Christelijke Hulpverlening Rotterdam

Christelijke Hulpverlening RotterdamChristelijke hulpverlening

Voelt jouw leven als een woestijn? Misschien vraag je je af hoe de woestijn van jouw leven ooit nog tot bloei zal komen. Hoe je de pijn van jouw geschiedenis en van allerlei gebeurtenissen ooit te boven moet komen. Doordat je worstelt met persoonlijke problemen, met verlies en rouw, met relatieproblemen. Of met moeilijkheden (in de omgang) met de kinderen van jouw partner. Verrijk je Relaties helpt jou daarbij graag!

Verrijk je Relaties is een praktijk in christelijke psychosociale hulpverlening bij Rotterdam. De christelijke levensvisie is de inspiratiebron. Vanuit die visie begeleid ik iedereen. Ik ben bekend, ook van binnenuit, met diverse stromingen in christelijk Nederland. O.a. Reformatorisch, Gereformeerd en Evangelisch. De mensen die komen omdat ik christen therapeut ben, vinden het fijn dat ik bekend ben met hun achtergrond.

Christelijke hulpverlening: ik ben niet christelijk – kan ik dan wel komen?

De christelijke levensvisie is mijn inspiratiebron. Vanuit deze visie help ik iedereen!

Christelijke hulpverlening – Hoe zit dat?

Christelijke hulpverlening: Daar kóm ik toch niet voor?” Uiteraard kom je voor een probleem en niet in eerste instantie om te praten over zingeving of het christelijk geloof. We richten ons dan ook op datgene waar je voor komt. Maar als je graag wilt dat aspecten van het christelijk geloof worden geïntegreerd, dan wil ik daar graag op aansluiten. Concreet betekent het b.v. dat als je wilt dat ik een sessie begin of afsluit met gebed, ik dat graag wil doen. De problemen worden niet weg gebeden. We leggen ze voor aan onze Hemelse Vader. Tijdens de intake mag je aangeven óf je wilt dat het geloof een plek heeft in de gesprekken en ook hoe.

Visie Christelijke hulpverlening

Ik sta achter de waarden die in de Bijbel staan en onderschrijf de Nederlandse geloofsbelijdenis. Onze identiteit zit in Degene die ons heeft gemaakt. Wij zijn een glorieuze ruïne. Glorieus omdat we naar het beeld van God zijn gemaakt (bijna goddelijk zoals psalm 8 zegt) en een ruïne omdat we zondig zijn en dus verkeerde dingen doen. Door Jezus Christus is er herstel mogelijk en door Hem zien wij de liefde van God. Mijn visie is, dat Gods liefde het gezondste is voor elk mens. En het brengt dieper herstel dan wat dan ook. Als je zelf niet meer verder kunt, dan is er Iemand die nog wel met jou de tweede mijl kan gaan. Hij kan jou kracht geven en inzicht door de Heilige Geest. Er is hoop!