Werkwijze

Werkwijze

Verrijk je Relaties zoekt steeds naar de werkwijze die het beste aansluit bij jouw specifieke situatie c.q. probleem. De werkvormen zijn gevarieerd en er wordt gebruik gemaakt van inzichten en technieken uit diverse theorieën en methodes. Samen met *jou maken we de problematiek inzichtelijk. Er wordt een stappenplan gemaakt, passend bij jouw situatie. Naast de gesprekken gebruik ik verschillende andere, aanvullende hulpmiddelen zoals:

a. Oefeningen en/of huiswerkopdrachten;
b. Gespreksgroepen met lotgenoten: praten over een ingrijpende gebeurtenis in jouw leven;
c. Cursussen, workshops.

Ten aanzien van punt b en c verwijs ik regelmatig naar collega’s. 

In overleg vinden er tussentijds evaluatiegesprekken plaats. Dit is om te evalueren wat tot dan toe bereikt is en ook om vooruit te kijken: zitten we nog steeds op het juiste spoor en wat is nodig om verder te gaan. Het aantal gesprekken dat jij nodig hebt, is uiteraard gebonden aan de soort begeleidings/-hulpvraag en de tijd die we nodig hebben om jouw doelen te verwezenlijken. Het begeleidings-/hulpverleningsproces wordt afgesloten met een eindevaluatie. Deze kan in overleg worden gevolgd door een follow-up gesprek na een periode van bijvoorbeeld drie maanden of een half jaar.

INTAKE EN  VOORTGANGSRAPPORTAGE

Na de eerste intake onderteken je een behandel-/begeleidingsovereenkomst. Deze gaat in jouw digitale dossier. Je krijgt zelf de papieren overeenkomst mee.
Alles wat rondom het begeleiding-/hulpverlenersproces besproken wordt, leg ik vast. Hierover heb ik uiteraard geheimhouding. Tijdens de intake geeft ik jou algemene informatie en informeer ik je over de wet op de privacy en de AVG code. In het digitale dossier worden de volgende onderwerpen vastgelegd:

  • Een eventuele verwijsbrief van de arts/instelling;
  • Begeleidings-/hulpverlenersovereenkomst
  • Toestemmingsformulier voor o.a. het verstrekken en/of opvragen van informatie aan derden tussen de klant en hulpverlener;
  • Aantekeningen van de begeleidings-/hulpverleningssessies.

VERWIJZING
Iedereen kan bij Verrijk je Relaties terecht. Dus ook zonder verwijzing van een arts of instelling. Wil je meer weten over tarieven en vergoedingen, klik dan hier.

*Daar waar “jou” staat, kan ook “jullie” staan