeggen. Luisteren betekent dat je bereid bent de leefwereld van de ander binnen te treden, dat je daar de moed voor hebt en neemt. Je wil de ander echt begrijpen, ook al verschil je met hem of haar van mening. Dit vraagt soms veel zelfbeheersing en het is een kunst om je eigen mening even te parkeren en écht te luisteren. Wees ook stil voor het aangezicht van God. Vraag hem om wijsheid en geduld en Hij zal dat geven.

3. Begrijp de ander eerst

De bereidheid om de ander te begrijpen, houdt in dat je genereus bent naar de ander en dat je jezelf onder controle houdt ten opzichte van de ander. Wees dus respectvol, geduldig, empathisch en nieuwsgierig naar hoe verschillend jullie zijn in plaats van daarover boos te worden. Lees in verband met boos reageren eens in het bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 15 het eerste vers. Probeer te achterhalen wat de ander eigenlijk nodig heeft, ook al komt hetgeen de ander zegt over als een verwijt of als een oordeel. Wat zit daar achter? Als je je daaraan kunt verbinden, zal de ander zich begrepen en gehoord voelen en dat werkt wederkerig. De ander zal zich dan ook openstellen voor jou en jou willen begrijpen.

4. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel

We zijn veelal geneigd om de ander verantwoordelijk te houden voor hoe we ons voelen. Dat het door de ander komt dat we boos zijn of verdrietig en dat de schuld voor hoe we ons voelen dus bij die ander ligt. Het is een van de grootste en ontwrichtende verwijten die we in een relatie naar elkaar maken. Hoe je je voelt, is echter niet iets waar de ander verantwoordelijk voor is. De ander maakt je niet boos, gefrustreerd of verdrietig. Zijn of haar gedrag of opmerkingen kunnen je echter wel ‘triggeren’ in die zin dat het iets oproept dat voor jou belangrijk is of dat het je raakt. In plaats van te zeggen ‘Je maakt me boos,’ (een verwijt) is het effectiever om het bijvoorbeeld te verwoorden in ‘Ik voel mij zo gefrustreerd, omdat het voor mij belangrijk is dat we ons aan de gemaakte afspraken houden.’ (uitleg voor je emotie) En vraag je zelf af: “Hoe trigger ik de ander? Hoe gooi jij olie op het vuur? Is dat een boze blik, een harde stem, een bepaalde uitspraak? En heb jij ook in de gaten waar jij zelf allergisch op reageert? Wat ligt voor jou gevoelig? Wat triggert jou? En hoe weet je dat een pijnplek is geraakt? Klik hier.

5. Probeer acties van emoties te scheiden

In een emotionele bui zeggen mensen vaak dingen die ze helemaal niet menen. Als het niet goed gaat binnen jullie relatie, lopen de emoties waarschijnlijk ook vaker hoog op. Om daadkrachtig je relatie te kunnen redden, is het daarom belangrijk om acties en emoties van elkaar te scheiden. Dé manier om dit te doen is om geen beslissingen meer te nemen als je emotioneel bent. Als je merkt dat je emotioneel bent, kun je duidelijk aangeven dat je momenteel te emotioneel bent om verstandige beslissingen te nemen. Op een dergelijk moment adviseer ik je om je even terug te trekken. Wanneer je hevige emoties weer wat weggezakt zijn, kun je de draad weer oppakken. Hoewel dit erg vervelend is, is het een probleem wat zeker op te lossen is. Als jij (of je partner) tegen dit probleem aanloopt, dan is het zaak om elkaar wat ruimte te gunnen. Door af en toe ook wat ‘me-time’ te pakken zit je lekkerder in je vel, waardoor je je relatie of huwelijk kan redden.

6. Stel je vergevingsgezind op

Het maakt niet uit wat er gebeurd is tussen jullie. Als jij hebt besloten dat je verder wilt met je partner, dan zul je hem of haar moeten vergeven voor wat er voorgevallen is. Het maakt niet uit of het nu een hevige ruzie was of dat er daadwerkelijk overspel gepleegd is. Alleen als jij je vergevingsgezind opstelt geef je de relatie met je partner nog een eerlijke kans. Hoewel het soms best moeilijk kan zijn om iemand te vergeven, is het wel dé beste manier om een stap richting je partner te zetten. Zo laat je zien dat jij er in ieder geval alles aan wilt doen om van jullie relatie echt een succes te maken. Belangrijk is te bedenken, dat vergeven niet betekent dat er niet meer gesproken wordt over de pijn. Jullie zullen er samen aan moeten werken om het een plek te geven.

7. Stel jezelf kwetsbaar op

Alleen als je je kwetsbaar opstelt kun je goed over je gevoelens praten. Als je met je partner in gesprek gaat, gaat het namelijk niet alleen over jouw kant van het verhaal, maar ook over de kant van je partner. Wanneer je je kwetsbaar opstelt, is het voor je partner ook een teken dat jij bereid bent om samen aan een oplossing te werken. Vind je het moeilijk je kwetsbaar op te stellen? Zeg dan tegen je partner dat je iets wilt zeggen dat je moeilijk vindt te vertellen. Kijk of je partner er open voor staat en vertel datgene wat je moeilijk vindt.

8. Laat je eigen trots geen obstakel zijn voor een oplossing van jullie problemen

Zoals ik hierboven al eerder heb aangegeven is het belangrijk dat je je kwetsbaar opstelt. Dat betekent niet dat je je als een softie moet gedragen. Maar het is wel van belang dat je je eigen trots opzij weet te zetten om de relatie of het huwelijk te redden. Veel mensen vinden het lastig om hun trots opzij te zetten, maar dat is juist een teken van enorme sterkte, niet van zwakte.

9. Maak van de missie je relatie te redden echt je topprioriteit

Als je iets echt belangrijk vindt, zul je er prioriteit aan moeten geven. Tegenwoordig heeft iedereen een bomvolle agenda. Daardoor is het verleidelijk om zaken die geen exacte deadline hebben maar op de lange baan te schuiven. De problemen tussen jou en je partner spelen echter nu. Daarom moet je ruimte en tijd maken om dit zo snel mogelijk op te pakken en te werken aan je relatie.

10. Leer van jezelf te houden

Tot slot wil ik je nog op het hart drukken dat iedere poging om je relatie of huwelijk te redden tevergeefs zal zijn als je niet eerst leert om van jezelf te houden. Knoop het goed in je oren: je mag er zijn, je hebt niet voor niets een partner die je leuk vindt. In de praktijk zie ik vaak dat stellen getrouwd zijn vanuit een tekort uit hun opvoeding. Of vanuit een tekort in zichzelf. Als het zo is, dat de identiteit grotendeels in de ander zit, dan is de ander een verlengstuk. Psalm 8 zegt dat God ons bijna goddelijk heeft gemaakt en boven de engelen heeft gesteld. Zo waardevol zijn wij. Maar meer nog kunnen we dat weten als we geloven dat Jezus Christus voor ons aan het kruis heeft gehangen. Onze identiteit ligt in Hem alleen.

11. Zoek samen met je partner een EFT-relatietherapeut

Zowel het benoemen van het probleem als het jezelf helemaal openstellen voor de ander is moeilijk. Het is daarom van harte aan te raden om waar nodig ondersteuning te zoeken om je relatie of huwelijk te redden. Voor veel stellen is het dan ook een goede optie om samen met de partner in relatietherapie te gaan. De Emotionally Focused Therapy van Sue Johnson is een beproefde methode. Wil je meer weten? Aarzel niet contact met mij op te nemen. Verrijk je Relaties helpt je graag!  
Read more...