Tarieven en Werkwijze

Tarieven, Vergoedingen, Werkwijze, Samenwerking

Hoe ik werk en overige praktische informatie vind je op deze pagina.

Verrijk je RelatiesVoor een kennismakingsgesprek kun je via het contactformulier of telefonisch contact met mij opnemen. Als je het contactformulier gebruikt, neem ik daarna telefonisch contact met je op. In het kort hoor ik dan waarvoor je graag hulp wilt. Vervolgens maken we een afspraak voor  kennismaking/intake. In dat gesprek maken we nader kennis en ga ik verder in op datgene waar je graag in wilt groeien. Aan het eind nemen we nog wat zakelijke dingen door. Ook kijken we of ik jou/jullie de juiste hulp kan bieden en of er voldoende klik is voor een vervolgafspraak. Uiteraard kan het zijn dat je daar nog eerst even over na wilt denken. En soms kan het zijn dat er nog een vervolgintake nodig is. Meer gedetailleerde informatie vind je hieronder.

EFT Relatietherapie:

 1. De start
  Gezamenlijke intake van 60 – 90 min.
  Vóór deze eerste intake ontvangen jullie een intakeformulier met een aantal vragen. Deze ontvang ik graag twee werkdagen van tevoren.
 2. Vervolg
  Met ieder afzonderlijk een individuele intake. Elke individuele intake is 60 minuten. Is er meer tijd nodig, dan maken we een nieuwe afspraak voor een verlengde intake.
 3. Bespreking verslag en werkdoelen
 4. Start traject

Individuele (psychosociale) coaching/therapie:

 1. De start: Kennismaking/intake: 60 tot 80 min. Vóór deze intake ontvang je een intakeformulier met een aantal vragen. Soms kan het zijn dat een verlengde intake nodig is.
 2. Vervolg: bespreking doelen en evt. verslag.
 3.  Start traject

Tarieven
Individuele intake: 60 tot 80 min. € 65,-
Individuele gesprekken:  60 min. € 68,25
EFT Relatiegesprekken intake: 60 – 90 minuten € 90,-
EFT Relatiegesprekken: 90 minuten € 100,88
E-mail of telefonisch contact: vanaf 10 minuten naar rato.
Afspraken in de avonduren: € 5,- extra

Duren gesprekken langer dan ingepland, dan maken we in overleg óf een nieuwe afspraak óf we gaan langer door en berekenen de extra tijd naar rato.

Het tarief is inclusief voorbereiding op de sessie, verslaglegging, eventuele correspondentie met verwijzer en eventuele overleg met huisarts of andere zorgverleners.

Vergoedingen
Verrijk je Relaties is aangesloten bij beroepsvereniging het CAT. Het is mogelijk om voor individuele psychosociale therapie via sommige aanvullende verzekeringen een vergoeding te krijgen. Voor relatietherapie geldt dit niet. Klik hier voor meer informatie (kijk bij Level 3). Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt ook informeren bij jouw zorgverzekeraar. (Vergoedingen voor psychosociale therapie vallen onder de ‘alternatieve geneeswijzen’).

Afspraken maken en annuleren
Voor het maken van een afspraak kun je bellen of een bericht sturen. Wil je een gemaakte afspraak wijzigen of annuleren, dan kan dat alleen telefonisch en graag ruim van tevoren doch minimaal 48 uur van tevoren. Bij niet tijdig afzeggen ben ik genoodzaakt gesprekskosten in rekening te brengen. Afspraken op maandag dien je minimaal op de donderdag voorafgaand aan de maandag af te zeggen. Als ik niet opneem, kun je altijd de voicemail inspreken.

Betaling
Meteen na het gesprek kun je per pin betalen. Neem dus je bankpas mee. Worden de gesprekken betaald door de diaconie, dan ontvangt de penningmeester rond de 15e van de maand per mail een factuur met een cc naar jou en de wijkdiaken. Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen.

Overige belangrijke informatie
Verrijk je Relaties begeleidt meestal niet bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Dit is echter in overleg. Meestal komen we een aantal overbruggingsgesprekken overeen. Zo zit je niet helemaal zonder zorg als je op een wachtlijst staat.

Als er een vermoeden is van persoonlijkheidsproblematiek en je wilt dit onderzoeken, dan kun je tegen een klein bedrag een uitgebreide on-line test doen die veel in de GGZ wordt gebruikt. Na betaling ontvang je van mij een uitnodigingsmail. De uitslag daarvan bespreken we uiteraard. Let wel, ondanks dat de test veel verheldering kan geven, geeft deze geen uitsluitsel. Om een concrete diagnose te krijgen kun je het beste een psychologisch onderzoek laten doen.

Het psychologische onderzoek brengt de aard en ernst van je klachten in kaart. Je krijgt duidelijkheid over vragen waar je vermoedelijk al een tijdje mee kampt, inzicht in je klachten en weet wat je kunt doen om je klachten te verhelpen.

Voor een psychologisch onderzoek moet je naar de huisarts voor verwijzing. In verband met vergoeding van het onderzoek door verzekeraars bij vermoeden van een DSM-5 stoornis moet de huisarts dit expliciet op de verwijzing vermelden. De uitkomst van de on-line test en/of een begeleidende brief van mij of een psycholoog is voor de huisarts helpend bij de onderbouwing hiervoor.

Samenwerking
Jij verdient de beste hulp! Ik werk samen met huisartsen en andere hulpverleners zoals psychologen, voorgangers, ouderlingen/oudsten, diëtisten enz. Ik geloof dat een goede afstemming in het belang is van jou. Uiteraard doe ik dat niet zonder schriftelijke toestemming van jou!

 

 

 

Aangepast op 28 januari 2019