Tarieven

Tarieven, Vergoedingen, Samenwerking

Foto Ingrid van der Mark-BarneveldVoor een kennismakingsgesprek kun je via het contactformulier of telefonisch contact met mij opnemen. Als je het contactformulier gebruikt, neem ik daarna telefonisch contact met je op. In het kort hoor ik dan waarvoor je graag hulp wilt. Vervolgens maken we een afspraak voor  kennismaking/intake. In dat gesprek maken we nader kennis en ga ik verder in op datgene waar je graag in wilt groeien. Aan het eind nemen we nog wat zakelijke dingen door. Ook kijken we of ik jou/jullie de juiste hulp kan bieden en of er voldoende klik is voor een vervolgafspraak. Uiteraard kan het zijn dat je daar nog eerst even over na wilt denken.  Meer gedetailleerde informatie over de werkwijze vind je hier.

Tarieven

Individuele gesprekken: € 80,- per 60 min.
EFT Relatiegesprekken: € 80,- per 60 min. (relatiegesprekken zijn 1,5 uur)

Bij het maken van een afspraak ga ik uit van een uur. Loopt het gesprek uit, dan breng ik de kosten hiervan per 15 minuten in rekening (€ 20,00).

E-mail of telefonisch contact: vanaf 15 minuten naar rato.
Afspraken in de avonduren: € 5,- extra.

Het tarief is inclusief voorbereiding op de sessie, verslaglegging, eventuele correspondentie met verwijzer en eventuele overleg met huisarts of andere zorgverleners.

Indien het voor u, om wat voor reden dan ook niet mogelijk is de gesprekskosten te betalen en er ook geen andere mogelijkheden zijn (b.v. diaconie, familie die bijspringt), is een lager tarief bespreekbaar. Graag aangeven tijdens het eerste gesprek.

Vergoedingen

Verrijk je Relaties is aangesloten bij beroepsvereniging CAT. Het is mogelijk om voor individuele psychosociale therapie via sommige aanvullende verzekeringen een vergoeding te krijgen. Klik hier voor meer informatie (kijk bij Level 3). Voor relatietherapie geldt meestal geen geen vergoeding. Maar informeer voor de zekerheid bij jouw zorgverzekeraar of ze relatietherapie vergoeden (onder de prestatiecode 24504 overige psychosociale therapie).

In 2020 en 2021 vergoedt CZ (hieronder valt ook Nationale Nederlanden en Ohra) via de aanvullende verzekering (vraag na welk pakket) relatietherapie onder de prestatiecode 24504 overige psychosociale therapie.

Afspraken maken en annuleren

Voor het maken van een afspraak kun je bellen of een bericht sturen. Wil je een gemaakte afspraak wijzigen of annuleren, doe dit dan ruim van tevoren doch minimaal 48 uur van tevoren. Bij niet tijdig afzeggen ben ik genoodzaakt gesprekskosten in rekening te brengen. Afspraken op maandag dien je minimaal op de donderdag voorafgaand aan de maandag af te zeggen.

Betaling

Vrij snel na het gesprek ontvang je per mail een factuur met een betalingslink. Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen.

Overige belangrijke informatie

Verrijk je Relaties begeleidt niet als er sprake is van geweld. Ook niet als er sprake is van ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Wel is het mogelijk een aantal overbruggingsgesprekken te hebben. Zo zit je niet helemaal zonder zorg als je op een wachtlijst staat.
Ik heb veel collega’s in mijn netwerk. Als ik denk dat je beter bij iemand anders op je plek bent, dan kan ik een aantal namen aan jou doorgeven.

Als er een vermoeden is van persoonlijkheidsproblematiek/individuele kwetsbaarheid en je wilt dit onderzoeken, dan kun je tegen een klein bedrag van € 7,95 een online test doen die veel in de GGZ wordt gebruikt. We kunnen deze test ook samen maken. Let wel, ondanks dat de test veel verheldering kan geven, geeft deze geen uitsluitsel. Om een concrete diagnose te krijgen kun je het beste een psychologisch/-diagnostisch onderzoek laten doen bij iemand die daartoe bevoegd is.

Het psychologisch onderzoek brengt de aard en ernst van je klachten in kaart. Je krijgt duidelijkheid over vragen waar je vermoedelijk al een tijdje mee kampt, inzicht in je klachten en weet wat je kunt doen om je klachten te verhelpen.

Voor een psychologisch onderzoek moet je naar de huisarts voor verwijzing. In verband met vergoeding van het onderzoek door verzekeraars bij vermoeden van een DSM-5 stoornis moet de huisarts dit expliciet op de verwijzing vermelden. De uitkomst van de online test en/of een begeleidende brief van mij is voor de huisarts helpend bij de onderbouwing hiervoor.

Samenwerking
Jij verdient de beste hulp! Ik werk samen met huisartsen en andere hulpverleners zoals psychologen, voorgangers, ouderlingen/oudsten, diëtisten enz. Ik geloof dat een goede afstemming in het belang is van jou. Uiteraard doe ik dat niet zonder schriftelijke toestemming van jou!