Tarieven

Tarieven, Vergoedingen, Samenwerking

Verrijk je RelatiesVoor een kennismakingsgesprek kun je via het contactformulier of telefonisch contact met mij opnemen. Als je het contactformulier gebruikt, neem ik daarna telefonisch contact met je op. In het kort hoor ik dan waarvoor je graag hulp wilt. Vervolgens maken we een afspraak voor  kennismaking/intake. In dat gesprek maken we nader kennis en ga ik verder in op datgene waar je graag in wilt groeien. Aan het eind nemen we nog wat zakelijke dingen door. Ook kijken we of ik jou/jullie de juiste hulp kan bieden en of er voldoende klik is voor een vervolgafspraak. Uiteraard kan het zijn dat je daar nog eerst even over na wilt denken.  Meer gedetailleerde informatie over de werkwijze vind je hier.

Tarieven

Eerste individuele intake: 60 tot 80 min. € 65,-
Vervolggesprekken individueel:  60 min. € 68,25
EFT Relatiegesprekken eerste gezamenlijke intake: 60 – 90 minuten € 90,-
EFT Intake individueel met ieder partner afzonderlijk: € 65,- (per persoon)
EFT Relatiegesprekken: 90 minuten € 102,38
E-mail of telefonisch contact: vanaf 10 minuten naar rato.
Afspraken in de avonduren: € 5,- extra

Duren gesprekken langer dan ingepland, dan maken we in overleg óf een nieuwe afspraak óf we gaan langer door en berekenen de extra tijd naar rato.

Het tarief is inclusief voorbereiding op de sessie, verslaglegging, eventuele correspondentie met verwijzer en eventuele overleg met huisarts of andere zorgverleners.

Vergoedingen

Verrijk je Relaties is aangesloten bij beroepsvereniging CAT. Het is mogelijk om voor individuele psychosociale therapie via sommige aanvullende verzekeringen een vergoeding te krijgen. Klik hier voor meer informatie (kijk bij Level 3). Voor relatietherapie geldt meestal geen geen vergoeding. Maar informeer voor de zekerheid bij jouw zorgverzekeraar of ze relatietherapie vergoeden (onder de prestatiecode 24504 overige psychosociale therapie). In 2020 vergoedt CZ via de aanvullende verzekering relatietherapie onder de prestatiecode 24504 overige psychosociale therapie.

Afspraken maken en annuleren

Voor het maken van een afspraak kun je bellen of een bericht sturen. Wil je een gemaakte afspraak wijzigen of annuleren, dan kan dat alleen telefonisch en graag ruim van tevoren doch minimaal 48 uur van tevoren. Bij niet tijdig afzeggen ben ik genoodzaakt gesprekskosten in rekening te brengen. Afspraken op maandag dien je minimaal op de donderdag voorafgaand aan de maandag af te zeggen. Als ik niet opneem, kun je altijd de voicemail inspreken.

Betaling

Vrij snel na het gesprek ontvang je een factuur met een betalingslink. Worden de gesprekken betaald door de diaconie, dan ontvangt de penningmeester rond de 15e van de maand per mail een factuur met een cc naar jou en de wijkdiaken. Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen.

Overige belangrijke informatie

Verrijk je Relaties begeleidt niet als er sprake is van geweld. Ook niet als er sprake is van o.a. PTSS of Borderline. Wel is het mogelijk een aantal overbruggingsgesprekken te hebben. Zo zit je niet helemaal zonder zorg als je op een wachtlijst staat.
Ik heb veel collega’s in mijn netwerk. Als ik denk dat je beter bij iemand anders op je plek bent, dan kan ik een aantal namen aan jou doorgeven.

Als er een vermoeden is van persoonlijkheidsproblematiek/individuele kwetsbaarheid en je wilt dit onderzoeken, dan kun je tegen een klein bedrag van € 7,95 een online test doen die veel in de GGZ wordt gebruikt. We kunnen deze test ook samen maken. Let wel, ondanks dat de test veel verheldering kan geven, geeft deze geen uitsluitsel. Om een concrete diagnose te krijgen kun je het beste een psychologisch/-diagnostisch onderzoek laten doen bij iemand die daartoe bevoegd is.

Het psychologisch onderzoek brengt de aard en ernst van je klachten in kaart. Je krijgt duidelijkheid over vragen waar je vermoedelijk al een tijdje mee kampt, inzicht in je klachten en weet wat je kunt doen om je klachten te verhelpen.

Voor een psychologisch onderzoek moet je naar de huisarts voor verwijzing. In verband met vergoeding van het onderzoek door verzekeraars bij vermoeden van een DSM-5 stoornis moet de huisarts dit expliciet op de verwijzing vermelden. De uitkomst van de online test en/of een begeleidende brief van mij is voor de huisarts helpend bij de onderbouwing hiervoor.

Samenwerking
Jij verdient de beste hulp! Ik werk samen met huisartsen en andere hulpverleners zoals psychologen, voorgangers, ouderlingen/oudsten, diëtisten enz. Ik geloof dat een goede afstemming in het belang is van jou. Uiteraard doe ik dat niet zonder schriftelijke toestemming van jou!