Werkwijze

Werkwijze

Verrijk je Relaties zoekt steeds naar de werkwijze die het beste aansluit bij jouw specifieke situatie c.q. probleem. De werkvormen kunnen gevarieerd zijn en er wordt gebruik gemaakt van inzichten en technieken uit diverse theorieën en methodes. Samen met *jou maken we de problematiek inzichtelijk. Indien gewenst wordt er een stappenplan gemaakt, passend bij jouw situatie. Naast de gesprekken gebruik ik verschillende andere, aanvullende hulpmiddelen zoals:

a. Oefeningen en/of huiswerkopdrachten;
b. Gespreksgroepen met lotgenoten: praten over een ingrijpende gebeurtenis in jouw leven;
c. Cursussen, workshops.

Ten aanzien van punt b en c verwijs ik regelmatig naar collega’s. 

In overleg vinden er tussentijds evaluatiegesprekken plaats. Dit is om te evalueren wat tot dan toe bereikt is en ook om vooruit te kijken: zitten we nog steeds op het juiste spoor en wat is nodig om verder te gaan. Het aantal gesprekken dat jij nodig hebt, is uiteraard gebonden aan de soort begeleidings/-hulpvraag en de tijd die we nodig hebben om jouw doelen te verwezenlijken. Het begeleidings-/hulpverleningsproces wordt afgesloten met een eindevaluatie. Deze kan in overleg worden gevolgd door een follow-up gesprek na een periode van bijvoorbeeld drie maanden of een half jaar.

INTAKE EN  VOORTGANGSRAPPORTAGE

Het belangrijkste leg ik vast in aantekeningen.  Meestal gebruik ik het whiteboard en na afloop kun je een foto hiervan maken.

Ik heb geheimhouding als het gaat om alles wat er besproken wordt en wat in het dossier komt. Tijdens de intake geeft ik jou algemene informatie en informeer ik je over de wet op de privacy en de AVG code. In het digitale dossier worden de volgende onderwerpen vastgelegd:

  • Een eventuele verwijsbrief van de arts/instelling;
  • Begeleidings-/hulpverlenersovereenkomst (indien gewenst).
  • Aantekeningen van de begeleidings-/hulpverleningssessies.

VERWIJZING
Iedereen kan bij Verrijk je Relaties terecht. Dus ook zonder verwijzing van een arts of instelling. Wil je meer weten over tarieven en vergoedingen, klik dan hier.

*Daar waar “jou” staat, kan ook “jullie” staan